logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Juršinci
Statistična regija Podravska
Upravna enota Ptuj

Ozemlje občine zavzema del vinorodnega gričevja Slovenskih goric ter del Pesniške doline. Po pobočjih in slemenih ležijo vinogradi. Prebivalci se pretežno ukvarjajo z vinogradništvom in sadjarstvom.

Juršinci
Vir: Občina Juršinci (http://www.jursinci.si, 8. 7. 2010), arhiv Občine Juršinci
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 18,7 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 15,3 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen pa nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 2,1 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji prav tako.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 4,7 na 1000, v Sloveniji pa 6,4.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 22 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 20.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 0,5 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,5.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 53,4 %, v Sloveniji pa 62,7 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 73,3 %, v Sloveniji pa 71,8 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine00,9300,9300,99
1.2 Prirast prebivalstva-00,42-00,4201,83
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)05,5905,5905,25
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)24,8224,8216,85
1.5 Stopnja delovne aktivnosti55,1955,1964
1.6 Delovne migracije24,7524,7578,18
2.1 Telesni fitnes otrok54,1254,1252,51
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok37,5037,5026,62
2.3 Redni in občasni kadilci.........
2.4 Visokotvegano opijanje.........
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah00,4800,4802,06
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 08,1108,1111,43
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih54,3054,3058,59
2.10 Hrupno okolje15,8315,8319,71
3.1 Odzivnost v Program Svit53,4453,4466,56
3.2 Presejanost v Programu Zora73,3473,3479,59
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode.........
4.1 Samoocena dobrega zdravja.........
4.2 Bolniška odsotnost18,6618,6613,87
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)00,9300,9301,36
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)02,8302,8301,67
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni03,7803,7804,84
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka21,8221,8224,19
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi12,9512,9512,36
4.8 Srčna kap (35-74 let)02,1102,1102,03
4.9 Možganska kap (35-84 let)02,9202,9202,59
4.10 Novi primeri raka391,68391,68518,01
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)04,6604,6608,53
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj15,0915,0915,10
4.13 Pomoč na domu00,4800,4803,03
4.14 Klopni meningoencefalitis......04,69
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke29,9729,9766,53
4.16 Novi primeri pljučnega raka49,8849,8865,16
4.17 Novi primeri raka dojke17,8417,8496,34
5.1 Splošna umrljivost1.154,491.154,49906,48
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)169,89169,8972,59
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)229,08229,08151,60
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let).........
5.7 Umrljivost zaradi samomora22,0222,0217,01

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine0,9//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva-0,40,70,10,5
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)5,64,94,95,2
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)24,815,813,915,2
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti55,259,357,361,6
%
1.6 Delovne migracije24,885,996,5100
%
2.1 Telesni fitnes otrok54,149,648,450,2
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok37,530,127,124,3
%
2.3 Redni in občasni kadilci////
%
2.4 Visokotvegano opijanje////
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah0,50,60,61,5
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 8,19,09,29,1
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih54,360,062,658,4
%
2.10 Hrupno okolje15,823,022,323,8
%
3.1 Odzivnost v Program Svit53,461,260,062,7
%
3.2 Presejanost v Programu Zora73,373,168,471,8
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode////
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja////
%
4.2 Bolniška odsotnost18,714,513,515,3
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)0,90,40,91,1
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)2,82,22,02,0
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni3,84,95,35,2
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka21,824,423,723,2
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi12,914,612,711,9
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)2,11,82,12,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)2,93,12,72,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka391,7509,4528,6560,2
sss/100.000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)4,74,45,76,4
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj15,116,115,814,9
sss/100
4.13 Pomoč na domu0,50,81,41,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis/2,15,69,7
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke30,072,872,672,6
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka49,960,361,064,8
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke17,890,7118,7118,0
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost1154,51048,01013,7929,8
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)169,9102,794,079,9
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)229,1171,3173,5163,7
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)////
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora22,028,223,219,7
sss/100.000
Juršinci
Statistična regija Podravska
Upravna enota Ptuj

Ozemlje občine zavzema del vinorodnega gričevja Slovenskih goric ter del Pesniške doline. Po pobočjih in slemenih ležijo vinogradi. Prebivalci se pretežno ukvarjajo z vinogradništvom in sadjarstvom.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 18,7 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 15,3 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen pa nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 2,1 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji prav tako.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 4,7 na 1000, v Sloveniji pa 6,4.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 22 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 20.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 0,5 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,5.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 53,4 %, v Sloveniji pa 62,7 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 73,3 %, v Sloveniji pa 71,8 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690