logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Brda
Statistična regija Goriška
Upravna enota Nova Gorica

Brda so izrazito kmetijska občina s poudarkom na vinogradništvu in vinarstvu, pa tudi sadjarstvu in oljkarstvu. Razvoj turizma omogočajo naravne danosti in kulturna dediščina; del tega so številni gradovi in slikovite vasi.

Grad Dobrovo, Goriška Brda
Vir: STO (http://www.slovenia.info, 18. 6. 2010), avtor Bobo
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 11,3 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 16,4 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,2 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 6,2 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 10 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,7 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 67,1 %, v Sloveniji pa 64,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 81,3 %, v Sloveniji pa 71,7 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine111
1.2 Prirast prebivalstva-03,70-03,7006,30
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)07,3007,3005,30
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)12,9012,9015,80
1.5 Stopnja delovne aktivnosti62,1062,1068,30
1.6 Delovne migracije.........
2.1 Telesni fitnes otrok58,5058,5057,50
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok21,2021,2025,30
2.3 Redni in občasni kadilci.........
2.4 Visokotvegano opijanje.........
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah01,7001,7001,90
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 12,7012,7012,20
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane15,9015,9018,50
3.1 Odzivnost v Program Svit67,1067,1066,50
3.2 Presejanost v Programu Zora81,3081,3080,10
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode.........
3.4 Presejanost v Programu DORA76,1076,1078,70
4.1 Samoocena dobrega zdravja.........
4.2 Bolniška odsotnost11,3011,3014,20
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)00,6000,6001,20
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)01,6001,6001,60
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni5504,90
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka23,1023,1023,80
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi10,8010,8012,10
4.8 Srčna kap (35-74 let)01,2001,2002,10
4.9 Možganska kap (35-84 let)02,9002,9002,80
4.10 Novi primeri raka576,50576,50549,80
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)06,2006,2009,40
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj14,6014,6014,80
4.13 Pomoč na domu03,2003,203
4.14 Klopni meningoencefalitis01,7001,7003,90
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke77,2077,2066,10
4.16 Novi primeri pljučnega raka535370,70
4.17 Novi primeri raka dojke12512596,20
4.18 Novi primeri malignega melanoma06,7006,7023,70
5.1 Splošna umrljivost868,60868,60892,50
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)70,9070,9066
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)157,20157,20146
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)20,1020,1033,70
5.7 Umrljivost zaradi samomora10,1010,1018,10

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine1//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva-3,75,73,16,8
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)7,36,56,35,3
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)12,914,115,714,4
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti62,165,266,764,4
%
1.6 Delovne migracije////
%
2.1 Telesni fitnes otrok58,552,454,652,3
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok21,222,221,924,5
%
2.3 Redni in občasni kadilci////
%
2.4 Visokotvegano opijanje////
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah1,71,81,81,4
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 12,710,010,49,1
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane15,921,323,220,7
%
3.1 Odzivnost v Program Svit67,167,768,864,6
%
3.2 Presejanost v Programu Zora81,380,479,271,7
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode////
%
3.4 Presejanost v Programu DORA76,175,676,976,2
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja////
%
4.2 Bolniška odsotnost11,314,914,816,4
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)0,61,51,61
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)1,61,82,11,9
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni5,04,44,45,2
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka23,122,622,623
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi10,811,111,111,9
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)1,21,51,82,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)2,92,82,82,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka576,5575,2562,3562,8
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)6,28,48,56,5
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj14,614,714,814,7
sss/100
4.13 Pomoč na domu3,22,92,81,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis1,72,85,89,2
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke77,284,574,469,9
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka53,060,463,666,8
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke125,0131,1117,1121,3
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma6,714,318,326,3
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost868,6826,2868,9916,2
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)70,961,967,077,1
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)157,2156,2157,1161,6
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)20,133,938,140,7
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora10,113,115,918,7
sss/100.000
Brda
Statistična regija Goriška
Upravna enota Nova Gorica

Brda so izrazito kmetijska občina s poudarkom na vinogradništvu in vinarstvu, pa tudi sadjarstvu in oljkarstvu. Razvoj turizma omogočajo naravne danosti in kulturna dediščina; del tega so številni gradovi in slikovite vasi.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 11,3 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 16,4 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,2 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 6,2 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 10 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,7 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 67,1 %, v Sloveniji pa 64,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 81,3 %, v Sloveniji pa 71,7 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690