logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Oplotnica
Statistična regija Podravska
Upravna enota Slovenska Bistrica

V severovzhodnem delu Slovenije pod jugovzhodnimi obronki Pohorja leži občina Oplotnica. V ravninskem delu sta najbolj razvita poljedelstvo in vinogradništvo, živinoreja in gozdarstvo pa sta bolj izrazita na gričevju.

Oplotnica
Vir: Slovenija, kam na izlet (http://www.kam.si, 25. 6. 2010), avtor Tomaž Štefe
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 20,3 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 16,4 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen pa blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 2,9 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 7,1 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 34 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,0 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 69,0 %, v Sloveniji pa 64,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 78,3 %, v Sloveniji pa 71,7 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine111
1.2 Prirast prebivalstva04,4004,4006,30
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)03,3003,3005,30
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)15,3015,3015,80
1.5 Stopnja delovne aktivnosti66,4066,4068,30
1.6 Delovne migracije.........
2.1 Telesni fitnes otrok39,7039,7057,50
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok32,2032,2025,30
2.3 Redni in občasni kadilci.........
2.4 Visokotvegano opijanje.........
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah1101,90
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 13,5013,5012,20
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane13,2013,2018,50
3.1 Odzivnost v Program Svit696966,50
3.2 Presejanost v Programu Zora78,3078,3080,10
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode.........
3.4 Presejanost v Programu DORA82,4082,4078,70
4.1 Samoocena dobrega zdravja.........
4.2 Bolniška odsotnost20,3020,3014,20
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)00,7000,7001,20
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)02,2002,2001,60
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni05,7005,7004,90
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka26,6026,6023,80
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi12,4012,4012,10
4.8 Srčna kap (35-74 let)02,9002,9002,10
4.9 Možganska kap (35-84 let)3302,80
4.10 Novi primeri raka550,30550,30549,80
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)07,1007,1009,40
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj16,1016,1014,80
4.13 Pomoč na domu02,2002,203
4.14 Klopni meningoencefalitis26,6026,6003,90
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke100,20100,2066,10
4.16 Novi primeri pljučnega raka323270,70
4.17 Novi primeri raka dojke113,20113,2096,20
4.18 Novi primeri malignega melanoma24,5024,5023,70
5.1 Splošna umrljivost1.088,701.088,70892,50
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)66,9066,9066
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)166,50166,50146
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)24,9024,9033,70
5.7 Umrljivost zaradi samomora33,7033,7018,10

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine1//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva4,44,56,46,8
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)3,34,45,25,3
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)15,313,613,014,4
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti66,464,259,564,4
%
1.6 Delovne migracije////
%
2.1 Telesni fitnes otrok39,746,949,452,3
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok32,226,627,224,5
%
2.3 Redni in občasni kadilci////
%
2.4 Visokotvegano opijanje////
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah1,00,80,71,4
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 13,59,78,89,1
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane13,218,720,920,7
%
3.1 Odzivnost v Program Svit69,065,462,064,6
%
3.2 Presejanost v Programu Zora78,376,768,471,7
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode////
%
3.4 Presejanost v Programu DORA82,479,779,776,2
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja////
%
4.2 Bolniška odsotnost20,318,017,016,4
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)0,70,60,81
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)2,22,11,91,9
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni5,75,35,35,2
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka26,62423,523
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi12,411,912,711,9
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)2,91,92,22,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)3,02,42,72,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka550,3528,1545,9562,8
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)7,16,25,86,5
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj16,115,115,714,7
sss/100
4.13 Pomoč na domu2,21,21,51,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis26,616,25,59,2
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke100,271,768,269,9
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka32,050,264,666,8
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke113,2111,5125,0121,3
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma24,517,619,826,3
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost1088,71008,81005,4916,2
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)66,983,892,177,1
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)166,5163,1170,5161,6
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)24,935,843,340,7
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora33,725,521,118,7
sss/100.000
Oplotnica
Statistična regija Podravska
Upravna enota Slovenska Bistrica

V severovzhodnem delu Slovenije pod jugovzhodnimi obronki Pohorja leži občina Oplotnica. V ravninskem delu sta najbolj razvita poljedelstvo in vinogradništvo, živinoreja in gozdarstvo pa sta bolj izrazita na gričevju.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 20,3 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 16,4 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen pa blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 2,9 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 7,1 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 34 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,0 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 69,0 %, v Sloveniji pa 64,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 78,3 %, v Sloveniji pa 71,7 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690