logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Miklavž na Dravskem polju
Statistična regija Podravska
Upravna enota Maribor

Občina Miklavž na Dravskem polju leži v celoti na Dravskem polju. Najpomembnejše gospodarske panoge v občini so promet in zveze, trgovina, popravilo motornih vozil, gostinstvo in gradbeništvo.

Rimski ostanki
Vir: Wikipedija (http://sl.wikipedia.org, 25. 6. 2010), avtor LM
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 18,4 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 16,4 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 2,5 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 7,4 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 15 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 0,6 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 63,5 %, v Sloveniji pa 64,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 66,5 %, v Sloveniji pa 71,7 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine111
1.2 Prirast prebivalstva28,8028,8006,30
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)04,9004,9005,30
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)08,1008,1015,80
1.5 Stopnja delovne aktivnosti61,8061,8068,30
1.6 Delovne migracije.........
2.1 Telesni fitnes otrok43,6043,6057,50
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok24,5024,5025,30
2.3 Redni in občasni kadilci.........
2.4 Visokotvegano opijanje.........
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah00,6000,6001,90
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 12,6012,6012,20
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane23,5023,5018,50
3.1 Odzivnost v Program Svit63,5063,5066,50
3.2 Presejanost v Programu Zora66,5066,5080,10
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode.........
3.4 Presejanost v Programu DORA797978,70
4.1 Samoocena dobrega zdravja.........
4.2 Bolniška odsotnost18,4018,4014,20
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)01,2001,2001,20
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)01,7001,7001,60
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni05,3005,3004,90
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka23,7023,7023,80
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi11,9011,9012,10
4.8 Srčna kap (35-74 let)02,5002,5002,10
4.9 Možganska kap (35-84 let)02,2002,2002,80
4.10 Novi primeri raka592,30592,30549,80
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)07,4007,4009,40
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj14,8014,8014,80
4.13 Pomoč na domu02,3002,303
4.14 Klopni meningoencefalitis10,1010,1003,90
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke88,1088,1066,10
4.16 Novi primeri pljučnega raka74,6074,6070,70
4.17 Novi primeri raka dojke180,80180,8096,20
4.18 Novi primeri malignega melanoma16,3016,3023,70
5.1 Splošna umrljivost912,10912,10892,50
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)70,8070,8066
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)158,20158,20146
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)42,8042,8033,70
5.7 Umrljivost zaradi samomora14,9014,9018,10

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine1//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva28,813,06,46,8
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)4,95,85,25,3
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)8,110,013,014,4
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti61,857,959,564,4
%
1.6 Delovne migracije////
%
2.1 Telesni fitnes otrok43,648,649,452,3
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok24,525,127,224,5
%
2.3 Redni in občasni kadilci////
%
2.4 Visokotvegano opijanje////
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah0,60,60,71,4
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 12,68,08,89,1
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane23,525,620,920,7
%
3.1 Odzivnost v Program Svit63,560,862,064,6
%
3.2 Presejanost v Programu Zora66,563,868,471,7
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode////
%
3.4 Presejanost v Programu DORA79,079,079,776,2
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja////
%
4.2 Bolniška odsotnost18,415,617,016,4
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)1,21,10,81
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)1,71,61,91,9
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni5,35,45,35,2
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka23,722,623,523
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi11,912,012,711,9
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)2,52,52,22,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)2,22,62,72,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka592,3566,1545,9562,8
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)7,45,85,86,5
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj14,815,815,714,7
sss/100
4.13 Pomoč na domu2,31,61,51,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis10,13,75,59,2
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke88,170,768,269,9
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka74,672,564,666,8
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke180,8141,1125,0121,3
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma16,320,619,826,3
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost912,1962,41005,4916,2
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)70,887,492,177,1
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)158,2168,9170,5161,6
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)42,847,843,340,7
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora14,915,421,118,7
sss/100.000
Miklavž na Dravskem polju
Statistična regija Podravska
Upravna enota Maribor

Občina Miklavž na Dravskem polju leži v celoti na Dravskem polju. Najpomembnejše gospodarske panoge v občini so promet in zveze, trgovina, popravilo motornih vozil, gostinstvo in gradbeništvo.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 18,4 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 16,4 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 2,5 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 7,4 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 15 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 0,6 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 63,5 %, v Sloveniji pa 64,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 66,5 %, v Sloveniji pa 71,7 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690