logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Murska Sobota
Statistična regija Pomurska
Upravna enota Murska Sobota

Občina Murska Sobota se razprostira sredi slovenskega panonskega sveta med reko Muro in porečjem reke Lendave. Istoimensko naselje je upravno, gospodarsko in kulturno središče ne samo občine, pač pa tudi pomurske regije.

Soboški grad
Vir: Wikipedija (http://sl.wikipedia.org, 29. 6. 2010), CC Franc Lajnšček
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 17,1 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 16,4 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen pa blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 4,6 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 4,1 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 5 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,5 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 65,0 %, v Sloveniji pa 64,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 66,8 %, v Sloveniji pa 71,7 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine01,1001,101
1.2 Prirast prebivalstva-00,30-00,3006,30
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)05,7005,7005,30
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)14,9014,9015,80
1.5 Stopnja delovne aktivnosti56,5056,5068,30
1.6 Delovne migracije.........
2.1 Telesni fitnes otrok464657,50
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok26,6026,6025,30
2.3 Redni in občasni kadilci.........
2.4 Visokotvegano opijanje.........
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah01,5001,5001,90
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 101012,20
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane23,9023,9018,50
3.1 Odzivnost v Program Svit656566,50
3.2 Presejanost v Programu Zora66,8066,8080,10
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode.........
3.4 Presejanost v Programu DORA73,5073,5078,70
4.1 Samoocena dobrega zdravja.........
4.2 Bolniška odsotnost17,1017,1014,20
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)1101,20
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)2201,60
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni05,5005,5004,90
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka26,6026,6023,80
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi13,9013,9012,10
4.8 Srčna kap (35-74 let)04,6004,6002,10
4.9 Možganska kap (35-84 let)03,8003,8002,80
4.10 Novi primeri raka607,70607,70549,80
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)04,1004,1009,40
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj17,8017,8014,80
4.13 Pomoč na domu00,8000,803
4.14 Klopni meningoencefalitis03,1003,1003,90
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke87,8087,8066,10
4.16 Novi primeri pljučnega raka69,4069,4070,70
4.17 Novi primeri raka dojke116,40116,4096,20
4.18 Novi primeri malignega melanoma28,7028,7023,70
5.1 Splošna umrljivost942,30942,30892,50
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)98,5098,5066
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)159,50159,50146
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)41,2041,2033,70
5.7 Umrljivost zaradi samomora05,3005,3018,10

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine1,1//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva-0,3-5,3-4,36,8
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)5,75,35,25,3
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)14,921,420,514,4
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti56,554,356,064,4
%
1.6 Delovne migracije////
%
2.1 Telesni fitnes otrok46,043,845,352,3
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok26,630,529,324,5
%
2.3 Redni in občasni kadilci////
%
2.4 Visokotvegano opijanje////
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah1,51,41,41,4
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 10,012,313,29,1
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane23,915,112,120,7
%
3.1 Odzivnost v Program Svit65,062,762,664,6
%
3.2 Presejanost v Programu Zora66,864,566,871,7
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode////
%
3.4 Presejanost v Programu DORA73,572,171,576,2
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja////
%
4.2 Bolniška odsotnost17,118,419,516,4
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)11,21,11
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)2,02,22,01,9
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni5,55,85,75,2
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka26,62827,123
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi13,913,913,811,9
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)4,64,44,12,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)3,84,03,92,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka607,7605,2583,6562,8
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)4,15,25,26,5
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj17,816,816,114,7
sss/100
4.13 Pomoč na domu0,81,31,11,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis3,15,06,59,2
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke87,892,282,069,9
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka69,463,660,466,8
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke116,499,4102,2121,3
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma28,720,121,426,3
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost942,31072,41056,6916,2
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)98,5114,0105,277,1
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)159,5169,6167,5161,6
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)41,239,640,640,7
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora5,314,115,018,7
sss/100.000
Murska Sobota
Statistična regija Pomurska
Upravna enota Murska Sobota

Občina Murska Sobota se razprostira sredi slovenskega panonskega sveta med reko Muro in porečjem reke Lendave. Istoimensko naselje je upravno, gospodarsko in kulturno središče ne samo občine, pač pa tudi pomurske regije.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 17,1 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 16,4 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen pa blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 4,6 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 4,1 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 5 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,5 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 65,0 %, v Sloveniji pa 64,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 66,8 %, v Sloveniji pa 71,7 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690