logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Luče
Statistična regija Savinjska
Upravna enota Mozirje

V predalpskem hribovju, pod pobočjem Raduhe, v Zgornje Savinjski dolini, leži manjša slovenska občina Luče. Sonaravno kmetijstvo, samotne kmetije po strmih pobočjih, kmečki turizem kažejo na način življenja tukajšnjih prebivalcev.

Raduha
Vir: Wikipedija (http://sl.wikipedia.org, 22. 6. 2010), CC JakobZ
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 19,4 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 15,3 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen pa nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,8 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 5,4 na 1000, v Sloveniji pa 6,4.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil nižji od slovenskega povprečja. To je občina z najnižjo vrednostjo v Sloveniji.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 35 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 20.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,8 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,5.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil višji* od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 63,8 %, v Sloveniji pa 62,7 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 76,1 %, v Sloveniji pa 71,8 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine00,8200,8200,99
1.2 Prirast prebivalstva-12,16-12,1601,83
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)05,2705,2705,25
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)24,6724,6716,85
1.5 Stopnja delovne aktivnosti61,2861,2864
1.6 Delovne migracije64,0664,0678,18
2.1 Telesni fitnes otrok58,4358,4352,51
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok30,4130,4126,62
2.3 Redni in občasni kadilci.........
2.4 Visokotvegano opijanje.........
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah01,8201,8202,06
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 161611,43
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih58,8258,8258,59
2.10 Hrupno okolje16,0916,0919,71
3.1 Odzivnost v Program Svit63,8263,8266,56
3.2 Presejanost v Programu Zora76,1576,1579,59
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode.........
4.1 Samoocena dobrega zdravja.........
4.2 Bolniška odsotnost19,4219,4213,87
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)00,7200,7201,36
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)00,9200,9201,67
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni03,8803,8804,84
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka22,0722,0724,19
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi11,8711,8712,36
4.8 Srčna kap (35-74 let)01,8501,8502,03
4.9 Možganska kap (35-84 let)02,8102,8102,59
4.10 Novi primeri raka317,97317,97518,01
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)05,4405,4408,53
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj17,0417,0415,10
4.13 Pomoč na domu0003,03
4.14 Klopni meningoencefalitis29,7629,7604,69
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke26,5826,5866,53
4.16 Novi primeri pljučnega raka39,3339,3365,16
4.17 Novi primeri raka dojke......96,34
5.1 Splošna umrljivost860,49860,49906,48
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)92,3392,3372,59
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)102,20102,20151,60
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let).........
5.7 Umrljivost zaradi samomora35,4635,4617,01

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine0,8//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva-12,2-2,20,00,5
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)5,35,45,25,2
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)24,719,416,815,2
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti61,363,662,161,6
%
1.6 Delovne migracije64,185,595,8100
%
2.1 Telesni fitnes otrok58,451,649,450,2
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok30,427,625,624,3
%
2.3 Redni in občasni kadilci////
%
2.4 Visokotvegano opijanje////
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah1,81,51,51,5
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 16,018,48,69,1
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih58,848,959,858,4
%
2.10 Hrupno okolje16,119,225,523,8
%
3.1 Odzivnost v Program Svit63,864,962,162,7
%
3.2 Presejanost v Programu Zora76,275,275,071,8
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode////
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja////
%
4.2 Bolniška odsotnost19,416,015,815,3
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)0,70,40,71,1
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)0,91,71,72,0
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni3,94,55,65,2
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka22,124,124,423,2
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi11,911,812,511,9
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)1,91,82,42,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)2,82,52,92,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka318,0404,8507,2560,2
sss/100.000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)5,43,63,86,4
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj17,016,915,814,9
sss/100
4.13 Pomoč na domu00,92,11,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis29,824,99,19,7
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke26,649,771,472,6
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka39,341,955,164,8
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke/82,1107,1118,0
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost860,51018,2989,5929,8
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)92,385,285,079,9
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)102,2151,2162,8163,7
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)////
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora35,525,025,719,7
sss/100.000
Luče
Statistična regija Savinjska
Upravna enota Mozirje

V predalpskem hribovju, pod pobočjem Raduhe, v Zgornje Savinjski dolini, leži manjša slovenska občina Luče. Sonaravno kmetijstvo, samotne kmetije po strmih pobočjih, kmečki turizem kažejo na način življenja tukajšnjih prebivalcev.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 19,4 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 15,3 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen pa nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,8 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 5,4 na 1000, v Sloveniji pa 6,4.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil nižji od slovenskega povprečja. To je občina z najnižjo vrednostjo v Sloveniji.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 35 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 20.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,8 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,5.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil višji* od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 63,8 %, v Sloveniji pa 62,7 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 76,1 %, v Sloveniji pa 71,8 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690