logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Lukovica
Statistična regija Osrednjeslovenska
Upravna enota Domžale

Občino Lukovica naravnogeografsko in poselitveno zaznamuje Črni graben, ki ga je oblikovala reka Radomlja. V občini se zavzemajo za razvoj obrti, ki bo skladna z načrtovanim razvojem gostinstva in turizma.

Brdo pri Lukovici (dvorec)
Vir: Gradovi.net (http://www.gradovi.net, 28. 6. 2010), avtor Gorazd Žagar
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 15,5 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 15,3 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,5 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 6,0 na 1000, v Sloveniji pa 6,4.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 31 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 20.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 2,7 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,5. To je občina z najvišjo vrednostjo v Sloveniji.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 66,4 %, v Sloveniji pa 62,7 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 72,7 %, v Sloveniji pa 71,8 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine01,2201,2200,99
1.2 Prirast prebivalstva06,7506,7501,83
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)03,8303,8305,25
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)16,8216,8216,85
1.5 Stopnja delovne aktivnosti67,9567,9564
1.6 Delovne migracije57,0757,0778,18
2.1 Telesni fitnes otrok48,1548,1552,51
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok24,1024,1026,62
2.3 Redni in občasni kadilci.........
2.4 Visokotvegano opijanje.........
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah02,6602,6602,06
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 04,6404,6411,43
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih53,9253,9258,59
2.10 Hrupno okolje22,5022,5019,71
3.1 Odzivnost v Program Svit66,4166,4166,56
3.2 Presejanost v Programu Zora72,7472,7479,59
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode.........
4.1 Samoocena dobrega zdravja.........
4.2 Bolniška odsotnost15,4515,4513,87
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)01,0101,0101,36
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)02,0702,0701,67
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni04,8704,8704,84
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka25,2325,2324,19
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi11,7211,7212,36
4.8 Srčna kap (35-74 let)01,4801,4802,03
4.9 Možganska kap (35-84 let)02,2202,2202,59
4.10 Novi primeri raka578,83578,83518,01
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)06,0106,0108,53
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj12,1712,1715,10
4.13 Pomoč na domu00,4600,4603,03
4.14 Klopni meningoencefalitis16,4116,4104,69
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke94,2494,2466,53
4.16 Novi primeri pljučnega raka49,8849,8865,16
4.17 Novi primeri raka dojke100,57100,5796,34
5.1 Splošna umrljivost945,40945,40906,48
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)74,3574,3572,59
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)188,86188,86151,60
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let).........
5.7 Umrljivost zaradi samomora31,4431,4417,01

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine1,2//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva6,86,44,90,5
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)3,84,75,45,2
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)16,812,512,315,2
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti67,966,363,661,6
%
1.6 Delovne migracije57,184,1128100
%
2.1 Telesni fitnes otrok48,251,551,750,2
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok24,120,120,624,3
%
2.3 Redni in občasni kadilci////
%
2.4 Visokotvegano opijanje////
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah2,72,11,71,5
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 4,69,67,99,1
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih53,954,653,458,4
%
2.10 Hrupno okolje22,522,827,623,8
%
3.1 Odzivnost v Program Svit66,466,664,662,7
%
3.2 Presejanost v Programu Zora72,770,971,671,8
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode////
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja////
%
4.2 Bolniška odsotnost15,416,414,315,3
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)1,01,01,31,1
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)2,11,92,02,0
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni4,94,84,85,2
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka25,222,521,323,2
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi11,711,511,211,9
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)1,51,41,42,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)2,22,22,12,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka578,8603,4600,2560,2
sss/100.000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)6,06,36,76,4
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj12,213,313,814,9
sss/100
4.13 Pomoč na domu0,50,71,51,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis16,410,29,49,7
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke94,285,672,572,6
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka49,959,170,564,8
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke100,6128,7134,0118,0
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost945,4848,8825,7929,8
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)74,365,262,779,9
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)188,9137,0153,4163,7
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)////
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora31,420,016,419,7
sss/100.000
Lukovica
Statistična regija Osrednjeslovenska
Upravna enota Domžale

Občino Lukovica naravnogeografsko in poselitveno zaznamuje Črni graben, ki ga je oblikovala reka Radomlja. V občini se zavzemajo za razvoj obrti, ki bo skladna z načrtovanim razvojem gostinstva in turizma.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 15,5 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 15,3 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,5 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 6,0 na 1000, v Sloveniji pa 6,4.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 31 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 20.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 2,7 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,5. To je občina z najvišjo vrednostjo v Sloveniji.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 66,4 %, v Sloveniji pa 62,7 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 72,7 %, v Sloveniji pa 71,8 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690