logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Naklo
Statistična regija Gorenjska
Upravna enota Kranj

Občina Naklo leži na Kranjski ravnini, sredi Nakelske doline, med dvema najstarejšima terasama Save in Tržiške Bistrice. Občina izkorišča ugodno prometno lego ter pospešuje razvoj kmetijstva, malega gospodarstva in turizma.

Duplje s Storžičem v ozadju
Vir: STO (http://www.slovenia.info, 18. 6. 2010), avtor Mirko Kunšič
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 14,9 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 16,4 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil nižji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,6 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 7,6 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 19 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji prav tako.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,7 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 70,1 %, v Sloveniji pa 64,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 71,7 %, v Sloveniji pa 71,7 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine01,2001,201
1.2 Prirast prebivalstva07,8007,8006,30
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)05,7005,7005,30
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)10,6010,6015,80
1.5 Stopnja delovne aktivnosti67,5067,5068,30
1.6 Delovne migracije.........
2.1 Telesni fitnes otrok56,4056,4057,50
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok21,9021,9025,30
2.3 Redni in občasni kadilci.........
2.4 Visokotvegano opijanje.........
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah01,7001,7001,90
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 7712,20
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane20,2020,2018,50
3.1 Odzivnost v Program Svit70,1070,1066,50
3.2 Presejanost v Programu Zora71,7071,7080,10
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode.........
3.4 Presejanost v Programu DORA76,8076,8078,70
4.1 Samoocena dobrega zdravja.........
4.2 Bolniška odsotnost14,9014,9014,20
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)01,1001,1001,20
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)03,2003,2001,60
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni04,5004,5004,90
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka21,2021,2023,80
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi11,4011,4012,10
4.8 Srčna kap (35-74 let)01,6001,6002,10
4.9 Možganska kap (35-84 let)01,4001,4002,80
4.10 Novi primeri raka558,90558,90549,80
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)07,6007,6009,40
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj12,5012,5014,80
4.13 Pomoč na domu113
4.14 Klopni meningoencefalitis14,8014,8003,90
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke62,5062,5066,10
4.16 Novi primeri pljučnega raka80,6080,6070,70
4.17 Novi primeri raka dojke76,2076,2096,20
4.18 Novi primeri malignega melanoma343423,70
5.1 Splošna umrljivost790790892,50
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)50,6050,6066
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)135,60135,60146
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)37,1037,1033,70
5.7 Umrljivost zaradi samomora18,8018,8018,10

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine1,2//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva7,86,35,16,8
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)5,75,45,65,3
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)10,613,713,714,4
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti67,568,368,064,4
%
1.6 Delovne migracije////
%
2.1 Telesni fitnes otrok56,454,556,452,3
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok21,920,921,624,5
%
2.3 Redni in občasni kadilci////
%
2.4 Visokotvegano opijanje////
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah1,71,71,71,4
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 7,06,37,49,1
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane20,221,721,820,7
%
3.1 Odzivnost v Program Svit70,167,568,264,6
%
3.2 Presejanost v Programu Zora71,768,970,871,7
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode////
%
3.4 Presejanost v Programu DORA76,874,975,376,2
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja////
%
4.2 Bolniška odsotnost14,915,516,116,4
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)1,11,111
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)3,22,42,51,9
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni4,54,84,95,2
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka21,221,621,623
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi11,411,411,911,9
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)1,61,72,12,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)1,41,92,32,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka558,9570,8581,0562,8
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)7,67,47,36,5
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj12,512,913,214,7
sss/100
4.13 Pomoč na domu1,01,41,61,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis14,819,119,49,2
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke62,567,565,869,9
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka80,673,471,466,8
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke76,2113,6119,0121,3
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma34,027,833,226,3
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost790,0833,2861,1916,2
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)50,654,964,977,1
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)135,6151,5160,1161,6
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)37,140,441,140,7
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora18,819,420,718,7
sss/100.000
Naklo
Statistična regija Gorenjska
Upravna enota Kranj

Občina Naklo leži na Kranjski ravnini, sredi Nakelske doline, med dvema najstarejšima terasama Save in Tržiške Bistrice. Občina izkorišča ugodno prometno lego ter pospešuje razvoj kmetijstva, malega gospodarstva in turizma.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 14,9 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 16,4 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil nižji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,6 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 7,6 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 19 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji prav tako.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,7 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 70,1 %, v Sloveniji pa 64,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 71,7 %, v Sloveniji pa 71,7 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690