logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Mengeš
Statistična regija Osrednjeslovenska
Upravna enota Domžale

Občina Mengeš leži v podalpski ravnini Kamniških Alp. V preteklosti se je Mengeš ponašal s slamnikarsko industrijo in industrijo glasbil, v zadnjem času pa napredujeta tekstilna industrija in razvoj malega gospodarstva.

Grad Jablje
Vir: Wikipedija (http://sl.wikipedia.org, 22. 6. 2010), avtor SI-Ziga
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 16,3 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 15,3 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil nižji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,3 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 5,6 na 1000, v Sloveniji pa 6,4.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 15 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 20.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 2,1 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,5.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 69,0 %, v Sloveniji pa 62,7 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 70,6 %, v Sloveniji pa 71,8 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine01,2701,2700,99
1.2 Prirast prebivalstva20,9520,9501,83
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)05,9205,9205,25
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)11,7411,7416,85
1.5 Stopnja delovne aktivnosti65,0465,0464
1.6 Delovne migracije73,7573,7578,18
2.1 Telesni fitnes otrok53,9953,9952,51
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok18,3418,3426,62
2.3 Redni in občasni kadilci.........
2.4 Visokotvegano opijanje.........
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah02,1202,1202,06
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 09,2709,2711,43
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih47,9047,9058,59
2.10 Hrupno okolje25,3225,3219,71
3.1 Odzivnost v Program Svit69,0169,0166,56
3.2 Presejanost v Programu Zora70,5770,5779,59
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode.........
4.1 Samoocena dobrega zdravja.........
4.2 Bolniška odsotnost16,3116,3113,87
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)01,1401,1401,36
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)01,5601,5601,67
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni04,3204,3204,84
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka20,9120,9124,19
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi101012,36
4.8 Srčna kap (35-74 let)01,3301,3302,03
4.9 Možganska kap (35-84 let)01,9001,9002,59
4.10 Novi primeri raka600,28600,28518,01
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)05,6105,6108,53
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj12,8812,8815,10
4.13 Pomoč na domu01,3901,3903,03
4.14 Klopni meningoencefalitis03,9103,9104,69
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke63,7763,7766,53
4.16 Novi primeri pljučnega raka51,2851,2865,16
4.17 Novi primeri raka dojke167,95167,9596,34
5.1 Splošna umrljivost820,19820,19906,48
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)70,8470,8472,59
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)155,66155,66151,60
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let).........
5.7 Umrljivost zaradi samomora14,5714,5717,01

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine1,3//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva21,06,44,90,5
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)5,94,75,45,2
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)11,712,512,315,2
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti65,066,363,661,6
%
1.6 Delovne migracije73,884,1128100
%
2.1 Telesni fitnes otrok54,051,551,750,2
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok18,320,120,624,3
%
2.3 Redni in občasni kadilci////
%
2.4 Visokotvegano opijanje////
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah2,12,11,71,5
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 9,39,67,99,1
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih47,954,653,458,4
%
2.10 Hrupno okolje25,322,827,623,8
%
3.1 Odzivnost v Program Svit69,066,664,662,7
%
3.2 Presejanost v Programu Zora70,670,971,671,8
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode////
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja////
%
4.2 Bolniška odsotnost16,316,414,315,3
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)1,11,01,31,1
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)1,61,92,02,0
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni4,34,84,85,2
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka20,922,521,323,2
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi10,011,511,211,9
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)1,31,41,42,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)1,92,22,12,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka600,3603,4600,2560,2
sss/100.000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)5,66,36,76,4
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj12,913,313,814,9
sss/100
4.13 Pomoč na domu1,40,71,51,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis3,910,29,49,7
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke63,885,672,572,6
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka51,359,170,564,8
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke167,9128,7134,0118,0
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost820,2848,8825,7929,8
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)70,865,262,779,9
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)155,7137,0153,4163,7
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)////
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora14,620,016,419,7
sss/100.000
Mengeš
Statistična regija Osrednjeslovenska
Upravna enota Domžale

Občina Mengeš leži v podalpski ravnini Kamniških Alp. V preteklosti se je Mengeš ponašal s slamnikarsko industrijo in industrijo glasbil, v zadnjem času pa napredujeta tekstilna industrija in razvoj malega gospodarstva.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 16,3 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 15,3 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil nižji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,3 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 5,6 na 1000, v Sloveniji pa 6,4.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 15 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 20.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 2,1 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,5.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 69,0 %, v Sloveniji pa 62,7 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 70,6 %, v Sloveniji pa 71,8 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690