logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Mislinja
Statistična regija Koroška
Upravna enota Slovenj Gradec

Po površini je ena večjih občin in ima podeželsko-vaški značaj. Občina zavzema gornji del Mislinjske doline in Doliško podolje ter hribovita področja med Paškim Kozjakom, Pohorjem in Graško goro.

Mislinja
Vir: RRA Koroška (http://www.koroška.si, 29. 6. 2010), avtor Tomo Jeseničnik
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 23,9 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 16,4 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 4,1 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 7,7 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 26 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,9 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 66,8 %, v Sloveniji pa 64,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 73,8 %, v Sloveniji pa 71,7 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine111
1.2 Prirast prebivalstva-02,90-02,9006,30
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)03,5003,5005,30
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)15,3015,3015,80
1.5 Stopnja delovne aktivnosti65,7065,7068,30
1.6 Delovne migracije.........
2.1 Telesni fitnes otrok53,1053,1057,50
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok31,5031,5025,30
2.3 Redni in občasni kadilci.........
2.4 Visokotvegano opijanje.........
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah01,9001,9001,90
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 08,6008,6012,20
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane11,6011,6018,50
3.1 Odzivnost v Program Svit66,8066,8066,50
3.2 Presejanost v Programu Zora73,8073,8080,10
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode.........
3.4 Presejanost v Programu DORA75,4075,4078,70
4.1 Samoocena dobrega zdravja.........
4.2 Bolniška odsotnost23,9023,9014,20
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)00,2000,2001,20
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)01,6001,6001,60
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni05,4005,4004,90
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka242423,80
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi11,6011,6012,10
4.8 Srčna kap (35-74 let)04,1004,1002,10
4.9 Možganska kap (35-84 let)02,8002,8002,80
4.10 Novi primeri raka626,70626,70549,80
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)07,7007,7009,40
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj15,2015,2014,80
4.13 Pomoč na domu01,1001,103
4.14 Klopni meningoencefalitis50,1050,1003,90
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke74,3074,3066,10
4.16 Novi primeri pljučnega raka79,1079,1070,70
4.17 Novi primeri raka dojke99,7099,7096,20
4.18 Novi primeri malignega melanoma35,6035,6023,70
5.1 Splošna umrljivost1.052,901.052,90892,50
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)666666
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)198,20198,20146
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)53,2053,2033,70
5.7 Umrljivost zaradi samomora26,1026,1018,10

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine1//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva-2,92,70,56,8
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)3,54,45,05,3
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)15,314,715,014,4
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti65,764,460,864,4
%
1.6 Delovne migracije////
%
2.1 Telesni fitnes otrok53,153,451,352,3
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok31,527,327,424,5
%
2.3 Redni in občasni kadilci////
%
2.4 Visokotvegano opijanje////
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah1,91,81,71,4
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 8,67,78,59,1
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane11,612,012,320,7
%
3.1 Odzivnost v Program Svit66,867,965,264,6
%
3.2 Presejanost v Programu Zora73,876,276,771,7
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode////
%
3.4 Presejanost v Programu DORA75,475,874,476,2
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja////
%
4.2 Bolniška odsotnost23,921,824,016,4
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)0,20,70,91
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)1,62,31,81,9
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni5,45,24,95,2
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka2423,523,323
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi11,612,011,511,9
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)4,12,92,92,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)2,83,03,22,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka626,7519,6551,6562,8
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)7,76,66,46,5
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj15,214,415,414,7
sss/100
4.13 Pomoč na domu1,10,81,11,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis50,129,423,59,2
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke74,366,370,169,9
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka79,170,675,266,8
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke99,7105,2104,0121,3
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma35,619,619,726,3
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost1052,9946,5955,3916,2
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)66,078,683,677,1
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)198,2158,8164,2161,6
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)53,242,746,540,7
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora26,121,520,918,7
sss/100.000
Mislinja
Statistična regija Koroška
Upravna enota Slovenj Gradec

Po površini je ena večjih občin in ima podeželsko-vaški značaj. Občina zavzema gornji del Mislinjske doline in Doliško podolje ter hribovita področja med Paškim Kozjakom, Pohorjem in Graško goro.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 23,9 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 16,4 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 4,1 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 7,7 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 26 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,9 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 66,8 %, v Sloveniji pa 64,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 73,8 %, v Sloveniji pa 71,7 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690