logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Grosuplje
Statistična regija Osrednjeslovenska
Upravna enota Grosuplje

To je srednje velika slovenska občina, ki leži 15 km jugovzhodno od Ljubljane. Znana je predvsem po svoji bogati kulturni in zgodovinski dediščini, občinsko središče Grosuplje pa je znano kot razvito obrtno in industrijsko mesto.

Radensko polje
Vir: SOkol ARSO (http://nfp-si.eionet.europa.eu/sokol, 28. 6. 2010), avtor Nina Lozej
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 13,9 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 15,3 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen pa višji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,5 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 6,2 na 1000, v Sloveniji pa 6,4.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 10 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 20.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,4 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,5.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 64,3 %, v Sloveniji pa 62,7 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 74,9 %, v Sloveniji pa 71,8 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine01,2701,2700,99
1.2 Prirast prebivalstva18,9618,9601,83
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)04,1604,1605,25
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)11,8211,8216,85
1.5 Stopnja delovne aktivnosti66,7866,7864
1.6 Delovne migracije72,8872,8878,18
2.1 Telesni fitnes otrok48,1248,1252,51
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok23,5223,5226,62
2.3 Redni in občasni kadilci.........
2.4 Visokotvegano opijanje.........
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah01,4101,4102,06
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 10,4510,4511,43
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih57,3257,3258,59
2.10 Hrupno okolje23,8523,8519,71
3.1 Odzivnost v Program Svit64,3564,3566,56
3.2 Presejanost v Programu Zora74,8974,8979,59
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode.........
4.1 Samoocena dobrega zdravja.........
4.2 Bolniška odsotnost13,8813,8813,87
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)01,3001,3001,36
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)01,2201,2201,67
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni05,5505,5504,84
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka22,2922,2924,19
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi11,3911,3912,36
4.8 Srčna kap (35-74 let)01,4601,4602,03
4.9 Možganska kap (35-84 let)02,0702,0702,59
4.10 Novi primeri raka536,41536,41518,01
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)06,2306,2308,53
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj13,1913,1915,10
4.13 Pomoč na domu01,4001,4003,03
4.14 Klopni meningoencefalitis15,4015,4004,69
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke70,9770,9766,53
4.16 Novi primeri pljučnega raka48,9548,9565,16
4.17 Novi primeri raka dojke122,50122,5096,34
5.1 Splošna umrljivost784,48784,48906,48
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)62,1962,1972,59
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)139,75139,75151,60
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let).........
5.7 Umrljivost zaradi samomora09,8909,8917,01

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine1,3//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva19,014,24,90,5
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)4,25,95,45,2
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)11,812,412,315,2
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti66,867,163,661,6
%
1.6 Delovne migracije72,966,9128100
%
2.1 Telesni fitnes otrok48,149,451,750,2
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok23,524,320,624,3
%
2.3 Redni in občasni kadilci////
%
2.4 Visokotvegano opijanje////
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah1,41,61,71,5
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 10,49,37,99,1
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih57,360,353,458,4
%
2.10 Hrupno okolje23,921,327,623,8
%
3.1 Odzivnost v Program Svit64,364,664,662,7
%
3.2 Presejanost v Programu Zora74,972,971,671,8
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode////
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja////
%
4.2 Bolniška odsotnost13,915,114,315,3
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)1,31,11,31,1
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)1,21,62,02,0
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni5,65,94,85,2
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka22,323,421,323,2
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi11,411,911,211,9
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)1,51,71,42,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)2,12,12,12,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka536,4563,0600,2560,2
sss/100.000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)6,27,26,76,4
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj13,213,613,814,9
sss/100
4.13 Pomoč na domu1,41,71,51,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis15,414,49,49,7
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke71,070,872,572,6
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka49,065,670,564,8
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke122,5106,0134,0118,0
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost784,5892,6825,7929,8
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)62,280,762,779,9
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)139,8158,4153,4163,7
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)////
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora9,913,116,419,7
sss/100.000
Grosuplje
Statistična regija Osrednjeslovenska
Upravna enota Grosuplje

To je srednje velika slovenska občina, ki leži 15 km jugovzhodno od Ljubljane. Znana je predvsem po svoji bogati kulturni in zgodovinski dediščini, občinsko središče Grosuplje pa je znano kot razvito obrtno in industrijsko mesto.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 13,9 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 15,3 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen pa višji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,5 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 6,2 na 1000, v Sloveniji pa 6,4.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 10 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 20.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,4 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,5.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 64,3 %, v Sloveniji pa 62,7 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 74,9 %, v Sloveniji pa 71,8 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690