logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Lenart
Statistična regija Podravska
Upravna enota Lenart

Občina je ohranila podeželski značaj. Obsega osrednji del Slovenskih goric. Vinogradništvo, sadjarstvo in živinoreja so najpomembnejše dejavnosti tamkajšnjih prebivalcev. Med posebnosti občine sodi 'ovtar', varuh Slovenskih goric.

Lenart
Vir: Wikipedija (http://sl.wikipedia.org, 25. 6. 2010), CC T@Di at sl.wikipedia
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 12,2 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 15,3 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen pa nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,7 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 6,2 na 1000, v Sloveniji pa 6,4.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 16 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 20.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,0 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,5.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 60,5 %, v Sloveniji pa 62,7 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 75,4 %, v Sloveniji pa 71,8 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine01,1101,1100,99
1.2 Prirast prebivalstva04,1104,1101,83
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)05,2705,2705,25
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)16,7116,7116,85
1.5 Stopnja delovne aktivnosti56,1356,1364
1.6 Delovne migracije139,41139,4178,18
2.1 Telesni fitnes otrok47,0747,0752,51
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok28,0328,0326,62
2.3 Redni in občasni kadilci.........
2.4 Visokotvegano opijanje.........
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah00,9800,9802,06
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 09,7009,7011,43
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih60,4360,4358,59
2.10 Hrupno okolje18,1118,1119,71
3.1 Odzivnost v Program Svit60,4960,4966,56
3.2 Presejanost v Programu Zora75,4175,4179,59
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode.........
4.1 Samoocena dobrega zdravja.........
4.2 Bolniška odsotnost12,1912,1913,87
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)00,6400,6401,36
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)02,0202,0201,67
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni04,4804,4804,84
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka21,3921,3924,19
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi11,8911,8912,36
4.8 Srčna kap (35-74 let)01,7001,7002,03
4.9 Možganska kap (35-84 let)02,1802,1802,59
4.10 Novi primeri raka455,38455,38518,01
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)06,1906,1908,53
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj13,4813,4815,10
4.13 Pomoč na domu01,3001,3003,03
4.14 Klopni meningoencefalitis01,2601,2604,69
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke70,5770,5766,53
4.16 Novi primeri pljučnega raka33,1533,1565,16
4.17 Novi primeri raka dojke92,6792,6796,34
5.1 Splošna umrljivost1.060,011.060,01906,48
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)103,13103,1372,59
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)168,54168,54151,60
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let).........
5.7 Umrljivost zaradi samomora15,7315,7317,01

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine1,1//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva4,1-2,30,10,5
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)5,35,34,95,2
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)16,720,613,915,2
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti56,155,957,361,6
%
1.6 Delovne migracije139,478,696,5100
%
2.1 Telesni fitnes otrok47,149,948,450,2
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok28,030,527,124,3
%
2.3 Redni in občasni kadilci////
%
2.4 Visokotvegano opijanje////
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah1,01,00,61,5
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 9,712,39,29,1
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih60,471,462,658,4
%
2.10 Hrupno okolje18,116,822,323,8
%
3.1 Odzivnost v Program Svit60,557,160,062,7
%
3.2 Presejanost v Programu Zora75,474,868,471,8
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode////
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja////
%
4.2 Bolniška odsotnost12,212,113,515,3
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)0,60,50,91,1
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)2,02,12,02,0
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni4,54,75,35,2
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka21,422,423,723,2
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi11,912,412,711,9
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)1,71,42,12,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)2,22,42,72,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka455,4457,3528,6560,2
sss/100.000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)6,26,75,76,4
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj13,513,415,814,9
sss/100
4.13 Pomoč na domu1,31,31,41,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis1,34,45,69,7
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke70,665,472,672,6
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka33,238,961,064,8
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke92,7102,4118,7118,0
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost1060,01118,71013,7929,8
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)103,1103,494,079,9
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)168,5162,9173,5163,7
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)////
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora15,742,723,219,7
sss/100.000
Lenart
Statistična regija Podravska
Upravna enota Lenart

Občina je ohranila podeželski značaj. Obsega osrednji del Slovenskih goric. Vinogradništvo, sadjarstvo in živinoreja so najpomembnejše dejavnosti tamkajšnjih prebivalcev. Med posebnosti občine sodi 'ovtar', varuh Slovenskih goric.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 12,2 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 15,3 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen pa nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,7 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 6,2 na 1000, v Sloveniji pa 6,4.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 16 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 20.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,0 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,5.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 60,5 %, v Sloveniji pa 62,7 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 75,4 %, v Sloveniji pa 71,8 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690