logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Izola
Statistična regija Obalno-kraška
Upravna enota Izola

Občina leži v jugozahodnem delu Slovenije. Ima obliko trikotnika in se z eno stranico naslanja na morje. Turizem, ribištvo, predelava vina in olja so glavne dejavnosti te občine.

Panorama Izole
Vir: STO (http://www.slovenia.info, 18. 6. 2010), avtor Tomo Jeseničnik
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 14,6 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 15,3 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil nižji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 2,2 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 5,9 na 1000, v Sloveniji pa 6,4.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 7 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 20.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,3 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,5.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 58,0 %, v Sloveniji pa 62,7 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 68,6 %, v Sloveniji pa 71,8 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine01,1301,1300,99
1.2 Prirast prebivalstva-00,06-00,0601,83
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)05,9205,9205,25
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)16,9216,9216,85
1.5 Stopnja delovne aktivnosti62,6662,6664
1.6 Delovne migracije84,9384,9378,18
2.1 Telesni fitnes otrok50,5150,5152,51
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok23,8623,8626,62
2.3 Redni in občasni kadilci.........
2.4 Visokotvegano opijanje.........
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah01,3101,3102,06
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 13,0813,0811,43
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih52,3752,3758,59
2.10 Hrupno okolje22,3022,3019,71
3.1 Odzivnost v Program Svit57,9657,9666,56
3.2 Presejanost v Programu Zora68,6068,6079,59
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode.........
4.1 Samoocena dobrega zdravja.........
4.2 Bolniška odsotnost14,5914,5913,87
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)01,3201,3201,36
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)01,4201,4201,67
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni04,5704,5704,84
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka20,4520,4524,19
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi10,2510,2512,36
4.8 Srčna kap (35-74 let)02,1902,1902,03
4.9 Možganska kap (35-84 let)02,2702,2702,59
4.10 Novi primeri raka597,40597,40518,01
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)05,9205,9208,53
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj14,8814,8815,10
4.13 Pomoč na domu02,4902,4903,03
4.14 Klopni meningoencefalitis00,6200,6204,69
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke58,9058,9066,53
4.16 Novi primeri pljučnega raka88,7188,7165,16
4.17 Novi primeri raka dojke115,21115,2196,34
5.1 Splošna umrljivost906,69906,69906,48
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)78,2478,2472,59
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)180,18180,18151,60
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let).........
5.7 Umrljivost zaradi samomora07,4007,4017,01

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine1,1//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva-0,1-0,13,90,5
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)5,94,05,25,2
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)16,916,915,415,2
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti62,762,762,361,6
%
1.6 Delovne migracije84,984,999,2100
%
2.1 Telesni fitnes otrok50,550,548,750,2
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok23,923,924,624,3
%
2.3 Redni in občasni kadilci////
%
2.4 Visokotvegano opijanje////
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah1,31,31,21,5
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 13,113,110,59,1
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih52,459,656,558,4
%
2.10 Hrupno okolje22,312,222,323,8
%
3.1 Odzivnost v Program Svit58,058,058,062,7
%
3.2 Presejanost v Programu Zora68,668,668,071,8
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode////
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja////
%
4.2 Bolniška odsotnost14,614,615,415,3
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)1,31,31,01,1
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)1,41,41,52,0
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni4,64,64,65,2
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka20,520,520,823,2
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi10,310,310,411,9
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)2,22,22,12,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)2,32,32,32,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka597,4597,4528,4560,2
sss/100.000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)5,95,97,16,4
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj14,914,914,214,9
sss/100
4.13 Pomoč na domu2,52,51,71,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis0,60,61,49,7
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke58,958,962,072,6
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka88,788,767,164,8
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke115,2115,2119,4118,0
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost906,7906,7863,9929,8
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)78,278,271,979,9
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)180,2180,2151,1163,7
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)////
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora7,47,410,519,7
sss/100.000
Izola
Statistična regija Obalno-kraška
Upravna enota Izola

Občina leži v jugozahodnem delu Slovenije. Ima obliko trikotnika in se z eno stranico naslanja na morje. Turizem, ribištvo, predelava vina in olja so glavne dejavnosti te občine.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 14,6 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 15,3 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil nižji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 2,2 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 5,9 na 1000, v Sloveniji pa 6,4.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 7 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 20.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,3 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,5.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 58,0 %, v Sloveniji pa 62,7 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 68,6 %, v Sloveniji pa 71,8 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690