logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Statistična regija
Upravna enota

% med osebami, starimi od 15 do 64 let

Prevalenca uporabnikov marihuanePODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine111
1.2 Prirast prebivalstva06,8006,8006,30
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)05,3005,3005,30
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)14,4014,4015,80
1.5 Stopnja delovne aktivnosti64,4064,4068,30
1.6 Delovne migracije.........
2.1 Telesni fitnes otrok52,3052,3057,50
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok24,5024,5025,30
2.3 Redni in občasni kadilci.........
2.4 Visokotvegano opijanje.........
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah01,4001,4001,90
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 09,1009,1012,20
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane20,7020,7018,50
3.1 Odzivnost v Program Svit64,6064,6066,50
3.2 Presejanost v Programu Zora71,7071,7080,10
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode.........
3.4 Presejanost v Programu DORA76,2076,2078,70
4.1 Samoocena dobrega zdravja.........
4.2 Bolniška odsotnost16,4016,4014,20
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)1101,20
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)01,9001,9001,60
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni05,2005,2004,90
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka232323,80
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi11,9011,9012,10
4.8 Srčna kap (35-74 let)02,1002,1002,10
4.9 Možganska kap (35-84 let)02,6002,6002,80
4.10 Novi primeri raka562,80562,80549,80
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)06,5006,5009,40
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj14,7014,7014,80
4.13 Pomoč na domu01,7001,703
4.14 Klopni meningoencefalitis09,2009,2003,90
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke69,9069,9066,10
4.16 Novi primeri pljučnega raka66,8066,8070,70
4.17 Novi primeri raka dojke121,30121,3096,20
4.18 Novi primeri malignega melanoma26,3026,3023,70
5.1 Splošna umrljivost916,20916,20892,50
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)77,1077,1066
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)161,60161,60146
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)40,7040,7033,70
5.7 Umrljivost zaradi samomora18,7018,7018,10

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

Prevalenca uporabnikov marihuane

Sorodne tematske karte:
- Telesni fitnes otrok
- Prekomerna prehranjenost otrok
- Poškodovani v transportnih nezgodah
- Prometne nezgode z alkoholiziranimi povzročitelji
- Prevalenca uporabnikov marihuane


O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690