logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Odranci
Statistična regija Pomurska
Upravna enota Lendava

Občina Odranci, na Dolinskem ob reki Muri, je najmanjša slovenska občina glede na površino. Pretežno je usmerjena v kmetijstvo, zlasti poljedelstvo in živinorejo. Razvojni programi so naravnani k doseganju trajnostnega razvoja občine.

Cerkev Sv. Trojice
Vir: Wikipedija (http://sl.wikipedia.org, 22. 6. 2010), CC Feri
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 21,7 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 16,4 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 5,0 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 5,0 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil višji* od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 59 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,7 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil nižji* od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 56,6 %, v Sloveniji pa 64,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 67,5 %, v Sloveniji pa 71,7 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine01,1001,101
1.2 Prirast prebivalstva12,2012,2006,30
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)03,7003,7005,30
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)25,3025,3015,80
1.5 Stopnja delovne aktivnosti64,5064,5068,30
1.6 Delovne migracije.........
2.1 Telesni fitnes otrok515157,50
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok39,4039,4025,30
2.3 Redni in občasni kadilci.........
2.4 Visokotvegano opijanje.........
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah01,7001,7001,90
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 04,8004,8012,20
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane21,5021,5018,50
3.1 Odzivnost v Program Svit56,6056,6066,50
3.2 Presejanost v Programu Zora67,5067,5080,10
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode.........
3.4 Presejanost v Programu DORA63,7063,7078,70
4.1 Samoocena dobrega zdravja.........
4.2 Bolniška odsotnost21,7021,7014,20
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)0001,20
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)02,1002,1001,60
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni06,7006,7004,90
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka31,1031,1023,80
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi14,5014,5012,10
4.8 Srčna kap (35-74 let)5502,10
4.9 Možganska kap (35-84 let)06,6006,6002,80
4.10 Novi primeri raka541,30541,30549,80
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)5509,40
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj15,2015,2014,80
4.13 Pomoč na domu223
4.14 Klopni meningoencefalitis0003,90
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke52,2052,2066,10
4.16 Novi primeri pljučnega raka52,9052,9070,70
4.17 Novi primeri raka dojke135,70135,7096,20
4.18 Novi primeri malignega melanoma37,9037,9023,70
5.1 Splošna umrljivost1.173,701.173,70892,50
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)156,40156,4066
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)164,90164,90146
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)49,2049,2033,70
5.7 Umrljivost zaradi samomora59,5059,5018,10

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine1,1//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva12,2-0,5-4,36,8
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)3,75,05,25,3
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)25,319,920,514,4
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti64,558,556,064,4
%
1.6 Delovne migracije////
%
2.1 Telesni fitnes otrok51,044,345,352,3
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok39,430,829,324,5
%
2.3 Redni in občasni kadilci////
%
2.4 Visokotvegano opijanje////
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah1,71,41,41,4
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 4,814,313,29,1
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane21,512,212,120,7
%
3.1 Odzivnost v Program Svit56,658,362,664,6
%
3.2 Presejanost v Programu Zora67,565,866,871,7
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode////
%
3.4 Presejanost v Programu DORA63,769,971,576,2
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja////
%
4.2 Bolniška odsotnost21,720,419,516,4
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)00,81,11
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)2,11,82,01,9
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni6,76,65,75,2
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka31,13027,123
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi14,516,113,811,9
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)5,04,44,12,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)6,63,93,92,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka541,3563,7583,6562,8
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)5,05,15,26,5
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj15,216,416,114,7
sss/100
4.13 Pomoč na domu2,00,81,11,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis05,86,59,2
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke52,275,382,069,9
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka52,953,860,466,8
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke135,798,8102,2121,3
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma37,923,321,426,3
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost1173,71059,51056,6916,2
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)156,493,6105,277,1
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)164,9146,9167,5161,6
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)49,237,840,640,7
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora59,513,515,018,7
sss/100.000
Odranci
Statistična regija Pomurska
Upravna enota Lendava

Občina Odranci, na Dolinskem ob reki Muri, je najmanjša slovenska občina glede na površino. Pretežno je usmerjena v kmetijstvo, zlasti poljedelstvo in živinorejo. Razvojni programi so naravnani k doseganju trajnostnega razvoja občine.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 21,7 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 16,4 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 5,0 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 5,0 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil višji* od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 59 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,7 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil nižji* od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 56,6 %, v Sloveniji pa 64,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 67,5 %, v Sloveniji pa 71,7 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690