logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Loški Potok
Statistična regija Jugovzhodna Slovenija
Upravna enota Ribnica

Loški Potok je notranjska občina s kraškim značajem površja, katerega značilna predstavnica je Retijska uvala. Občina sodi med manjše in najredkeje naseljene v Sloveniji. Kovinsko predelovalna industrija je vodilna dejavnost v občini.

Retje
Vir: Wikipedija (http://sl.wikipedia.org, 22. 6. 2010), avtor SI-Ziga
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 17,9 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 15,3 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 0,6 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 7,6 na 1000, v Sloveniji pa 6,4.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 21 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 20.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,7 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,5.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 68,6 %, v Sloveniji pa 62,7 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 63,5 %, v Sloveniji pa 71,8 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine00,7900,7900,99
1.2 Prirast prebivalstva-14,59-14,5901,83
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)08,0508,0505,25
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)20,7920,7916,85
1.5 Stopnja delovne aktivnosti61,6261,6264
1.6 Delovne migracije32,1632,1678,18
2.1 Telesni fitnes otrok52,8752,8752,51
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok23,1923,1926,62
2.3 Redni in občasni kadilci.........
2.4 Visokotvegano opijanje.........
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah01,6701,6702,06
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 5511,43
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih63,2263,2258,59
2.10 Hrupno okolje18,2518,2519,71
3.1 Odzivnost v Program Svit68,5868,5866,56
3.2 Presejanost v Programu Zora63,5463,5479,59
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode.........
4.1 Samoocena dobrega zdravja.........
4.2 Bolniška odsotnost17,9317,9313,87
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)......01,36
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)02,1802,1801,67
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni05,1205,1204,84
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka22,3922,3924,19
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi08,8108,8112,36
4.8 Srčna kap (35-74 let)00,6400,6402,03
4.9 Možganska kap (35-84 let)02,8202,8202,59
4.10 Novi primeri raka465,86465,86518,01
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)07,6407,6408,53
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj14,5014,5015,10
4.13 Pomoč na domu00,7800,7803,03
4.14 Klopni meningoencefalitis109,55109,5504,69
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke55,0755,0766,53
4.16 Novi primeri pljučnega raka72,8272,8265,16
4.17 Novi primeri raka dojke129,68129,6896,34
5.1 Splošna umrljivost1.183,901.183,90906,48
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)159,75159,7572,59
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)251,08251,08151,60
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let).........
5.7 Umrljivost zaradi samomora20,7120,7117,01

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine0,8//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva-14,6-4,20,70,5
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)8,14,65,15,2
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)20,814,217,615,2
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti61,665,564,361,6
%
1.6 Delovne migracije32,271,189,6100
%
2.1 Telesni fitnes otrok52,953,150,150,2
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok23,228,526,324,3
%
2.3 Redni in občasni kadilci////
%
2.4 Visokotvegano opijanje////
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah1,71,91,61,5
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 5,011,010,09,1
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih63,267,764,558,4
%
2.10 Hrupno okolje18,319,722,823,8
%
3.1 Odzivnost v Program Svit68,665,765,862,7
%
3.2 Presejanost v Programu Zora63,569,572,471,8
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode////
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja////
%
4.2 Bolniška odsotnost17,920,316,815,3
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)/0,40,61,1
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)2,21,72,02,0
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni5,14,95,35,2
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka22,421,925,523,2
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi8,811,312,211,9
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)0,61,22,02,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)2,82,12,52,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka465,9542,3577,4560,2
sss/100.000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)7,67,17,16,4
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj14,513,915,614,9
sss/100
4.13 Pomoč na domu0,81,21,91,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis109,642,68,09,7
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke55,154,076,072,6
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka72,878,168,364,8
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke129,7143,1126,9118,0
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost1183,9987,1969,9929,8
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)159,895,684,479,9
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)251,1199,1177,3163,7
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)////
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora20,710,817,119,7
sss/100.000
Loški Potok
Statistična regija Jugovzhodna Slovenija
Upravna enota Ribnica

Loški Potok je notranjska občina s kraškim značajem površja, katerega značilna predstavnica je Retijska uvala. Občina sodi med manjše in najredkeje naseljene v Sloveniji. Kovinsko predelovalna industrija je vodilna dejavnost v občini.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 17,9 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 15,3 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 0,6 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 7,6 na 1000, v Sloveniji pa 6,4.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 21 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 20.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,7 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,5.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 68,6 %, v Sloveniji pa 62,7 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 63,5 %, v Sloveniji pa 71,8 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690