logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Gorenja vas - Poljane
Statistična regija Gorenjska
Upravna enota Škofja Loka

Občina leži v osrednjem delu Poljanske doline. Hribovski zaselki in samotne kmetije ponekod segajo tudi nad 1000 m visoko. Gospodarstvo sloni na predelovalni industriji.

Javorje
Vir: Wikipedija (http://sl.wikipedia.org, 29. 6. 2010), avtor SI-Ziga
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 15,2 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 15,3 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil nižji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,3 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 7,0 na 1000, v Sloveniji pa 6,4.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 21 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 20.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,9 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,5.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 75,0 %, v Sloveniji pa 62,7 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 79,4 %, v Sloveniji pa 71,8 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine01,1601,1600,99
1.2 Prirast prebivalstva05,7105,7101,83
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)04,8804,8805,25
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)15,2715,2716,85
1.5 Stopnja delovne aktivnosti67,9067,9064
1.6 Delovne migracije50,5250,5278,18
2.1 Telesni fitnes otrok56,4156,4152,51
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok20,7720,7726,62
2.3 Redni in občasni kadilci.........
2.4 Visokotvegano opijanje.........
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah01,8801,8802,06
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 13,1613,1611,43
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih55,8855,8858,59
2.10 Hrupno okolje18,5818,5819,71
3.1 Odzivnost v Program Svit757566,56
3.2 Presejanost v Programu Zora79,4479,4479,59
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode.........
4.1 Samoocena dobrega zdravja.........
4.2 Bolniška odsotnost15,1815,1813,87
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)01,2701,2701,36
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)01,8501,8501,67
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni04,1904,1904,84
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka20,9220,9224,19
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi11,2011,2012,36
4.8 Srčna kap (35-74 let)01,3001,3002,03
4.9 Možganska kap (35-84 let)01,0801,0802,59
4.10 Novi primeri raka573,65573,65518,01
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)07,0307,0308,53
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj10,9810,9815,10
4.13 Pomoč na domu1103,03
4.14 Klopni meningoencefalitis68,3368,3304,69
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke83,0983,0966,53
4.16 Novi primeri pljučnega raka50,9650,9665,16
4.17 Novi primeri raka dojke85,7085,7096,34
5.1 Splošna umrljivost835,26835,26906,48
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)56,0956,0972,59
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)149,71149,71151,60
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let).........
5.7 Umrljivost zaradi samomora20,8020,8017,01

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine1,2//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva5,72,2-0,80,5
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)4,94,15,15,2
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)15,314,614,415,2
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti67,967,465,261,6
%
1.6 Delovne migracije50,587,284,7100
%
2.1 Telesni fitnes otrok56,457,053,050,2
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok20,819,121,224,3
%
2.3 Redni in občasni kadilci////
%
2.4 Visokotvegano opijanje////
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah1,92,01,81,5
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 13,28,27,99,1
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih55,952,253,158,4
%
2.10 Hrupno okolje18,627,022,723,8
%
3.1 Odzivnost v Program Svit75,074,465,562,7
%
3.2 Presejanost v Programu Zora79,477,671,471,8
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode////
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja////
%
4.2 Bolniška odsotnost15,214,814,815,3
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)1,31,21,11,1
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)1,92,62,62,0
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni4,24,44,95,2
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka20,921,221,823,2
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi11,210,911,911,9
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)1,31,32,12,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)1,11,82,22,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka573,7574,1582,3560,2
sss/100.000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)7,06,67,16,4
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj11,011,913,214,9
sss/100
4.13 Pomoč na domu1,01,31,61,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis68,335,920,99,7
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke83,164,070,372,6
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka51,060,670,164,8
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke85,796,3115,0118,0
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost835,3848,2875,9929,8
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)56,167,366,979,9
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)149,7157,8160,9163,7
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)////
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora20,823,420,519,7
sss/100.000
Gorenja vas - Poljane
Statistična regija Gorenjska
Upravna enota Škofja Loka

Občina leži v osrednjem delu Poljanske doline. Hribovski zaselki in samotne kmetije ponekod segajo tudi nad 1000 m visoko. Gospodarstvo sloni na predelovalni industriji.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 15,2 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 15,3 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil nižji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,3 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 7,0 na 1000, v Sloveniji pa 6,4.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 21 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 20.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,9 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,5.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 75,0 %, v Sloveniji pa 62,7 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 79,4 %, v Sloveniji pa 71,8 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690