logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Kobarid
Statistična regija Goriška
Upravna enota Tolmin

Občino Kobarid zaznamujejo lepa narava Julijskih Alp z reko Sočo in njenimi pritoki. Zaradi ugodnih naravnih danosti se občina usmerja v turizem (planinarjenje, kolesarjenje, rafting, ribolov).

Veliki Kozjak, slap pri Kobaridu
Vir: STO (http://www.slovenia.info, 18. 6. 2010), avtor Bogdan Kladnik
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 13,6 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 15,3 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen pa nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,4 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 9,7 na 1000, v Sloveniji pa 6,4.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 14 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 20.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 2,3 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,5.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 63,4 %, v Sloveniji pa 62,7 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 83,0 %, v Sloveniji pa 71,8 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine00,9600,9600,99
1.2 Prirast prebivalstva-00,73-00,7301,83
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)06,5306,5305,25
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)16,4816,4816,85
1.5 Stopnja delovne aktivnosti59,3359,3364
1.6 Delovne migracije57,1057,1078,18
2.1 Telesni fitnes otrok60,7760,7752,51
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok18,8918,8926,62
2.3 Redni in občasni kadilci.........
2.4 Visokotvegano opijanje.........
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah02,2702,2702,06
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 15,6015,6011,43
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih50,3450,3458,59
2.10 Hrupno okolje18,2118,2119,71
3.1 Odzivnost v Program Svit63,4063,4066,56
3.2 Presejanost v Programu Zora83,0283,0279,59
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode.........
4.1 Samoocena dobrega zdravja.........
4.2 Bolniška odsotnost13,6113,6113,87
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)02,2502,2501,36
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)03,2003,2001,67
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni03,6003,6004,84
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka25,5125,5124,19
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi11,7711,7712,36
4.8 Srčna kap (35-74 let)01,4401,4402,03
4.9 Možganska kap (35-84 let)02,8802,8802,59
4.10 Novi primeri raka558,39558,39518,01
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)09,7109,7108,53
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj15,2915,2915,10
4.13 Pomoč na domu04,5304,5303,03
4.14 Klopni meningoencefalitis12,6012,6004,69
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke73,1473,1466,53
4.16 Novi primeri pljučnega raka36,0936,0965,16
4.17 Novi primeri raka dojke88,3388,3396,34
5.1 Splošna umrljivost998,19998,19906,48
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)82,7382,7372,59
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)152,75152,75151,60
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let).........
5.7 Umrljivost zaradi samomora13,5113,5117,01

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine1,0//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva-0,7-5,3-4,20,5
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)6,55,75,25,2
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)16,518,416,715,2
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti59,361,663,261,6
%
1.6 Delovne migracije57,184,997,1100
%
2.1 Telesni fitnes otrok60,856,050,750,2
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok18,918,922,524,3
%
2.3 Redni in občasni kadilci////
%
2.4 Visokotvegano opijanje////
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah2,32,12,01,5
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 15,69,710,49,1
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih50,350,351,058,4
%
2.10 Hrupno okolje18,219,220,823,8
%
3.1 Odzivnost v Program Svit63,465,166,362,7
%
3.2 Presejanost v Programu Zora83,081,780,271,8
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode////
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja////
%
4.2 Bolniška odsotnost13,613,114,315,3
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)2,31,81,81,1
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)3,22,42,32,0
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni3,63,84,45,2
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka25,522,222,823,2
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi11,810,211,111,9
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)1,42,11,82,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)2,93,42,82,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka558,4517,2550,8560,2
sss/100.000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)9,78,58,16,4
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj15,313,814,814,9
sss/100
4.13 Pomoč na domu4,52,62,71,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis12,611,66,59,7
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke73,169,876,172,6
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka36,146,159,264,8
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke88,395,6109,8118,0
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost998,2959,1889,8929,8
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)82,788,572,079,9
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)152,8149,9160,2163,7
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)////
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora13,521,617,019,7
sss/100.000
Kobarid
Statistična regija Goriška
Upravna enota Tolmin

Občino Kobarid zaznamujejo lepa narava Julijskih Alp z reko Sočo in njenimi pritoki. Zaradi ugodnih naravnih danosti se občina usmerja v turizem (planinarjenje, kolesarjenje, rafting, ribolov).
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 13,6 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 15,3 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen pa nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,4 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 9,7 na 1000, v Sloveniji pa 6,4.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 14 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 20.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 2,3 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,5.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 63,4 %, v Sloveniji pa 62,7 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 83,0 %, v Sloveniji pa 71,8 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690