logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Pivka
Statistična regija Primorsko-notranjska
Upravna enota Postojna

Kraška občina Pivka je del notranjsko-kraške regije. Od naravnih znamenitosti, s katerimi se ponaša občina, so najznačilnejša presihajoča jezera, ki jih je v pivški dolini kar 13. V občini je pomembna prehrambena industrija.

Grad Kalec
Vir: Wikipedija (http://sl.wikipedia.org, 23. 6. 2010), avtor SI-Ziga
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 16,3 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 16,4 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,9 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 7,8 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 12 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,3 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 65,3 %, v Sloveniji pa 64,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 65,7 %, v Sloveniji pa 71,7 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine111
1.2 Prirast prebivalstva19,1019,1006,30
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)04,6004,6005,30
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)17,8017,8015,80
1.5 Stopnja delovne aktivnosti68,2068,2068,30
1.6 Delovne migracije.........
2.1 Telesni fitnes otrok64,4064,4057,50
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok28,9028,9025,30
2.3 Redni in občasni kadilci.........
2.4 Visokotvegano opijanje.........
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah01,3001,3001,90
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 14,9014,9012,20
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane19,3019,3018,50
3.1 Odzivnost v Program Svit65,3065,3066,50
3.2 Presejanost v Programu Zora65,7065,7080,10
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode.........
3.4 Presejanost v Programu DORA71,6071,6078,70
4.1 Samoocena dobrega zdravja.........
4.2 Bolniška odsotnost16,3016,3014,20
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)01,3001,3001,20
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)00,5000,5001,60
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni05,2005,2004,90
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka232323,80
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi121212,10
4.8 Srčna kap (35-74 let)01,9001,9002,10
4.9 Možganska kap (35-84 let)2202,80
4.10 Novi primeri raka580,90580,90549,80
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)07,8007,8009,40
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj15,9015,9014,80
4.13 Pomoč na domu03,1003,103
4.14 Klopni meningoencefalitis17,1017,1003,90
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke595966,10
4.16 Novi primeri pljučnega raka47,7047,7070,70
4.17 Novi primeri raka dojke162,30162,3096,20
4.18 Novi primeri malignega melanoma28,1028,1023,70
5.1 Splošna umrljivost923,90923,90892,50
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)76,7076,7066
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)165,60165,60146
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)32,3032,3033,70
5.7 Umrljivost zaradi samomora12,1012,1018,10

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine1//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva19,14,54,16,8
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)4,64,75,75,3
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)17,817,015,214,4
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti68,268,768,664,4
%
1.6 Delovne migracije////
%
2.1 Telesni fitnes otrok64,457,253,152,3
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok28,924,825,524,5
%
2.3 Redni in občasni kadilci////
%
2.4 Visokotvegano opijanje////
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah1,31,21,31,4
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 14,910,69,79,1
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane19,321,117,520,7
%
3.1 Odzivnost v Program Svit65,363,563,764,6
%
3.2 Presejanost v Programu Zora65,766,469,071,7
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode////
%
3.4 Presejanost v Programu DORA71,671,670,776,2
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja////
%
4.2 Bolniška odsotnost16,315,817,316,4
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)1,31,71,21
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)0,51,31,31,9
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni5,25,15,15,2
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka232221,723
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi12,011,411,111,9
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)1,91,91,82,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)2,01,91,92,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka580,9533,0536,4562,8
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)7,86,76,76,5
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj15,915,815,414,7
sss/100
4.13 Pomoč na domu3,13,62,31,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis17,117,924,09,2
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke59,067,759,669,9
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka47,757,759,666,8
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke162,3114,3121,0121,3
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma28,128,623,426,3
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost923,9873,4891,8916,2
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)76,786,280,777,1
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)165,6148,3145,8161,6
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)32,335,433,040,7
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora12,111,715,318,7
sss/100.000
Pivka
Statistična regija Primorsko-notranjska
Upravna enota Postojna

Kraška občina Pivka je del notranjsko-kraške regije. Od naravnih znamenitosti, s katerimi se ponaša občina, so najznačilnejša presihajoča jezera, ki jih je v pivški dolini kar 13. V občini je pomembna prehrambena industrija.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 16,3 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 16,4 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,9 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 7,8 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 12 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,3 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 65,3 %, v Sloveniji pa 64,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 65,7 %, v Sloveniji pa 71,7 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690