logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Kanal
Statistična regija Goriška
Upravna enota Nova Gorica

Ozemlje občine se razprostira prek treh pokrajinsko različnih delov: Spodnje Soške doline, Kambreškega pogorja in zahodnega dela Banjšic; vsem je skupna prehodnost med dinarskim, alpskim in sredozemskim svetom.

Kanal ob Soči
Vir: STO (http://www.slovenia.info, 18. 6. 2010), avtor Bogdan Kladnik
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 15,3 koledarskih dni na leto, v Sloveniji prav tako.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,9 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 10,3 na 1000, v Sloveniji pa 6,4.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 31 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 20.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 2,2 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,5.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 62,4 %, v Sloveniji pa 62,7 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 79,0 %, v Sloveniji pa 71,8 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine01,0401,0400,99
1.2 Prirast prebivalstva-05,80-05,8001,83
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)05,8905,8905,25
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)12,9012,9016,85
1.5 Stopnja delovne aktivnosti59,8359,8364
1.6 Delovne migracije54,7654,7678,18
2.1 Telesni fitnes otrok54,7854,7852,51
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok27,0827,0826,62
2.3 Redni in občasni kadilci.........
2.4 Visokotvegano opijanje.........
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah02,2002,2002,06
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 11,3711,3711,43
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih57,1057,1058,59
2.10 Hrupno okolje22,6022,6019,71
3.1 Odzivnost v Program Svit62,4462,4466,56
3.2 Presejanost v Programu Zora797979,59
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode.........
4.1 Samoocena dobrega zdravja.........
4.2 Bolniška odsotnost15,3015,3013,87
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)01,6401,6401,36
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)03,5803,5801,67
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni04,9904,9904,84
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka24,7624,7624,19
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi12,2112,2112,36
4.8 Srčna kap (35-74 let)01,9001,9002,03
4.9 Možganska kap (35-84 let)02,9702,9702,59
4.10 Novi primeri raka672,31672,31518,01
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)10,2810,2808,53
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj15,9815,9815,10
4.13 Pomoč na domu03,1303,1303,03
4.14 Klopni meningoencefalitis07,3207,3204,69
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke104,33104,3366,53
4.16 Novi primeri pljučnega raka63,9263,9265,16
4.17 Novi primeri raka dojke126,50126,5096,34
5.1 Splošna umrljivost1.070,891.070,89906,48
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)72,6472,6472,59
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)199,79199,79151,60
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let).........
5.7 Umrljivost zaradi samomora31,0831,0817,01

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine1,0//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva-5,8-5,8-4,20,5
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)5,95,05,25,2
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)12,915,116,715,2
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti59,862,063,261,6
%
1.6 Delovne migracije54,8106,497,1100
%
2.1 Telesni fitnes otrok54,849,150,750,2
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok27,122,522,524,3
%
2.3 Redni in občasni kadilci////
%
2.4 Visokotvegano opijanje////
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah2,22,02,01,5
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 11,410,210,49,1
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih57,146,351,058,4
%
2.10 Hrupno okolje22,622,220,823,8
%
3.1 Odzivnost v Program Svit62,465,766,362,7
%
3.2 Presejanost v Programu Zora79,080,780,271,8
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode////
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja////
%
4.2 Bolniška odsotnost15,313,814,315,3
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)1,61,81,81,1
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)3,62,02,32,0
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni5,04,44,45,2
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka24,822,722,823,2
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi12,211,111,111,9
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)1,91,81,82,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)3,02,82,82,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka672,3564,5550,8560,2
sss/100.000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)10,38,18,16,4
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj16,014,614,814,9
sss/100
4.13 Pomoč na domu3,12,82,71,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis7,33,06,59,7
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke104,386,076,172,6
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka63,957,959,264,8
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke126,5114,9109,8118,0
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost1070,9858,9889,8929,8
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)72,667,572,079,9
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)199,8161,1160,2163,7
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)////
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora31,115,617,019,7
sss/100.000
Kanal
Statistična regija Goriška
Upravna enota Nova Gorica

Ozemlje občine se razprostira prek treh pokrajinsko različnih delov: Spodnje Soške doline, Kambreškega pogorja in zahodnega dela Banjšic; vsem je skupna prehodnost med dinarskim, alpskim in sredozemskim svetom.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 15,3 koledarskih dni na leto, v Sloveniji prav tako.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,9 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 10,3 na 1000, v Sloveniji pa 6,4.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 31 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 20.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 2,2 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,5.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 62,4 %, v Sloveniji pa 62,7 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 79,0 %, v Sloveniji pa 71,8 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690