logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Horjul
Statistična regija Osrednjeslovenska
Upravna enota Ljubljana

Občina leži zahodno od Ljubljane med dinarskim in alpskim svetom. Da je tu dinarski svet, pričajo kraške jame in vrtače. S Korena nad Horjulom pa se nam odpre prelep pogled na Alpe in predalpski svet.

Lesno Brdo
Vir: Wikipedija (http://sl.wikipedia.org, 23. 6. 2010), avtor SI-Ziga
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 11,1 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 15,3 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 0,6 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 4,2 na 1000, v Sloveniji pa 6,4.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 15 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 20.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,8 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,5.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 64,4 %, v Sloveniji pa 62,7 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 72,4 %, v Sloveniji pa 71,8 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine01,2901,2900,99
1.2 Prirast prebivalstva12,3712,3701,83
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)07,9307,9305,25
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)10,4610,4616,85
1.5 Stopnja delovne aktivnosti67,4867,4864
1.6 Delovne migracije79,3879,3878,18
2.1 Telesni fitnes otrok58,4358,4352,51
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok24,5624,5626,62
2.3 Redni in občasni kadilci.........
2.4 Visokotvegano opijanje.........
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah01,7501,7502,06
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 12,2412,2411,43
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih57,5757,5758,59
2.10 Hrupno okolje23,5123,5119,71
3.1 Odzivnost v Program Svit64,4364,4366,56
3.2 Presejanost v Programu Zora72,3572,3579,59
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode.........
4.1 Samoocena dobrega zdravja.........
4.2 Bolniška odsotnost11,1311,1313,87
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)01,4701,4701,36
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)01,8701,8701,67
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni05,0905,0904,84
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka22,5322,5324,19
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi08,5808,5812,36
4.8 Srčna kap (35-74 let)00,6100,6102,03
4.9 Možganska kap (35-84 let)01,1201,1202,59
4.10 Novi primeri raka412,56412,56518,01
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)04,1504,1508,53
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj10,7410,7415,10
4.13 Pomoč na domu00,4700,4703,03
4.14 Klopni meningoencefalitis10,2410,2404,69
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke45,5245,5266,53
4.16 Novi primeri pljučnega raka53,4453,4465,16
4.17 Novi primeri raka dojke119,13119,1396,34
5.1 Splošna umrljivost722,99722,99906,48
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)77,0677,0672,59
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)108,35108,35151,60
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let).........
5.7 Umrljivost zaradi samomora14,6314,6317,01

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine1,3//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva12,43,44,90,5
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)7,95,55,45,2
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)10,511,712,315,2
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti67,562,463,661,6
%
1.6 Delovne migracije79,4158,0128100
%
2.1 Telesni fitnes otrok58,452,351,750,2
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok24,619,820,624,3
%
2.3 Redni in občasni kadilci////
%
2.4 Visokotvegano opijanje////
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah1,81,71,71,5
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 12,27,37,99,1
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih57,652,253,458,4
%
2.10 Hrupno okolje23,530,127,623,8
%
3.1 Odzivnost v Program Svit64,463,564,662,7
%
3.2 Presejanost v Programu Zora72,370,671,671,8
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode////
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja////
%
4.2 Bolniška odsotnost11,113,514,315,3
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)1,51,41,31,1
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)1,92,02,02,0
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni5,14,74,85,2
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka22,520,721,323,2
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi8,611,211,211,9
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)0,61,41,42,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)1,12,02,12,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka412,6610,5600,2560,2
sss/100.000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)4,26,86,76,4
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj10,714,113,814,9
sss/100
4.13 Pomoč na domu0,51,61,51,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis10,27,49,49,7
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke45,570,272,572,6
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka53,473,870,564,8
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke119,1139,4134,0118,0
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost723,0807,8825,7929,8
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)77,159,262,779,9
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)108,3151,9153,4163,7
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)////
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora14,614,716,419,7
sss/100.000
Horjul
Statistična regija Osrednjeslovenska
Upravna enota Ljubljana

Občina leži zahodno od Ljubljane med dinarskim in alpskim svetom. Da je tu dinarski svet, pričajo kraške jame in vrtače. S Korena nad Horjulom pa se nam odpre prelep pogled na Alpe in predalpski svet.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 11,1 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 15,3 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 0,6 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 4,2 na 1000, v Sloveniji pa 6,4.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 15 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 20.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,8 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,5.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 64,4 %, v Sloveniji pa 62,7 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 72,4 %, v Sloveniji pa 71,8 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690