logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Hodoš
Statistična regija Pomurska
Upravna enota Murska Sobota

Občina leži na severovzhodnem delu Slovenije, na Goričkem, ob slovensko-madžarski meji. Večina prebivalcev pripada madžarski narodnosti in evangeličanski veroizpovedi. To je etnološko zelo zanimivo območje s spomeniško zaščitenimi kmetijami in značilnimi panonskimi vodnjaki.

Vodnjak na Hodošu
Vir: Goričko.net (http://www.goricko.net, 23. 6. 2010), arhiv Goričko.net
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 12,1 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 15,3 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil nižji* od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 0,8 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil nižji* od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 47 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 20.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,7 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,5.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil višji od slovenskega povprečja. To je občina z najvišjo vrednostjo v Sloveniji.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 42,0 %, v Sloveniji pa 62,7 %. To je občina z najnižjo vrednostjo v Sloveniji.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 56,2 %, v Sloveniji pa 71,8 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine00,3700,3700,99
1.2 Prirast prebivalstva-13,66-13,6601,83
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)07,3807,3805,25
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)50,2650,2616,85
1.5 Stopnja delovne aktivnosti35,1635,1664
1.6 Delovne migracije21,4321,4378,18
2.1 Telesni fitnes otrok44,1644,1652,51
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok38,5938,5926,62
2.3 Redni in občasni kadilci.........
2.4 Visokotvegano opijanje.........
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah01,7301,7302,06
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 505011,43
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih60,8060,8058,59
2.10 Hrupno okolje07,6707,6719,71
3.1 Odzivnost v Program Svit424266,56
3.2 Presejanost v Programu Zora56,1856,1879,59
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode.........
4.1 Samoocena dobrega zdravja.........
4.2 Bolniška odsotnost12,1312,1313,87
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)......01,36
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)00,5000,5001,67
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni04,2304,2304,84
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka20,2620,2624,19
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi06,4506,4512,36
4.8 Srčna kap (35-74 let)00,7600,7602,03
4.9 Možganska kap (35-84 let)05,0205,0202,59
4.10 Novi primeri raka601,17601,17518,01
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)......08,53
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj09,7809,7815,10
4.13 Pomoč na domu00,8800,8803,03
4.14 Klopni meningoencefalitis......04,69
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke49,5549,5566,53
4.16 Novi primeri pljučnega raka39,8939,8965,16
4.17 Novi primeri raka dojke68,6168,6196,34
5.1 Splošna umrljivost1.228,941.228,94906,48
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)53,3753,3772,59
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)64,8764,87151,60
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let).........
5.7 Umrljivost zaradi samomora47,2447,2417,01

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine0,4//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva-13,7-6,3-6,00,5
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)7,45,05,15,2
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)50,322,521,515,2
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti35,251,553,161,6
%
1.6 Delovne migracije21,494,689,3100
%
2.1 Telesni fitnes otrok44,244,945,650,2
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok38,630,429,224,3
%
2.3 Redni in občasni kadilci////
%
2.4 Visokotvegano opijanje////
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah1,71,41,41,5
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 50,011,612,79,1
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih60,866,265,458,4
%
2.10 Hrupno okolje7,719,818,523,8
%
3.1 Odzivnost v Program Svit42,059,359,662,7
%
3.2 Presejanost v Programu Zora56,266,869,171,8
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode////
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja////
%
4.2 Bolniška odsotnost12,117,418,115,3
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)/1,51,51,1
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)0,52,32,12,0
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni4,25,85,65,2
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka20,328,027,123,2
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi6,413,913,711,9
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)0,84,03,82,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)5,04,13,92,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka601,2592,0580,3560,2
sss/100.000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)/5,45,56,4
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj9,816,716,014,9
sss/100
4.13 Pomoč na domu0,91,51,21,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis/4,66,89,7
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke49,588,680,472,6
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka39,964,158,464,8
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke68,685,293,1118,0
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost1228,91097,01070,7929,8
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)53,4114,8108,779,9
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)64,9174,0172,2163,7
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)////
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora47,216,717,819,7
sss/100.000
Hodoš
Statistična regija Pomurska
Upravna enota Murska Sobota

Občina leži na severovzhodnem delu Slovenije, na Goričkem, ob slovensko-madžarski meji. Večina prebivalcev pripada madžarski narodnosti in evangeličanski veroizpovedi. To je etnološko zelo zanimivo območje s spomeniško zaščitenimi kmetijami in značilnimi panonskimi vodnjaki.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 12,1 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 15,3 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil nižji* od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 0,8 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil nižji* od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 47 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 20.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,7 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,5.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil višji od slovenskega povprečja. To je občina z najvišjo vrednostjo v Sloveniji.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 42,0 %, v Sloveniji pa 62,7 %. To je občina z najnižjo vrednostjo v Sloveniji.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 56,2 %, v Sloveniji pa 71,8 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690