logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Hrpelje - Kozina
Statistična regija Obalno-kraška
Upravna enota Sežana

Občina se razprostira od italijanske meje preko Matarskega podolja in južnega dela Brkinov skoraj do Podgrada proti hrvaški meji. Naselji Kozina in Hrpelje skupaj tvorita celoto.

Petrinje
Vir: Wikipedija (http://sl.wikipedia.org, 23. 6. 2010), CC Yerpo
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 14,2 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 15,3 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 2,2 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 10,0 na 1000, v Sloveniji pa 6,4.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 17 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 20.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,3 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,5.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 58,1 %, v Sloveniji pa 62,7 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 67,4 %, v Sloveniji pa 71,8 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine00,9500,9500,99
1.2 Prirast prebivalstva06,1506,1501,83
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)04,6304,6305,25
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)16,1216,1216,85
1.5 Stopnja delovne aktivnosti62,3262,3264
1.6 Delovne migracije84,5584,5578,18
2.1 Telesni fitnes otrok47,3547,3552,51
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok29,1729,1726,62
2.3 Redni in občasni kadilci.........
2.4 Visokotvegano opijanje.........
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah01,3201,3202,06
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 10,1810,1811,43
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih61,0561,0558,59
2.10 Hrupno okolje17,5517,5519,71
3.1 Odzivnost v Program Svit58,1358,1366,56
3.2 Presejanost v Programu Zora67,3667,3679,59
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode.........
4.1 Samoocena dobrega zdravja.........
4.2 Bolniška odsotnost14,2014,2013,87
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)00,2500,2501,36
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)01,4001,4001,67
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni04,8204,8204,84
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka21,8221,8224,19
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi09,3009,3012,36
4.8 Srčna kap (35-74 let)02,1602,1602,03
4.9 Možganska kap (35-84 let)02,0302,0302,59
4.10 Novi primeri raka457,53457,53518,01
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)09,9709,9708,53
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj13,2713,2715,10
4.13 Pomoč na domu02,3002,3003,03
4.14 Klopni meningoencefalitis04,2804,2804,69
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke65,3665,3666,53
4.16 Novi primeri pljučnega raka37,8137,8165,16
4.17 Novi primeri raka dojke103,69103,6996,34
5.1 Splošna umrljivost987,99987,99906,48
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)142,85142,8572,59
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)114,38114,38151,60
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let).........
5.7 Umrljivost zaradi samomora16,9916,9917,01

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine0,9//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva6,26,53,90,5
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)4,65,65,25,2
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)16,115,715,415,2
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti62,361,762,361,6
%
1.6 Delovne migracije84,687,499,2100
%
2.1 Telesni fitnes otrok47,349,648,750,2
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok29,226,724,624,3
%
2.3 Redni in občasni kadilci////
%
2.4 Visokotvegano opijanje////
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah1,31,31,21,5
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 10,29,910,59,1
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih61,052,856,558,4
%
2.10 Hrupno okolje17,513,822,323,8
%
3.1 Odzivnost v Program Svit58,159,458,062,7
%
3.2 Presejanost v Programu Zora67,471,968,071,8
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode////
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja////
%
4.2 Bolniška odsotnost14,213,415,415,3
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)0,30,81,01,1
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)1,41,91,52,0
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni4,84,54,65,2
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka21,821,620,823,2
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi9,310,310,411,9
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)2,21,82,12,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)2,02,32,32,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka457,5466,1528,4560,2
sss/100.000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)10,09,07,16,4
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj13,312,914,214,9
sss/100
4.13 Pomoč na domu2,31,81,71,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis4,32,81,49,7
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke65,458,862,072,6
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka37,861,467,164,8
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke103,788,2119,4118,0
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost988,0918,0863,9929,8
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)142,976,671,979,9
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)114,4145,1151,1163,7
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)////
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora17,016,610,519,7
sss/100.000
Hrpelje - Kozina
Statistična regija Obalno-kraška
Upravna enota Sežana

Občina se razprostira od italijanske meje preko Matarskega podolja in južnega dela Brkinov skoraj do Podgrada proti hrvaški meji. Naselji Kozina in Hrpelje skupaj tvorita celoto.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 14,2 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 15,3 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 2,2 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 10,0 na 1000, v Sloveniji pa 6,4.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 17 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 20.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,3 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,5.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 58,1 %, v Sloveniji pa 62,7 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 67,4 %, v Sloveniji pa 71,8 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690