logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Kungota
Statistična regija Podravska
Upravna enota Pesnica

Občina leži v zahodnem delu gričevnatih Slovenskih goric. Prisojna pobočja so zasajena z vinogradi in sadovnjaki, v ravninskih delih prevladujejo njivske površine – vse to priča, da je kmetijstvo pomembna dejavnost občine.

Zgornja Kungota
Vir: Občina Kungota (http://www.kungota.si, 1. 7. 2010), arhiv Občine Kungota
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 14,4 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 15,3 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,6 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 3,9 na 1000, v Sloveniji pa 6,4.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 0,7 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,5.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 55,3 %, v Sloveniji pa 62,7 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 63,1 %, v Sloveniji pa 71,8 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine00,9500,9500,99
1.2 Prirast prebivalstva-04,40-04,4001,83
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)04,2104,2105,25
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)15,5615,5616,85
1.5 Stopnja delovne aktivnosti51,6251,6264
1.6 Delovne migracije50,9750,9778,18
2.1 Telesni fitnes otrok37,3137,3152,51
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok34,0734,0726,62
2.3 Redni in občasni kadilci.........
2.4 Visokotvegano opijanje.........
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah00,7100,7102,06
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 15,5715,5711,43
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih68,8668,8658,59
2.10 Hrupno okolje18,0318,0319,71
3.1 Odzivnost v Program Svit55,2655,2666,56
3.2 Presejanost v Programu Zora63,1363,1379,59
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode.........
4.1 Samoocena dobrega zdravja.........
4.2 Bolniška odsotnost14,3514,3513,87
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)01,3101,3101,36
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)01,1301,1301,67
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni05,7705,7704,84
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka24,5324,5324,19
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi11,9011,9012,36
4.8 Srčna kap (35-74 let)01,5701,5702,03
4.9 Možganska kap (35-84 let)02,3402,3402,59
4.10 Novi primeri raka505,70505,70518,01
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)03,8603,8608,53
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj14,4214,4215,10
4.13 Pomoč na domu02,3002,3003,03
4.14 Klopni meningoencefalitis......04,69
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke63,8563,8566,53
4.16 Novi primeri pljučnega raka57,3357,3365,16
4.17 Novi primeri raka dojke85,8585,8596,34
5.1 Splošna umrljivost987,77987,77906,48
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)107,48107,4872,59
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)164,62164,62151,60
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let).........
5.7 Umrljivost zaradi samomora......17,01

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine0,9//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva-4,46,30,10,5
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)4,24,94,95,2
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)15,618,213,915,2
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti51,651,957,361,6
%
1.6 Delovne migracije51,058,696,5100
%
2.1 Telesni fitnes otrok37,349,048,450,2
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok34,131,227,124,3
%
2.3 Redni in občasni kadilci////
%
2.4 Visokotvegano opijanje////
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah0,70,80,61,5
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 15,613,69,29,1
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih68,965,262,658,4
%
2.10 Hrupno okolje18,014,222,323,8
%
3.1 Odzivnost v Program Svit55,357,960,062,7
%
3.2 Presejanost v Programu Zora63,164,368,471,8
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode////
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja////
%
4.2 Bolniška odsotnost14,415,513,515,3
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)1,31,30,91,1
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)1,12,02,02,0
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni5,86,05,35,2
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka24,524,523,723,2
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi11,912,112,711,9
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)1,62,02,12,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)2,32,82,72,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka505,7536,3528,6560,2
sss/100.000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)3,95,75,76,4
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj14,414,815,814,9
sss/100
4.13 Pomoč na domu2,32,11,41,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis/9,35,69,7
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke63,867,572,672,6
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka57,349,661,064,8
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke85,8110,8118,7118,0
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost987,81101,21013,7929,8
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)107,5106,294,079,9
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)164,6186,7173,5163,7
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)////
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora/29,823,219,7
sss/100.000
Kungota
Statistična regija Podravska
Upravna enota Pesnica

Občina leži v zahodnem delu gričevnatih Slovenskih goric. Prisojna pobočja so zasajena z vinogradi in sadovnjaki, v ravninskih delih prevladujejo njivske površine – vse to priča, da je kmetijstvo pomembna dejavnost občine.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 14,4 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 15,3 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,6 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 3,9 na 1000, v Sloveniji pa 6,4.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 0,7 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,5.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 55,3 %, v Sloveniji pa 62,7 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 63,1 %, v Sloveniji pa 71,8 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690