logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Kočevje
Statistična regija Jugovzhodna Slovenija
Upravna enota Kočevje

Kočevje, mesto ob Rinži, je središče občine, ki leži v pokrajini Kočevsko; ta spada med najbolj naravno ohranjene predele Slovenije, saj gozd pokriva kar 90 % celotnega njenega ozemlja. Pragozdovi in številni kraški pojavi vabijo.

Dol, Kolpa
Vir: Wikipedija (http://sl.wikipedia.org, 24. 6. 2010), avtor SI-Ziga
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 20,5 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 15,3 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen pa višji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,6 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 7,8 na 1000, v Sloveniji pa 6,4.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 18 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 20.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 2,0 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,5.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 64,5 %, v Sloveniji pa 62,7 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 76,5 %, v Sloveniji pa 71,8 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine00,8200,8200,99
1.2 Prirast prebivalstva-06,89-06,8901,83
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)05,8305,8305,25
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)20,3220,3216,85
1.5 Stopnja delovne aktivnosti56,2956,2964
1.6 Delovne migracije74,4874,4878,18
2.1 Telesni fitnes otrok41,3941,3952,51
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok28,7228,7226,62
2.3 Redni in občasni kadilci.........
2.4 Visokotvegano opijanje.........
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah01,9601,9602,06
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 06,6906,6911,43
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih67,8767,8758,59
2.10 Hrupno okolje24,4024,4019,71
3.1 Odzivnost v Program Svit64,4964,4966,56
3.2 Presejanost v Programu Zora76,5376,5379,59
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode.........
4.1 Samoocena dobrega zdravja.........
4.2 Bolniška odsotnost20,5020,5013,87
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)01,3101,3101,36
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)02,1502,1501,67
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni05,9505,9504,84
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka26,1226,1224,19
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi12,6912,6912,36
4.8 Srčna kap (35-74 let)01,6201,6202,03
4.9 Možganska kap (35-84 let)02,1202,1202,59
4.10 Novi primeri raka584,28584,28518,01
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)07,7707,7708,53
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj18,9418,9415,10
4.13 Pomoč na domu03,3803,3803,03
4.14 Klopni meningoencefalitis25,8425,8404,69
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke64,6664,6666,53
4.16 Novi primeri pljučnega raka70,4770,4765,16
4.17 Novi primeri raka dojke148,49148,4996,34
5.1 Splošna umrljivost933,30933,30906,48
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)82,8882,8872,59
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)195,29195,29151,60
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let).........
5.7 Umrljivost zaradi samomora17,9717,9717,01

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine0,8//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva-6,9-7,10,70,5
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)5,84,75,15,2
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)20,320,217,615,2
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti56,356,164,361,6
%
1.6 Delovne migracije74,573,489,6100
%
2.1 Telesni fitnes otrok41,441,650,150,2
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok28,728,626,324,3
%
2.3 Redni in občasni kadilci////
%
2.4 Visokotvegano opijanje////
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah2,01,91,61,5
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 6,76,910,09,1
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih67,961,864,558,4
%
2.10 Hrupno okolje24,422,422,823,8
%
3.1 Odzivnost v Program Svit64,564,265,862,7
%
3.2 Presejanost v Programu Zora76,575,772,471,8
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode////
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja////
%
4.2 Bolniška odsotnost20,520,616,815,3
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)1,31,30,61,1
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)2,22,02,02,0
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni5,95,85,35,2
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka26,126,025,523,2
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi12,712,612,211,9
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)1,61,62,02,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)2,12,12,52,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka584,3572,2577,4560,2
sss/100.000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)7,87,87,16,4
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj18,918,915,614,9
sss/100
4.13 Pomoč na domu3,43,11,91,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis25,825,78,09,7
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke64,766,976,072,6
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka70,568,868,364,8
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke148,5146,7126,9118,0
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost933,3945,1969,9929,8
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)82,981,184,479,9
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)195,3189,6177,3163,7
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)////
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora18,019,017,119,7
sss/100.000
Kočevje
Statistična regija Jugovzhodna Slovenija
Upravna enota Kočevje

Kočevje, mesto ob Rinži, je središče občine, ki leži v pokrajini Kočevsko; ta spada med najbolj naravno ohranjene predele Slovenije, saj gozd pokriva kar 90 % celotnega njenega ozemlja. Pragozdovi in številni kraški pojavi vabijo.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 20,5 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 15,3 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen pa višji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,6 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 7,8 na 1000, v Sloveniji pa 6,4.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 18 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 20.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 2,0 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,5.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 64,5 %, v Sloveniji pa 62,7 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 76,5 %, v Sloveniji pa 71,8 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690