logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Kidričevo
Statistična regija Podravska
Upravna enota Ptuj

Občina obsega del podravske statistične regije med smrekovimi gozdovi na jugovzhodnem delu Dravskega polja,  Ptujem ter Slovensko Bistrico. Svojstven pečat daje občini naselje Kidričevo s tovarno za predelavo aluminija.

Grajski drevored
Vir: Občina Kidričevo (http://www.kidricevo.si, 26. 6. 2010), arhiv Občine Kidričevo
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 13,4 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 15,3 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 2,0 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 3,8 na 1000, v Sloveniji pa 6,4.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 23 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 20.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,0 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,5.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 65,5 %, v Sloveniji pa 62,7 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 73,9 %, v Sloveniji pa 71,8 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine01,1101,1100,99
1.2 Prirast prebivalstva04,9804,9801,83
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)05,4905,4905,25
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)13,1313,1316,85
1.5 Stopnja delovne aktivnosti61,6561,6564
1.6 Delovne migracije180,53180,5378,18
2.1 Telesni fitnes otrok47,6747,6752,51
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok33,6733,6726,62
2.3 Redni in občasni kadilci.........
2.4 Visokotvegano opijanje.........
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah01,0101,0102,06
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 10,1810,1811,43
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih65,0165,0158,59
2.10 Hrupno okolje19,5119,5119,71
3.1 Odzivnost v Program Svit65,4865,4866,56
3.2 Presejanost v Programu Zora73,9073,9079,59
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode.........
4.1 Samoocena dobrega zdravja.........
4.2 Bolniška odsotnost13,4313,4313,87
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)00,4900,4901,36
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)01,8201,8201,67
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni05,5605,5604,84
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka25,2325,2324,19
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi15,1215,1212,36
4.8 Srčna kap (35-74 let)01,9901,9902,03
4.9 Možganska kap (35-84 let)03,1303,1302,59
4.10 Novi primeri raka483,79483,79518,01
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)03,8003,8008,53
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj17,5717,5715,10
4.13 Pomoč na domu00,2400,2403,03
4.14 Klopni meningoencefalitis07,3907,3904,69
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke73,6873,6866,53
4.16 Novi primeri pljučnega raka66,2766,2765,16
4.17 Novi primeri raka dojke62,0362,0396,34
5.1 Splošna umrljivost1.097,121.097,12906,48
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)122,27122,2772,59
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)182,80182,80151,60
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let).........
5.7 Umrljivost zaradi samomora23,1123,1117,01

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine1,1//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva5,00,70,10,5
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)5,54,94,95,2
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)13,115,813,915,2
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti61,759,357,361,6
%
1.6 Delovne migracije180,585,996,5100
%
2.1 Telesni fitnes otrok47,749,648,450,2
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok33,730,127,124,3
%
2.3 Redni in občasni kadilci////
%
2.4 Visokotvegano opijanje////
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah1,00,60,61,5
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 10,29,09,29,1
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih65,060,062,658,4
%
2.10 Hrupno okolje19,523,022,323,8
%
3.1 Odzivnost v Program Svit65,561,260,062,7
%
3.2 Presejanost v Programu Zora73,973,168,471,8
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode////
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja////
%
4.2 Bolniška odsotnost13,414,513,515,3
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)0,50,40,91,1
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)1,82,22,02,0
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni5,64,95,35,2
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka25,224,423,723,2
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi15,114,612,711,9
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)2,01,82,12,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)3,13,12,72,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka483,8509,4528,6560,2
sss/100.000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)3,84,45,76,4
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj17,616,115,814,9
sss/100
4.13 Pomoč na domu0,20,81,41,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis7,42,15,69,7
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke73,772,872,672,6
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka66,360,361,064,8
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke62,090,7118,7118,0
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost1097,11048,01013,7929,8
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)122,3102,794,079,9
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)182,8171,3173,5163,7
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)////
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora23,128,223,219,7
sss/100.000
Kidričevo
Statistična regija Podravska
Upravna enota Ptuj

Občina obsega del podravske statistične regije med smrekovimi gozdovi na jugovzhodnem delu Dravskega polja,  Ptujem ter Slovensko Bistrico. Svojstven pečat daje občini naselje Kidričevo s tovarno za predelavo aluminija.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 13,4 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 15,3 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 2,0 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 3,8 na 1000, v Sloveniji pa 6,4.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 23 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 20.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,0 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,5.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 65,5 %, v Sloveniji pa 62,7 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 73,9 %, v Sloveniji pa 71,8 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690