logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Muta
Statistična regija Koroška
Upravna enota Radlje ob Dravi

Občina Muta leži v osrednji Dravski dolini, vpeta je med reko Dravo na jugu in slovensko-avstrijsko mejo na severu. Večstoletno dejavnost fužin in kovačije ohranja muzej na Muti in s tem priča o usmerjenosti tega področja v preteklosti.

Muta
Vir: RRA Koroška (http://www.koroška.si, 29. 6. 2010), avtor Tomo Jeseničnik
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 29,3 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 16,4 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen pa blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 3,6 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 7,1 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 14 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 2,0 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 61,6 %, v Sloveniji pa 64,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 75,2 %, v Sloveniji pa 71,7 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine111
1.2 Prirast prebivalstva00,3000,3006,30
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)03,5003,5005,30
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)17,7017,7015,80
1.5 Stopnja delovne aktivnosti59,1059,1068,30
1.6 Delovne migracije.........
2.1 Telesni fitnes otrok49,4049,4057,50
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok30,6030,6025,30
2.3 Redni in občasni kadilci.........
2.4 Visokotvegano opijanje.........
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah2201,90
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 12,6012,6012,20
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane11,3011,3018,50
3.1 Odzivnost v Program Svit61,6061,6066,50
3.2 Presejanost v Programu Zora75,2075,2080,10
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode.........
3.4 Presejanost v Programu DORA77,6077,6078,70
4.1 Samoocena dobrega zdravja.........
4.2 Bolniška odsotnost29,3029,3014,20
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)00,9000,9001,20
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)01,3001,3001,60
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni05,2005,2004,90
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka262623,80
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi11,1011,1012,10
4.8 Srčna kap (35-74 let)03,6003,6002,10
4.9 Možganska kap (35-84 let)3302,80
4.10 Novi primeri raka512,60512,60549,80
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)07,1007,1009,40
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj16,3016,3014,80
4.13 Pomoč na domu00,7000,703
4.14 Klopni meningoencefalitis14,6014,6003,90
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke71,1071,1066,10
4.16 Novi primeri pljučnega raka73,9073,9070,70
4.17 Novi primeri raka dojke636396,20
4.18 Novi primeri malignega melanoma16,4016,4023,70
5.1 Splošna umrljivost909,20909,20892,50
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)117,30117,3066
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)146,70146,70146
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)47,4047,4033,70
5.7 Umrljivost zaradi samomora13,9013,9018,10

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine1//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva0,3-3,50,56,8
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)3,54,95,05,3
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)17,715,815,014,4
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti59,157,360,864,4
%
1.6 Delovne migracije////
%
2.1 Telesni fitnes otrok49,453,251,352,3
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok30,629,027,424,5
%
2.3 Redni in občasni kadilci////
%
2.4 Visokotvegano opijanje////
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah2,01,71,71,4
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 12,68,88,59,1
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane11,38,012,320,7
%
3.1 Odzivnost v Program Svit61,660,565,264,6
%
3.2 Presejanost v Programu Zora75,275,476,771,7
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode////
%
3.4 Presejanost v Programu DORA77,672,774,476,2
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja////
%
4.2 Bolniška odsotnost29,323,124,016,4
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)0,90,90,91
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)1,31,61,81,9
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni5,24,94,95,2
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka2625,223,323
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi11,111,411,511,9
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)3,63,62,92,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)3,03,13,22,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka512,6537,7551,6562,8
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)7,16,86,46,5
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj16,315,815,414,7
sss/100
4.13 Pomoč na domu0,71,31,11,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis14,621,623,59,2
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke71,170,070,169,9
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka73,992,575,266,8
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke63,0100,6104,0121,3
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma16,49,619,726,3
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost909,21008,9955,3916,2
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)117,392,183,677,1
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)146,7173,3164,2161,6
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)47,453,846,540,7
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora13,922,020,918,7
sss/100.000
Muta
Statistična regija Koroška
Upravna enota Radlje ob Dravi

Občina Muta leži v osrednji Dravski dolini, vpeta je med reko Dravo na jugu in slovensko-avstrijsko mejo na severu. Večstoletno dejavnost fužin in kovačije ohranja muzej na Muti in s tem priča o usmerjenosti tega področja v preteklosti.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 29,3 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 16,4 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen pa blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 3,6 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 7,1 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 14 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 2,0 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 61,6 %, v Sloveniji pa 64,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 75,2 %, v Sloveniji pa 71,7 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690