logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Osilnica
Statistična regija Jugovzhodna Slovenija
Upravna enota Kočevje

Osilnica je po številu prebivalcev druga najmanjša slovenska občina. Nahaja se v Osilniški dolini, ki jo je oblikovala reka Kolpa. V slikoviti dolini so skriti kulturne znamenitosti, privlačno naravno okolje in čista reka Kolpa.

Kolpa v občini Osilnica
Vir: Wikipedija (http://sl.wikipedia.org, 22. 6. 2010), avtor SI-Ziga
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 21,7 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 16,4 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji* od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen pa nižji* od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 0,9 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 3,8 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil nižji* od slovenskega povprečja. To je občina z najnižjo vrednostjo v Sloveniji.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 0,8 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil nižji* od slovenskega povprečja. To je občina z najnižjo vrednostjo v Sloveniji.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 63,0 %, v Sloveniji pa 64,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 52,4 %, v Sloveniji pa 71,7 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine00,5000,501
1.2 Prirast prebivalstva-05,50-05,5006,30
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)09,9009,9005,30
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)23,3023,3015,80
1.5 Stopnja delovne aktivnosti44,7044,7068,30
1.6 Delovne migracije.........
2.1 Telesni fitnes otrok44,2044,2057,50
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok29,5029,5025,30
2.3 Redni in občasni kadilci.........
2.4 Visokotvegano opijanje.........
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah00,8000,8001,90
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 0012,20
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane09,9009,9018,50
3.1 Odzivnost v Program Svit636366,50
3.2 Presejanost v Programu Zora52,4052,4080,10
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode.........
3.4 Presejanost v Programu DORA52,7052,7078,70
4.1 Samoocena dobrega zdravja.........
4.2 Bolniška odsotnost21,7021,7014,20
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)0001,20
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)1101,60
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni4404,90
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka242423,80
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi09,1009,1012,10
4.8 Srčna kap (35-74 let)00,9000,9002,10
4.9 Možganska kap (35-84 let)01,3001,3002,80
4.10 Novi primeri raka230,30230,30549,80
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)03,8003,8009,40
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj17,3017,3014,80
4.13 Pomoč na domu003
4.14 Klopni meningoencefalitis12,8012,8003,90
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke0066,10
4.16 Novi primeri pljučnega raka0070,70
4.17 Novi primeri raka dojke0096,20
4.18 Novi primeri malignega melanoma0023,70
5.1 Splošna umrljivost1.0991.099892,50
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)11411466
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)173,20173,20146
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)51,2051,2033,70
5.7 Umrljivost zaradi samomora0018,10

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine0,5//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva-5,5-5,28,56,8
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)9,96,25,25,3
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)23,319,416,814,4
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti44,759,167,264,4
%
1.6 Delovne migracije////
%
2.1 Telesni fitnes otrok44,241,551,452,3
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok29,527,226,724,5
%
2.3 Redni in občasni kadilci////
%
2.4 Visokotvegano opijanje////
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah0,81,91,61,4
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 06,99,69,1
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane9,924,716,420,7
%
3.1 Odzivnost v Program Svit63,067,167,664,6
%
3.2 Presejanost v Programu Zora52,473,471,771,7
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode////
%
3.4 Presejanost v Programu DORA52,775,373,976,2
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja////
%
4.2 Bolniška odsotnost21,719,117,916,4
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)01,80,61
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)1,01,91,91,9
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni4,05,75,35,2
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka2425,925,323
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi9,112,412,211,9
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)0,91,42,02,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)1,32,02,52,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka230,3573,3568,5562,8
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)3,87,27,06,5
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj17,318,315,214,7
sss/100
4.13 Pomoč na domu03,62,01,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis12,824,98,39,2
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke067,974,669,9
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka068,467,966,8
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke0150,0128,3121,3
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma028,523,426,3
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost1099,0956,7967,8916,2
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)114,087,985,077,1
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)173,2184,4172,4161,6
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)51,250,243,540,7
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora020,516,918,7
sss/100.000
Osilnica
Statistična regija Jugovzhodna Slovenija
Upravna enota Kočevje

Osilnica je po številu prebivalcev druga najmanjša slovenska občina. Nahaja se v Osilniški dolini, ki jo je oblikovala reka Kolpa. V slikoviti dolini so skriti kulturne znamenitosti, privlačno naravno okolje in čista reka Kolpa.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 21,7 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 16,4 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji* od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen pa nižji* od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 0,9 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 3,8 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil nižji* od slovenskega povprečja. To je občina z najnižjo vrednostjo v Sloveniji.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 0,8 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil nižji* od slovenskega povprečja. To je občina z najnižjo vrednostjo v Sloveniji.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 63,0 %, v Sloveniji pa 64,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 52,4 %, v Sloveniji pa 71,7 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690