logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Metlika
Statistična regija Jugovzhodna Slovenija
Upravna enota Metlika

Občina Metlika, ki leži na vzhodu Bele krajine med Gorjanci in Kolpo, ima kraški značaj površja. Posebnost Bele krajine in metliške občine je steljnik, gozdni sestoj breze in praproti, ki se pokošen uporablja za steljo.

Metlika
Vir: Wikipedija (http://sl.wikipedia.org, 28. 6. 2010), avtor SI-Ziga
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 12,7 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 15,3 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 2,7 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 5,6 na 1000, v Sloveniji pa 6,4.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 7 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 20.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,6 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,5.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 60,5 %, v Sloveniji pa 62,7 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 67,8 %, v Sloveniji pa 71,8 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine1100,99
1.2 Prirast prebivalstva01,4401,4401,83
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)05,3505,3505,25
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)16,2516,2516,85
1.5 Stopnja delovne aktivnosti63,6063,6064
1.6 Delovne migracije86,7686,7678,18
2.1 Telesni fitnes otrok50,6550,6552,51
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok24,3124,3126,62
2.3 Redni in občasni kadilci.........
2.4 Visokotvegano opijanje.........
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah01,6001,6002,06
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 11,0711,0711,43
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih61,6261,6258,59
2.10 Hrupno okolje20,4620,4619,71
3.1 Odzivnost v Program Svit60,5460,5466,56
3.2 Presejanost v Programu Zora67,8467,8479,59
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode.........
4.1 Samoocena dobrega zdravja.........
4.2 Bolniška odsotnost12,7312,7313,87
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)00,8900,8901,36
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)01,8401,8401,67
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni05,4705,4704,84
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka24,0324,0324,19
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi10,9610,9612,36
4.8 Srčna kap (35-74 let)02,7202,7202,03
4.9 Možganska kap (35-84 let)02,5102,5102,59
4.10 Novi primeri raka571,03571,03518,01
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)05,5505,5508,53
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj14,4914,4915,10
4.13 Pomoč na domu01,0601,0603,03
4.14 Klopni meningoencefalitis02,5802,5804,69
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke64,5264,5266,53
4.16 Novi primeri pljučnega raka55,3955,3965,16
4.17 Novi primeri raka dojke141,75141,7596,34
5.1 Splošna umrljivost1.067,091.067,09906,48
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)97,3597,3572,59
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)181,14181,14151,60
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let).........
5.7 Umrljivost zaradi samomora07,1407,1417,01

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine1//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva1,41,40,70,5
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)5,35,95,15,2
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)16,316,317,615,2
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti63,663,664,361,6
%
1.6 Delovne migracije86,886,889,6100
%
2.1 Telesni fitnes otrok50,750,750,150,2
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok24,324,326,324,3
%
2.3 Redni in občasni kadilci////
%
2.4 Visokotvegano opijanje////
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah1,61,61,61,5
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 11,111,110,09,1
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih61,659,464,558,4
%
2.10 Hrupno okolje20,518,022,823,8
%
3.1 Odzivnost v Program Svit60,560,565,862,7
%
3.2 Presejanost v Programu Zora67,867,872,471,8
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode////
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja////
%
4.2 Bolniška odsotnost12,712,716,815,3
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)0,90,90,61,1
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)1,81,82,02,0
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni5,55,55,35,2
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka24,024,025,523,2
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi11,011,012,211,9
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)2,72,72,02,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)2,52,52,52,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka571,0571,0577,4560,2
sss/100.000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)5,65,67,16,4
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj14,514,515,614,9
sss/100
4.13 Pomoč na domu1,11,11,91,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis2,62,68,09,7
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke64,564,576,072,6
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka55,455,468,364,8
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke141,8141,8126,9118,0
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost1067,11067,1969,9929,8
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)97,397,384,479,9
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)181,1181,1177,3163,7
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)////
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora7,17,117,119,7
sss/100.000
Metlika
Statistična regija Jugovzhodna Slovenija
Upravna enota Metlika

Občina Metlika, ki leži na vzhodu Bele krajine med Gorjanci in Kolpo, ima kraški značaj površja. Posebnost Bele krajine in metliške občine je steljnik, gozdni sestoj breze in praproti, ki se pokošen uporablja za steljo.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 12,7 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 15,3 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 2,7 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 5,6 na 1000, v Sloveniji pa 6,4.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 7 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 20.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,6 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,5.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 60,5 %, v Sloveniji pa 62,7 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 67,8 %, v Sloveniji pa 71,8 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690