logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Mokronog - Trebelno
Statistična regija Jugovzhodna Slovenija
Upravna enota Trebnje

Občina je razpotegnjena po Mirnski dolini in Raduljskem hribovju in je izrazito prometno prehodna. Ima dve središčni naselji, Trebelno in Mokronog, ki je upravno središče občine. Vinogradništvo je prepoznavna dejavnost občine.

Sveti Vrh
Vir: Wikipedija (http://sl.wikipedia.org, 25. 6. 2010), CC Ines Zgonc
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 22,0 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 16,4 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen pa blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 0,4 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 8,6 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil višji* od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 19 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji prav tako.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,3 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 68,2 %, v Sloveniji pa 64,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 73,0 %, v Sloveniji pa 71,7 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine01,1001,101
1.2 Prirast prebivalstva08,1008,1006,30
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)04,9004,9005,30
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)19,8019,8015,80
1.5 Stopnja delovne aktivnosti67,6067,6068,30
1.6 Delovne migracije.........
2.1 Telesni fitnes otrok53,7053,7057,50
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok28,9028,9025,30
2.3 Redni in občasni kadilci.........
2.4 Visokotvegano opijanje.........
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah01,3001,3001,90
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 11,7011,7012,20
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane15,2015,2018,50
3.1 Odzivnost v Program Svit68,2068,2066,50
3.2 Presejanost v Programu Zora737380,10
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode.........
3.4 Presejanost v Programu DORA79,6079,6078,70
4.1 Samoocena dobrega zdravja.........
4.2 Bolniška odsotnost222214,20
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)0001,20
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)02,6002,6001,60
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni05,8005,8004,90
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka272723,80
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi12,4012,4012,10
4.8 Srčna kap (35-74 let)00,4000,4002,10
4.9 Možganska kap (35-84 let)03,1003,1002,80
4.10 Novi primeri raka581,10581,10549,80
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)08,6008,6009,40
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj151514,80
4.13 Pomoč na domu02,7002,703
4.14 Klopni meningoencefalitis0003,90
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke98,3098,3066,10
4.16 Novi primeri pljučnega raka41,3041,3070,70
4.17 Novi primeri raka dojke156,20156,2096,20
4.18 Novi primeri malignega melanoma21,5021,5023,70
5.1 Splošna umrljivost1.0181.018892,50
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)70,8070,8066
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)142,40142,40146
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)31,7031,7033,70
5.7 Umrljivost zaradi samomora18,9018,9018,10

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine1,1//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva8,116,28,56,8
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)4,94,85,25,3
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)19,817,316,814,4
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti67,668,367,264,4
%
1.6 Delovne migracije////
%
2.1 Telesni fitnes otrok53,753,251,452,3
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok28,928,226,724,5
%
2.3 Redni in občasni kadilci////
%
2.4 Visokotvegano opijanje////
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah1,31,51,61,4
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 11,79,39,69,1
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane15,221,016,420,7
%
3.1 Odzivnost v Program Svit68,268,567,664,6
%
3.2 Presejanost v Programu Zora73,073,671,771,7
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode////
%
3.4 Presejanost v Programu DORA79,677,073,976,2
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja////
%
4.2 Bolniška odsotnost22,017,517,916,4
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)00,20,61
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)2,62,11,91,9
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni5,85,65,35,2
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka2724,925,323
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi12,412,112,211,9
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)0,41,92,02,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)3,12,52,52,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka581,1565,1568,5562,8
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)8,67,87,06,5
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj15,014,015,214,7
sss/100
4.13 Pomoč na domu2,72,42,01,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis008,39,2
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke98,384,274,669,9
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka41,358,967,966,8
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke156,294,4128,3121,3
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma21,518,223,426,3
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost1018,01036,1967,8916,2
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)70,889,485,077,1
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)142,4171,8172,4161,6
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)31,742,843,540,7
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora18,927,916,918,7
sss/100.000
Mokronog - Trebelno
Statistična regija Jugovzhodna Slovenija
Upravna enota Trebnje

Občina je razpotegnjena po Mirnski dolini in Raduljskem hribovju in je izrazito prometno prehodna. Ima dve središčni naselji, Trebelno in Mokronog, ki je upravno središče občine. Vinogradništvo je prepoznavna dejavnost občine.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 22,0 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 16,4 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen pa blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 0,4 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 8,6 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil višji* od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 19 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji prav tako.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,3 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 68,2 %, v Sloveniji pa 64,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 73,0 %, v Sloveniji pa 71,7 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690