logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Jesenice
Statistična regija Gorenjska
Upravna enota Jesenice

Občina obsega večji del Doline ob Savi ter stranske gorske doline med Karavankami in visokimi grebeni Julijskih Alp. Na začetku ozke Doline so zrasle Jesenice, delavsko, železarsko, hokejsko, pa tudi obmejno mesto in središče občine.

Narcise na Golici
Vir: Wikipedija (http://sl.wikipedia.org, 21. 6. 2010), avtor SI-Ziga
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 20,3 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 15,3 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen pa višji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 3,8 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 7,0 na 1000, v Sloveniji pa 6,4.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 21 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 20.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,5 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji prav tako.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 57,2 %, v Sloveniji pa 62,7 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 68,9 %, v Sloveniji pa 71,8 %.



PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine01,1301,1300,99
1.2 Prirast prebivalstva00,3900,3901,83
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)04,8104,8105,25
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)20,7820,7816,85
1.5 Stopnja delovne aktivnosti61,8761,8764
1.6 Delovne migracije79,0279,0278,18
2.1 Telesni fitnes otrok45,0345,0352,51
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok29,3529,3526,62
2.3 Redni in občasni kadilci.........
2.4 Visokotvegano opijanje.........
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah01,4701,4702,06
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 06,5306,5311,43
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih63,9063,9058,59
2.10 Hrupno okolje25,1725,1719,71
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane.........
3.1 Odzivnost v Program Svit57,2457,2466,56
3.2 Presejanost v Programu Zora68,8968,8979,59
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode.........
3.4 Presejanost v Programu DORA.........
4.1 Samoocena dobrega zdravja.........
4.2 Bolniška odsotnost20,3320,3313,87
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)00,9100,9101,36
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)02,6602,6601,67
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni07,2007,2004,84
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka24,8624,8624,19
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi13,6113,6112,36
4.8 Srčna kap (35-74 let)03,7703,7702,03
4.9 Možganska kap (35-84 let)03,0903,0902,59
4.10 Novi primeri raka627,68627,68518,01
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)07,0307,0308,53
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj15,6015,6015,10
4.13 Pomoč na domu02,4402,4403,03
4.14 Klopni meningoencefalitis06,9506,9504,69
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke82,3882,3866,53
4.16 Novi primeri pljučnega raka95,8195,8165,16
4.17 Novi primeri raka dojke151,91151,9196,34
4.18 Novi primeri malignega melanoma.........
5.1 Splošna umrljivost1.018,861.018,86906,48
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)81,8581,8572,59
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)180,01180,01151,60
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let).........
5.7 Umrljivost zaradi samomora20,6320,6317,01

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine1,1//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva0,4-1,5-0,80,5
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)4,85,25,15,2
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)20,816,914,415,2
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti61,962,565,261,6
%
1.6 Delovne migracije79,071,984,7100
%
2.1 Telesni fitnes otrok45,049,153,050,2
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok29,426,421,224,3
%
2.3 Redni in občasni kadilci////
%
2.4 Visokotvegano opijanje////
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah1,51,61,81,5
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 6,57,57,99,1
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih63,962,053,158,4
%
2.10 Hrupno okolje25,227,522,723,8
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit57,260,465,562,7
%
3.2 Presejanost v Programu Zora68,969,171,471,8
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode////
%
3.4 Presejanost v Programu DORA////
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja////
%
4.2 Bolniška odsotnost20,319,014,815,3
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)0,90,91,11,1
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)2,72,52,62,0
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni7,26,24,95,2
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka24,923,821,823,2
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi13,613,111,911,9
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)3,83,22,12,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)3,13,02,22,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka627,7615,6582,3560,2
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)7,07,07,16,4
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj15,614,613,214,9
sss/100
4.13 Pomoč na domu2,42,41,61,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis6,98,720,99,7
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke82,472,470,372,6
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka95,886,470,164,8
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke151,9147,5115,0118,0
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost1018,9953,1875,9929,8
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)81,876,866,979,9
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)180,0176,7160,9163,7
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)////
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora20,621,820,519,7
sss/100.000
Jesenice
Statistična regija Gorenjska
Upravna enota Jesenice

Občina obsega večji del Doline ob Savi ter stranske gorske doline med Karavankami in visokimi grebeni Julijskih Alp. Na začetku ozke Doline so zrasle Jesenice, delavsko, železarsko, hokejsko, pa tudi obmejno mesto in središče občine.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 20,3 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 15,3 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen pa višji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 3,8 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 7,0 na 1000, v Sloveniji pa 6,4.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 21 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 20.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,5 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji prav tako.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 57,2 %, v Sloveniji pa 62,7 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 68,9 %, v Sloveniji pa 71,8 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.





O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690