logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Idrija
Statistična regija Goriška
Upravna enota Idrija

Občina leži v kotlini sredi idrijskega hribovja, kjer se ob znameniti tektonski prelomnici stikata predalpski in kraški svet. Idrija, naše najstarejše rudarsko mesto – danes tudi središče občine – je rasla vzporedno z razvojem rudnika živega srebra.

Idrija (rudniški grad)
Vir: Gradovi.net (http://www.gradovi.net, 21. 6. 2010), avtor Gorazd Žagar
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 17,7 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 15,3 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen pa nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,4 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 6,3 na 1000, v Sloveniji pa 6,4.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 18 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 20.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 2,1 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,5.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 70,0 %, v Sloveniji pa 62,7 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 75,5 %, v Sloveniji pa 71,8 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine01,1801,1800,99
1.2 Prirast prebivalstva-04,07-04,0701,83
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)06,2806,2805,25
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)19,5219,5216,85
1.5 Stopnja delovne aktivnosti67,6067,6064
1.6 Delovne migracije121,25121,2578,18
2.1 Telesni fitnes otrok49,3449,3452,51
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok20,8220,8226,62
2.3 Redni in občasni kadilci.........
2.4 Visokotvegano opijanje.........
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah02,1102,1102,06
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 08,1908,1911,43
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih53,5753,5758,59
2.10 Hrupno okolje22,4822,4819,71
3.1 Odzivnost v Program Svit69,9669,9666,56
3.2 Presejanost v Programu Zora75,4875,4879,59
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode.........
4.1 Samoocena dobrega zdravja.........
4.2 Bolniška odsotnost17,7317,7313,87
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)02,5002,5001,36
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)03,9403,9401,67
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni04,6004,6004,84
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka21,8221,8224,19
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi10,6210,6212,36
4.8 Srčna kap (35-74 let)01,3601,3602,03
4.9 Možganska kap (35-84 let)02,0502,0502,59
4.10 Novi primeri raka599,58599,58518,01
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)06,3006,3008,53
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj16,1916,1915,10
4.13 Pomoč na domu02,3302,3303,03
4.14 Klopni meningoencefalitis12,7912,7904,69
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke57,4357,4366,53
4.16 Novi primeri pljučnega raka71,8071,8065,16
4.17 Novi primeri raka dojke148,62148,6296,34
5.1 Splošna umrljivost911,43911,43906,48
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)82,3582,3572,59
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)161,47161,47151,60
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let).........
5.7 Umrljivost zaradi samomora18,0418,0417,01

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine1,2//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva-4,1-3,8-4,20,5
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)6,35,85,25,2
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)19,520,916,715,2
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti67,667,863,261,6
%
1.6 Delovne migracije121,3109,497,1100
%
2.1 Telesni fitnes otrok49,348,150,750,2
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok20,820,922,524,3
%
2.3 Redni in občasni kadilci////
%
2.4 Visokotvegano opijanje////
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah2,12,22,01,5
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 8,210,510,49,1
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih53,654,051,058,4
%
2.10 Hrupno okolje22,520,820,823,8
%
3.1 Odzivnost v Program Svit70,071,066,362,7
%
3.2 Presejanost v Programu Zora75,577,880,271,8
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode////
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja////
%
4.2 Bolniška odsotnost17,717,814,315,3
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)2,52,41,81,1
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)3,93,82,32,0
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni4,64,34,45,2
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka21,821,922,823,2
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi10,610,511,111,9
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)1,41,31,82,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)2,02,02,82,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka599,6595,0550,8560,2
sss/100.000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)6,36,98,16,4
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj16,216,314,814,9
sss/100
4.13 Pomoč na domu2,32,32,71,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis12,815,36,59,7
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke57,460,376,172,6
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka71,878,059,264,8
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke148,6137,6109,8118,0
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost911,4906,6889,8929,8
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)82,371,072,079,9
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)161,5179,0160,2163,7
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)////
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora18,017,917,019,7
sss/100.000
Idrija
Statistična regija Goriška
Upravna enota Idrija

Občina leži v kotlini sredi idrijskega hribovja, kjer se ob znameniti tektonski prelomnici stikata predalpski in kraški svet. Idrija, naše najstarejše rudarsko mesto – danes tudi središče občine – je rasla vzporedno z razvojem rudnika živega srebra.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 17,7 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 15,3 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen pa nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,4 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 6,3 na 1000, v Sloveniji pa 6,4.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 18 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 20.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 2,1 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,5.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 70,0 %, v Sloveniji pa 62,7 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 75,5 %, v Sloveniji pa 71,8 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690