logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Benedikt
Statistična regija Podravska
Upravna enota Lenart

Občina leži v severovzhodni Sloveniji; njen sestavni del so tudi Slovenske gorice. Občina se lahko pohvali z razvijajočim se gospodarstvom, katerega pomemben del je turizem; njegovo ponudbo bogatijo izviri slatine.

Benedikt
Vir: Wikipedija (http://sl.wikipedia.org, 23. 6. 2010), CC Szeder László
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 9,4 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 15,3 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 2,2 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 6,5 na 1000, v Sloveniji pa 6,4.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 61 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 20.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 0,9 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,5.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 58,6 %, v Sloveniji pa 62,7 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 76,3 %, v Sloveniji pa 71,8 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine1100,99
1.2 Prirast prebivalstva11,5811,5801,83
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)03,1503,1505,25
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)20,7120,7116,85
1.5 Stopnja delovne aktivnosti55,8455,8464
1.6 Delovne migracije36,8836,8878,18
2.1 Telesni fitnes otrok55,8655,8652,51
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok32,8132,8126,62
2.3 Redni in občasni kadilci.........
2.4 Visokotvegano opijanje.........
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah00,9100,9102,06
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 19,1819,1811,43
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih53,0953,0958,59
2.10 Hrupno okolje18,0718,0719,71
3.1 Odzivnost v Program Svit58,5758,5766,56
3.2 Presejanost v Programu Zora76,3276,3279,59
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode.........
4.1 Samoocena dobrega zdravja.........
4.2 Bolniška odsotnost09,3509,3513,87
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)00,3800,3801,36
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)02,3202,3201,67
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni04,3504,3504,84
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka23,8123,8124,19
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi12,2912,2912,36
4.8 Srčna kap (35-74 let)02,1802,1802,03
4.9 Možganska kap (35-84 let)01,5301,5302,59
4.10 Novi primeri raka446,33446,33518,01
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)06,5306,5308,53
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj13,9713,9715,10
4.13 Pomoč na domu00,3100,3103,03
4.14 Klopni meningoencefalitis06,6106,6104,69
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke38,2038,2066,53
4.16 Novi primeri pljučnega raka46,6846,6865,16
4.17 Novi primeri raka dojke61,8261,8296,34
5.1 Splošna umrljivost1.107,561.107,56906,48
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)81,7581,7572,59
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)190,23190,23151,60
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let).........
5.7 Umrljivost zaradi samomora60,5660,5617,01

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine1//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva11,6-2,30,10,5
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)3,25,34,95,2
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)20,720,613,915,2
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti55,855,957,361,6
%
1.6 Delovne migracije36,978,696,5100
%
2.1 Telesni fitnes otrok55,949,948,450,2
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok32,830,527,124,3
%
2.3 Redni in občasni kadilci////
%
2.4 Visokotvegano opijanje////
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah0,91,00,61,5
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 19,212,39,29,1
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih53,171,462,658,4
%
2.10 Hrupno okolje18,116,822,323,8
%
3.1 Odzivnost v Program Svit58,657,160,062,7
%
3.2 Presejanost v Programu Zora76,374,868,471,8
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode////
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja////
%
4.2 Bolniška odsotnost9,412,113,515,3
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)0,40,50,91,1
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)2,32,12,02,0
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni4,34,75,35,2
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka23,822,423,723,2
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi12,312,412,711,9
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)2,21,42,12,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)1,52,42,72,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka446,3457,3528,6560,2
sss/100.000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)6,56,75,76,4
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj14,013,415,814,9
sss/100
4.13 Pomoč na domu0,31,31,41,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis6,64,45,69,7
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke38,265,472,672,6
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka46,738,961,064,8
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke61,8102,4118,7118,0
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost1107,61118,71013,7929,8
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)81,8103,494,079,9
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)190,2162,9173,5163,7
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)////
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora60,642,723,219,7
sss/100.000
Benedikt
Statistična regija Podravska
Upravna enota Lenart

Občina leži v severovzhodni Sloveniji; njen sestavni del so tudi Slovenske gorice. Občina se lahko pohvali z razvijajočim se gospodarstvom, katerega pomemben del je turizem; njegovo ponudbo bogatijo izviri slatine.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 9,4 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 15,3 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 2,2 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 6,5 na 1000, v Sloveniji pa 6,4.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 61 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 20.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 0,9 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,5.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 58,6 %, v Sloveniji pa 62,7 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 76,3 %, v Sloveniji pa 71,8 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690