logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Bloke
Statistična regija Primorsko-notranjska
Upravna enota Cerknica

Občina obsega gozdnato Bloško planoto, ki leži na skrajnem robu Notranjske med Cerkniškim poljem ter Loško in Ribniško dolino. V severnem delu je dolomitna, v južnem pa kraško apnenčasta. Sedež občine je v Novi vasi.

Bloško jezero
Vir: Wikipedija (http://sl.wikipedija.org, 28. 6. 2010), avtor SI-Ziga
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 15,2 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 15,3 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen pa višji* od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 0,7 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 12,4 na 1000, v Sloveniji pa 6,4. To je občina z najvišjo vrednostjo v Sloveniji.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 41 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 20.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,0 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,5.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 66,8 %, v Sloveniji pa 62,7 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 68,9 %, v Sloveniji pa 71,8 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine00,9500,9500,99
1.2 Prirast prebivalstva06,5406,5401,83
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)06,7406,7405,25
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)12,9212,9216,85
1.5 Stopnja delovne aktivnosti70,4970,4964
1.6 Delovne migracije32,0332,0378,18
2.1 Telesni fitnes otrok61,5161,5152,51
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok24,6024,6026,62
2.3 Redni in občasni kadilci.........
2.4 Visokotvegano opijanje.........
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah01,0301,0302,06
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 12,9012,9011,43
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih62,2462,2458,59
2.10 Hrupno okolje19,3719,3719,71
3.1 Odzivnost v Program Svit66,8066,8066,56
3.2 Presejanost v Programu Zora68,8668,8679,59
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode.........
4.1 Samoocena dobrega zdravja.........
4.2 Bolniška odsotnost15,2115,2113,87
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)......01,36
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)02,1202,1201,67
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni05,3205,3204,84
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka22,8622,8624,19
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi11,7711,7712,36
4.8 Srčna kap (35-74 let)00,6900,6902,03
4.9 Možganska kap (35-84 let)03,1703,1702,59
4.10 Novi primeri raka671,52671,52518,01
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)12,4312,4308,53
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj15,0315,0315,10
4.13 Pomoč na domu00,9400,9403,03
4.14 Klopni meningoencefalitis84,8984,8904,69
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke73,9973,9966,53
4.16 Novi primeri pljučnega raka88,5888,5865,16
4.17 Novi primeri raka dojke124,20124,2096,34
5.1 Splošna umrljivost1.062,921.062,92906,48
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)89,4389,4372,59
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)108,64108,64151,60
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let).........
5.7 Umrljivost zaradi samomora41,3741,3717,01

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine0,9//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva6,5-5,6-4,60,5
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)6,75,35,15,2
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)12,914,316,215,2
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti70,565,964,861,6
%
1.6 Delovne migracije32,072,772,6100
%
2.1 Telesni fitnes otrok61,550,451,250,2
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok24,623,924,924,3
%
2.3 Redni in občasni kadilci////
%
2.4 Visokotvegano opijanje////
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah1,01,41,41,5
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 12,98,810,49,1
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih62,264,160,358,4
%
2.10 Hrupno okolje19,423,223,723,8
%
3.1 Odzivnost v Program Svit66,865,562,762,7
%
3.2 Presejanost v Programu Zora68,972,067,671,8
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode////
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja////
%
4.2 Bolniška odsotnost15,217,516,715,3
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)/0,81,41,1
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)2,11,51,32,0
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni5,35,34,95,2
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka22,921,222,023,2
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi11,810,611,011,9
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)0,70,91,82,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)3,22,02,22,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka671,5555,8524,7560,2
sss/100.000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)12,47,27,16,4
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj15,014,815,514,9
sss/100
4.13 Pomoč na domu0,91,62,31,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis84,943,324,99,7
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke74,058,559,672,6
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka88,662,253,364,8
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke124,2107,3118,5118,0
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost1062,9842,5900,4929,8
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)89,460,086,779,9
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)108,6122,9143,2163,7
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)////
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora41,426,616,119,7
sss/100.000
Bloke
Statistična regija Primorsko-notranjska
Upravna enota Cerknica

Občina obsega gozdnato Bloško planoto, ki leži na skrajnem robu Notranjske med Cerkniškim poljem ter Loško in Ribniško dolino. V severnem delu je dolomitna, v južnem pa kraško apnenčasta. Sedež občine je v Novi vasi.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 15,2 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 15,3 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen pa višji* od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 0,7 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 12,4 na 1000, v Sloveniji pa 6,4. To je občina z najvišjo vrednostjo v Sloveniji.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 41 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 20.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,0 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,5.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 66,8 %, v Sloveniji pa 62,7 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 68,9 %, v Sloveniji pa 71,8 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690