logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Kranj
Statistična regija Gorenjska
Upravna enota Kranj

Mestna občina Kranj sodi po številu prebivalcev med večje slovenske občine. Naselje Kranj leži ob sotočju Kokre in Save in je središče občine ter upravno, gospodarsko in kulturno središče širše, gorenjske regije.

Kranj
Vir: STO (http://www.slovenia.info, 18. 6. 2010), avtor K. Kunaver
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 13,4 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 15,3 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen pa nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,7 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 7,6 na 1000, v Sloveniji pa 6,4.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 15 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 20.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,7 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,5.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 62,2 %, v Sloveniji pa 62,7 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 68,3 %, v Sloveniji pa 71,8 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine01,2001,2000,99
1.2 Prirast prebivalstva-02,27-02,2701,83
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)05,0605,0605,25
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)15,0715,0716,85
1.5 Stopnja delovne aktivnosti65,1965,1964
1.6 Delovne migracije100,38100,3878,18
2.1 Telesni fitnes otrok50,0350,0352,51
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok20,3120,3126,62
2.3 Redni in občasni kadilci.........
2.4 Visokotvegano opijanje.........
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah01,7101,7102,06
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 06,8006,8011,43
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih50,4150,4158,59
2.10 Hrupno okolje24,0924,0919,71
3.1 Odzivnost v Program Svit62,1762,1766,56
3.2 Presejanost v Programu Zora68,2968,2979,59
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode.........
4.1 Samoocena dobrega zdravja.........
4.2 Bolniška odsotnost13,4313,4313,87
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)01,3301,3301,36
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)02,4002,4001,67
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni04,7804,7804,84
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka21,8821,8824,19
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi11,2911,2912,36
4.8 Srčna kap (35-74 let)01,7201,7202,03
4.9 Možganska kap (35-84 let)01,8001,8002,59
4.10 Novi primeri raka594,60594,60518,01
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)07,6107,6108,53
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj13,5113,5115,10
4.13 Pomoč na domu01,5501,5503,03
4.14 Klopni meningoencefalitis19,2819,2804,69
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke77,3977,3966,53
4.16 Novi primeri pljučnega raka73,0973,0965,16
4.17 Novi primeri raka dojke116,90116,9096,34
5.1 Splošna umrljivost819,73819,73906,48
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)52,8152,8172,59
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)151,34151,34151,60
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let).........
5.7 Umrljivost zaradi samomora15,5015,5017,01

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine1,2//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva-2,30,1-0,80,5
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)5,15,25,15,2
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)15,114,314,415,2
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti65,265,665,261,6
%
1.6 Delovne migracije100,495,184,7100
%
2.1 Telesni fitnes otrok50,051,353,050,2
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok20,320,821,224,3
%
2.3 Redni in občasni kadilci////
%
2.4 Visokotvegano opijanje////
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah1,71,71,81,5
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 6,87,07,99,1
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih50,451,753,158,4
%
2.10 Hrupno okolje24,122,622,723,8
%
3.1 Odzivnost v Program Svit62,264,065,562,7
%
3.2 Presejanost v Programu Zora68,368,971,471,8
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode////
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja////
%
4.2 Bolniška odsotnost13,413,214,815,3
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)1,31,31,11,1
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)2,42,62,62,0
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni4,84,74,95,2
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka21,921,721,823,2
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi11,311,311,911,9
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)1,71,72,12,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)1,81,92,22,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka594,6575,5582,3560,2
sss/100.000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)7,67,47,16,4
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj13,513,113,214,9
sss/100
4.13 Pomoč na domu1,51,41,61,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis19,322,220,99,7
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke77,475,070,372,6
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka73,169,670,164,8
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke116,9107,4115,0118,0
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost819,7837,8875,9929,8
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)52,856,866,979,9
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)151,3153,5160,9163,7
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)////
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora15,519,620,519,7
sss/100.000
Kranj
Statistična regija Gorenjska
Upravna enota Kranj

Mestna občina Kranj sodi po številu prebivalcev med večje slovenske občine. Naselje Kranj leži ob sotočju Kokre in Save in je središče občine ter upravno, gospodarsko in kulturno središče širše, gorenjske regije.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 13,4 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 15,3 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen pa nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,7 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 7,6 na 1000, v Sloveniji pa 6,4.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 15 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 20.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,7 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,5.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 62,2 %, v Sloveniji pa 62,7 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 68,3 %, v Sloveniji pa 71,8 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690