logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Podčetrtek
Statistična regija Savinjska
Upravna enota Šmarje pri Jelšah

Obmejna občina s Hrvaško je izrazito turistična. Nosilec glavne turistične ponudbe so Terme Olimia, poleg njih so pomembni še samostan in lekarna Olimje ter vinogradniška in kletarska ponudba vinorodnega območja.

Olimje
Vir: Gradovi.net (http://www.gradovi.net, 21. 6. 2010), avtor Gorazd Žagar
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 18,1 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 16,4 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen pa blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 2,5 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 6,9 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 57 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 2,1 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 60,7 %, v Sloveniji pa 64,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 72,7 %, v Sloveniji pa 71,7 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine00,9000,901
1.2 Prirast prebivalstva22,9022,9006,30
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)04,7004,7005,30
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)19,5019,5015,80
1.5 Stopnja delovne aktivnosti676768,30
1.6 Delovne migracije.........
2.1 Telesni fitnes otrok53,7053,7057,50
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok27,7027,7025,30
2.3 Redni in občasni kadilci.........
2.4 Visokotvegano opijanje.........
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah02,1002,1001,90
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 08,3008,3012,20
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane12,5012,5018,50
3.1 Odzivnost v Program Svit60,7060,7066,50
3.2 Presejanost v Programu Zora72,7072,7080,10
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode.........
3.4 Presejanost v Programu DORA73,9073,9078,70
4.1 Samoocena dobrega zdravja.........
4.2 Bolniška odsotnost18,1018,1014,20
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)00,9000,9001,20
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)02,7002,7001,60
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni05,5005,5004,90
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka25,8025,8023,80
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi11,7011,7012,10
4.8 Srčna kap (35-74 let)02,5002,5002,10
4.9 Možganska kap (35-84 let)02,9002,9002,80
4.10 Novi primeri raka369,80369,80549,80
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)06,9006,9009,40
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj15,4015,4014,80
4.13 Pomoč na domu553
4.14 Klopni meningoencefalitis3303,90
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke49,7049,7066,10
4.16 Novi primeri pljučnega raka29,9029,9070,70
4.17 Novi primeri raka dojke37,9037,9096,20
4.18 Novi primeri malignega melanoma05,8005,8023,70
5.1 Splošna umrljivost1.007,701.007,70892,50
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)30,6030,6066
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)105,40105,40146
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)18,7018,7033,70
5.7 Umrljivost zaradi samomora575718,10

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine0,9//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva22,94,36,36,8
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)4,74,84,85,3
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)19,518,215,814,4
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti67,066,764,864,4
%
1.6 Delovne migracije////
%
2.1 Telesni fitnes otrok53,748,150,952,3
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok27,727,726,024,5
%
2.3 Redni in občasni kadilci////
%
2.4 Visokotvegano opijanje////
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah2,11,41,51,4
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 8,37,78,49,1
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane12,510,915,220,7
%
3.1 Odzivnost v Program Svit60,761,164,564,6
%
3.2 Presejanost v Programu Zora72,773,975,971,7
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode////
%
3.4 Presejanost v Programu DORA73,972,274,876,2
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja////
%
4.2 Bolniška odsotnost18,117,917,216,4
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)0,90,30,51
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)2,72,31,61,9
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni5,56,05,75,2
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka25,824,82423
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi11,712,112,511,9
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)2,52,02,52,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)2,93,02,92,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka369,8467,1501,3562,8
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)6,95,64,76,5
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj15,416,815,614,7
sss/100
4.13 Pomoč na domu5,02,72,11,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis3,04,58,49,2
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke49,765,768,769,9
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka29,944,755,666,8
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke37,9105,8108,8121,3
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma5,821,423,926,3
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost1007,71013,1970,9916,2
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)30,686,581,677,1
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)105,4163,4161,6161,6
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)18,730,935,340,7
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora57,033,224,718,7
sss/100.000
Podčetrtek
Statistična regija Savinjska
Upravna enota Šmarje pri Jelšah

Obmejna občina s Hrvaško je izrazito turistična. Nosilec glavne turistične ponudbe so Terme Olimia, poleg njih so pomembni še samostan in lekarna Olimje ter vinogradniška in kletarska ponudba vinorodnega območja.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 18,1 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 16,4 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen pa blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 2,5 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 6,9 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 57 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 2,1 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 60,7 %, v Sloveniji pa 64,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 72,7 %, v Sloveniji pa 71,7 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690