logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Hrastnik
Statistična regija Zasavska
Upravna enota Hrastnik

Občina obsega del Zasavja na obeh bregovih Save. Skoraj 60 % njenega območja pokrivajo gozdovi; nekoč je bilo bogato s hrastovimi gozdovi – od tod tudi ime. Nekoč je bilo gonilna sila kraja rudarstvo.

Hrastnik
Vir: Wikipedija (http://sl.wikipedia.org, 23. 6. 2010), avtor Roman Maurer
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 25,3 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 15,3 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen pa višji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,5 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 6,5 na 1000, v Sloveniji pa 6,4.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 28 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 20.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,7 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,5.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 64,2 %, v Sloveniji pa 62,7 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 83,7 %, v Sloveniji pa 71,8 %. To je občina z najvišjo vrednostjo v Sloveniji.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine01,0101,0100,99
1.2 Prirast prebivalstva-08,69-08,6901,83
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)05,8405,8405,25
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)22,5622,5616,85
1.5 Stopnja delovne aktivnosti57,4257,4264
1.6 Delovne migracije64,9464,9478,18
2.1 Telesni fitnes otrok41,1141,1152,51
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok31,8931,8926,62
2.3 Redni in občasni kadilci.........
2.4 Visokotvegano opijanje.........
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah01,6601,6602,06
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 03,3803,3811,43
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih71,5971,5958,59
2.10 Hrupno okolje24,1724,1719,71
3.1 Odzivnost v Program Svit64,2564,2566,56
3.2 Presejanost v Programu Zora83,7183,7179,59
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode.........
4.1 Samoocena dobrega zdravja.........
4.2 Bolniška odsotnost25,2525,2513,87
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)00,9300,9301,36
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)01,8301,8301,67
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni06,9706,9704,84
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka26,5326,5324,19
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi13,4113,4112,36
4.8 Srčna kap (35-74 let)01,4501,4502,03
4.9 Možganska kap (35-84 let)02,3602,3602,59
4.10 Novi primeri raka578,29578,29518,01
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)06,5006,5008,53
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj20,3820,3815,10
4.13 Pomoč na domu03,1403,1403,03
4.14 Klopni meningoencefalitis02,4502,4504,69
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke85,1385,1366,53
4.16 Novi primeri pljučnega raka99,2299,2265,16
4.17 Novi primeri raka dojke89,2289,2296,34
5.1 Splošna umrljivost1.097,661.097,66906,48
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)88,9888,9872,59
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)205,94205,94151,60
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let).........
5.7 Umrljivost zaradi samomora28,2428,2417,01

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine1,0//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva-8,7-8,7-4,00,5
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)5,86,56,35,2
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)22,622,618,915,2
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti57,457,460,561,6
%
1.6 Delovne migracije64,964,959,8100
%
2.1 Telesni fitnes otrok41,141,146,450,2
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok31,931,928,524,3
%
2.3 Redni in občasni kadilci////
%
2.4 Visokotvegano opijanje////
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah1,71,71,71,5
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 3,43,47,39,1
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih71,655,663,858,4
%
2.10 Hrupno okolje24,220,824,223,8
%
3.1 Odzivnost v Program Svit64,364,361,362,7
%
3.2 Presejanost v Programu Zora83,783,776,071,8
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode////
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja////
%
4.2 Bolniška odsotnost25,325,318,815,3
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)0,90,90,81,1
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)1,81,82,12,0
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni7,07,06,25,2
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka26,526,525,323,2
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi13,413,412,211,9
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)1,51,51,82,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)2,42,42,42,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka578,3578,3622,0560,2
sss/100.000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)6,56,57,06,4
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj20,420,416,214,9
sss/100
4.13 Pomoč na domu3,13,12,11,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis2,52,54,49,7
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke85,185,192,572,6
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka99,299,294,064,8
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke89,289,2105,8118,0
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost1097,71097,71033,5929,8
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)89,089,091,279,9
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)205,9205,9210,3163,7
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)////
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora28,228,223,519,7
sss/100.000
Hrastnik
Statistična regija Zasavska
Upravna enota Hrastnik

Občina obsega del Zasavja na obeh bregovih Save. Skoraj 60 % njenega območja pokrivajo gozdovi; nekoč je bilo bogato s hrastovimi gozdovi – od tod tudi ime. Nekoč je bilo gonilna sila kraja rudarstvo.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 25,3 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 15,3 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen pa višji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,5 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 6,5 na 1000, v Sloveniji pa 6,4.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 28 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 20.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,7 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,5.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 64,2 %, v Sloveniji pa 62,7 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 83,7 %, v Sloveniji pa 71,8 %. To je občina z najvišjo vrednostjo v Sloveniji.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690