logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Jezersko
Statistična regija Gorenjska
Upravna enota Kranj

Po številu prebivalcev je to ena manjših slovenskih občin. Ozko ledeniško dolino obkrožajo na eni strani Savinjske Alpe, na drugi strani – proti Avstriji – pa Karavanke.

Planšarsko jezero
Vir: SOkol ARSO (http://nfp-si.eionet.europa.eu/sokol, 23. 6. 2010), avtor Albert Kolar
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 12,6 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 15,3 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji* od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,4 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 3,0 na 1000, v Sloveniji pa 6,4.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil nižji* od slovenskega povprečja. To je občina z najnižjo vrednostjo v Sloveniji.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 28 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 20.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,1 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,5.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 55,0 %, v Sloveniji pa 62,7 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 64,9 %, v Sloveniji pa 71,8 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine00,8600,8600,99
1.2 Prirast prebivalstva06,3806,3801,83
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)04,3104,3105,25
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)12,2112,2116,85
1.5 Stopnja delovne aktivnosti646464
1.6 Delovne migracije38,5938,5978,18
2.1 Telesni fitnes otrok52,8552,8552,51
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok21,1021,1026,62
2.3 Redni in občasni kadilci.........
2.4 Visokotvegano opijanje.........
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah01,1001,1002,06
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 04,5504,5511,43
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih52,2852,2858,59
2.10 Hrupno okolje16,2416,2419,71
3.1 Odzivnost v Program Svit55,0555,0566,56
3.2 Presejanost v Programu Zora64,9164,9179,59
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode.........
4.1 Samoocena dobrega zdravja.........
4.2 Bolniška odsotnost12,6512,6513,87
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)03,1703,1701,36
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)04,4204,4201,67
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni05,9605,9604,84
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka23,5923,5924,19
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi10,7610,7612,36
4.8 Srčna kap (35-74 let)01,3701,3702,03
4.9 Možganska kap (35-84 let)03,5303,5302,59
4.10 Novi primeri raka629,95629,95518,01
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)03,0403,0408,53
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj13,0313,0315,10
4.13 Pomoč na domu-999.998-999.99803,03
4.14 Klopni meningoencefalitis29,4429,4404,69
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke71,7671,7666,53
4.16 Novi primeri pljučnega raka......65,16
4.17 Novi primeri raka dojke......96,34
5.1 Splošna umrljivost1.382,811.382,81906,48
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)119,42119,4272,59
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)95,6395,63151,60
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let).........
5.7 Umrljivost zaradi samomora28,3128,3117,01

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine0,9//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva6,40,1-0,80,5
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)4,35,25,15,2
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)12,214,314,415,2
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti64,065,665,261,6
%
1.6 Delovne migracije38,695,184,7100
%
2.1 Telesni fitnes otrok52,851,353,050,2
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok21,120,821,224,3
%
2.3 Redni in občasni kadilci////
%
2.4 Visokotvegano opijanje////
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah1,11,71,81,5
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 4,67,07,99,1
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih52,351,753,158,4
%
2.10 Hrupno okolje16,222,622,723,8
%
3.1 Odzivnost v Program Svit55,064,065,562,7
%
3.2 Presejanost v Programu Zora64,968,971,471,8
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode////
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja////
%
4.2 Bolniška odsotnost12,613,214,815,3
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)3,21,31,11,1
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)4,42,62,62,0
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni6,04,74,95,2
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka23,621,721,823,2
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi10,811,311,911,9
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)1,41,72,12,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)3,51,92,22,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka630,0575,5582,3560,2
sss/100.000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)3,07,47,16,4
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj13,013,113,214,9
sss/100
4.13 Pomoč na domu.1,41,61,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis29,422,220,99,7
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke71,875,070,372,6
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka/69,670,164,8
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke/107,4115,0118,0
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost1382,8837,8875,9929,8
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)119,456,866,979,9
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)95,6153,5160,9163,7
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)////
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora28,319,620,519,7
sss/100.000
Jezersko
Statistična regija Gorenjska
Upravna enota Kranj

Po številu prebivalcev je to ena manjših slovenskih občin. Ozko ledeniško dolino obkrožajo na eni strani Savinjske Alpe, na drugi strani – proti Avstriji – pa Karavanke.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 12,6 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 15,3 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji* od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,4 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 3,0 na 1000, v Sloveniji pa 6,4.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil nižji* od slovenskega povprečja. To je občina z najnižjo vrednostjo v Sloveniji.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 28 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 20.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,1 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,5.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 55,0 %, v Sloveniji pa 62,7 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 64,9 %, v Sloveniji pa 71,8 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690