logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Markovci
Statistična regija Podravska
Upravna enota Ptuj

Občina Markovci se razprostira na ravninskem delu spodnjega Ptujskega polja, predvsem na levem bregu Drave. Občina je kmetijsko usmerjena, njena etnološka posebnost pa je pustna maska, imenovana ‘korant’.

Kmečke gospodinje
Vir: Občina Markovci (http://www.markovci.si, 26. 6. 2010), arhiv Občine Markovci
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 13,9 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 15,3 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 2,0 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 3,4 na 1000, v Sloveniji pa 6,4.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 41 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 20.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,0 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,5.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 65,3 %, v Sloveniji pa 62,7 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 75,5 %, v Sloveniji pa 71,8 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine00,9900,9900,99
1.2 Prirast prebivalstva-02,73-02,7301,83
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)04,7104,7105,25
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)12,6112,6116,85
1.5 Stopnja delovne aktivnosti65,2665,2664
1.6 Delovne migracije56,4056,4078,18
2.1 Telesni fitnes otrok48,2448,2452,51
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok21,1221,1226,62
2.3 Redni in občasni kadilci.........
2.4 Visokotvegano opijanje.........
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah01,0201,0202,06
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 11,1111,1111,43
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih56,0556,0558,59
2.10 Hrupno okolje23,3123,3119,71
3.1 Odzivnost v Program Svit65,3165,3166,56
3.2 Presejanost v Programu Zora75,4675,4679,59
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode.........
4.1 Samoocena dobrega zdravja.........
4.2 Bolniška odsotnost13,9413,9413,87
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)00,8000,8001,36
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)02,7102,7101,67
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni04,5904,5904,84
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka25,1325,1324,19
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi15,5715,5712,36
4.8 Srčna kap (35-74 let)01,9801,9802,03
4.9 Možganska kap (35-84 let)4402,59
4.10 Novi primeri raka549,32549,32518,01
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)03,3603,3608,53
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj17,1317,1315,10
4.13 Pomoč na domu01,7901,7903,03
4.14 Klopni meningoencefalitis02,6502,6504,69
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke70,0870,0866,53
4.16 Novi primeri pljučnega raka80,9380,9365,16
4.17 Novi primeri raka dojke115,68115,6896,34
5.1 Splošna umrljivost1.020,261.020,26906,48
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)111,51111,5172,59
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)181,90181,90151,60
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let).........
5.7 Umrljivost zaradi samomora40,8040,8017,01

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine1,0//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva-2,70,70,10,5
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)4,74,94,95,2
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)12,615,813,915,2
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti65,359,357,361,6
%
1.6 Delovne migracije56,485,996,5100
%
2.1 Telesni fitnes otrok48,249,648,450,2
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok21,130,127,124,3
%
2.3 Redni in občasni kadilci////
%
2.4 Visokotvegano opijanje////
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah1,00,60,61,5
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 11,19,09,29,1
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih56,060,062,658,4
%
2.10 Hrupno okolje23,323,022,323,8
%
3.1 Odzivnost v Program Svit65,361,260,062,7
%
3.2 Presejanost v Programu Zora75,573,168,471,8
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode////
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja////
%
4.2 Bolniška odsotnost13,914,513,515,3
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)0,80,40,91,1
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)2,72,22,02,0
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni4,64,95,35,2
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka25,124,423,723,2
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi15,614,612,711,9
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)2,01,82,12,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)4,03,12,72,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka549,3509,4528,6560,2
sss/100.000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)3,44,45,76,4
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj17,116,115,814,9
sss/100
4.13 Pomoč na domu1,80,81,41,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis2,72,15,69,7
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke70,172,872,672,6
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka80,960,361,064,8
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke115,790,7118,7118,0
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost1020,31048,01013,7929,8
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)111,5102,794,079,9
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)181,9171,3173,5163,7
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)////
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora40,828,223,219,7
sss/100.000
Markovci
Statistična regija Podravska
Upravna enota Ptuj

Občina Markovci se razprostira na ravninskem delu spodnjega Ptujskega polja, predvsem na levem bregu Drave. Občina je kmetijsko usmerjena, njena etnološka posebnost pa je pustna maska, imenovana ‘korant’.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 13,9 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 15,3 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 2,0 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 3,4 na 1000, v Sloveniji pa 6,4.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 41 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 20.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,0 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,5.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 65,3 %, v Sloveniji pa 62,7 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 75,5 %, v Sloveniji pa 71,8 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690