logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Bovec
Statistična regija Goriška
Upravna enota Tolmin

Bovško je gorata pokrajina v Julijskih Alpah, kateri svojstven pečat daje tudi reka Soča in katere velik del sodi v Triglavski narodni park. Upravno središče občine je mesto Bovec.

Korita Soče
Vir: STO (http://www.slovenia.info, 18. 6. 2010), avtor Igor Kosovel
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 12,9 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 16,4 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen pa nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 2,4 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 8,2 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 35 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,0 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 67,8 %, v Sloveniji pa 64,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 73,0 %, v Sloveniji pa 71,7 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine00,8000,801
1.2 Prirast prebivalstva-00,30-00,3006,30
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)06,8006,8005,30
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)181815,80
1.5 Stopnja delovne aktivnosti69,1069,1068,30
1.6 Delovne migracije.........
2.1 Telesni fitnes otrok52,7052,7057,50
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok18,7018,7025,30
2.3 Redni in občasni kadilci.........
2.4 Visokotvegano opijanje.........
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah1101,90
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 06,8006,8012,20
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane18,7018,7018,50
3.1 Odzivnost v Program Svit67,8067,8066,50
3.2 Presejanost v Programu Zora737380,10
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode.........
3.4 Presejanost v Programu DORA68,6068,6078,70
4.1 Samoocena dobrega zdravja.........
4.2 Bolniška odsotnost12,9012,9014,20
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)2201,20
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)01,7001,7001,60
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni04,4004,4004,90
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka24,2024,2023,80
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi11,9011,9012,10
4.8 Srčna kap (35-74 let)02,4002,4002,10
4.9 Možganska kap (35-84 let)02,8002,8002,80
4.10 Novi primeri raka578,80578,80549,80
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)08,2008,2009,40
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj15,1015,1014,80
4.13 Pomoč na domu02,3002,303
4.14 Klopni meningoencefalitis8803,90
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke88,2088,2066,10
4.16 Novi primeri pljučnega raka575770,70
4.17 Novi primeri raka dojke11311396,20
4.18 Novi primeri malignega melanoma20,6020,6023,70
5.1 Splošna umrljivost923,60923,60892,50
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)84,2084,2066
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)146,50146,50146
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)24,7024,7033,70
5.7 Umrljivost zaradi samomora34,6034,6018,10

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine0,8//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva-0,3-5,43,16,8
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)6,87,06,35,3
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)18,017,315,714,4
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti69,165,566,764,4
%
1.6 Delovne migracije////
%
2.1 Telesni fitnes otrok52,760,054,652,3
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok18,718,621,924,5
%
2.3 Redni in občasni kadilci////
%
2.4 Visokotvegano opijanje////
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah1,01,71,81,4
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 6,810,210,49,1
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane18,720,123,220,7
%
3.1 Odzivnost v Program Svit67,870,368,864,6
%
3.2 Presejanost v Programu Zora73,077,679,271,7
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode////
%
3.4 Presejanost v Programu DORA68,677,876,976,2
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja////
%
4.2 Bolniška odsotnost12,913,314,816,4
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)21,41,61
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)1,72,42,11,9
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni4,43,84,45,2
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka24,22222,623
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi11,910,311,111,9
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)2,42,31,82,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)2,83,22,82,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka578,8525,1562,3562,8
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)8,28,98,56,5
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj15,113,614,814,7
sss/100
4.13 Pomoč na domu2,32,32,81,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis8,010,45,89,2
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke88,266,374,469,9
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka57,056,063,666,8
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke113,094,8117,1121,3
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma20,623,018,326,3
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost923,6949,0868,9916,2
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)84,287,467,077,1
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)146,5147,0157,1161,6
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)24,735,338,140,7
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora34,621,015,918,7
sss/100.000
Bovec
Statistična regija Goriška
Upravna enota Tolmin

Bovško je gorata pokrajina v Julijskih Alpah, kateri svojstven pečat daje tudi reka Soča in katere velik del sodi v Triglavski narodni park. Upravno središče občine je mesto Bovec.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 12,9 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 16,4 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen pa nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 2,4 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 8,2 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 35 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,0 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 67,8 %, v Sloveniji pa 64,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 73,0 %, v Sloveniji pa 71,7 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690