logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Podlehnik
Statistična regija Podravska
Upravna enota Ptuj

Občina Podlehnik leži v središču osrednjega dela Haloz, v severovzhodnem delu Slovenije. Po dolini teče cesta proti mednarodnemu mejnemu prehodu Gruškovje (s Hrvaško). Na obeh straneh doline se dvigajo vinorodni griči.

Gorca
Vir: Arhiv SURS, 2010
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 22,0 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 16,4 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 2,4 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 6,0 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil nižji* od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 45 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 0,5 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 54,3 %, v Sloveniji pa 64,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 72,0 %, v Sloveniji pa 71,7 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine00,8000,801
1.2 Prirast prebivalstva-22,60-22,6006,30
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)03,9003,9005,30
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)24,1024,1015,80
1.5 Stopnja delovne aktivnosti59,3059,3068,30
1.6 Delovne migracije.........
2.1 Telesni fitnes otrok49,7049,7057,50
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok37,3037,3025,30
2.3 Redni in občasni kadilci.........
2.4 Visokotvegano opijanje.........
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah00,5000,5001,90
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 07,6007,6012,20
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane10,8010,8018,50
3.1 Odzivnost v Program Svit54,3054,3066,50
3.2 Presejanost v Programu Zora727280,10
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode.........
3.4 Presejanost v Programu DORA78,1078,1078,70
4.1 Samoocena dobrega zdravja.........
4.2 Bolniška odsotnost222214,20
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)0001,20
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)03,7003,7001,60
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni04,4004,4004,90
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka23,8023,8023,80
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi12,8012,8012,10
4.8 Srčna kap (35-74 let)02,4002,4002,10
4.9 Možganska kap (35-84 let)02,4002,4002,80
4.10 Novi primeri raka479,10479,10549,80
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)6609,40
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj14,9014,9014,80
4.13 Pomoč na domu01,5001,503
4.14 Klopni meningoencefalitis0003,90
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke545466,10
4.16 Novi primeri pljučnega raka51,1051,1070,70
4.17 Novi primeri raka dojke84,9084,9096,20
4.18 Novi primeri malignega melanoma08,8008,8023,70
5.1 Splošna umrljivost1.113,601.113,60892,50
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)124,20124,2066
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)224,20224,20146
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)09,2009,2033,70
5.7 Umrljivost zaradi samomora45,1045,1018,10

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine0,8//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva-22,61,76,46,8
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)3,94,75,25,3
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)24,114,813,014,4
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti59,362,259,564,4
%
1.6 Delovne migracije////
%
2.1 Telesni fitnes otrok49,751,649,452,3
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok37,330,327,224,5
%
2.3 Redni in občasni kadilci////
%
2.4 Visokotvegano opijanje////
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah0,50,70,71,4
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 7,68,08,89,1
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane10,817,520,920,7
%
3.1 Odzivnost v Program Svit54,362,662,064,6
%
3.2 Presejanost v Programu Zora72,073,768,471,7
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode////
%
3.4 Presejanost v Programu DORA78,181,079,776,2
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja////
%
4.2 Bolniška odsotnost22,018,817,016,4
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)00,40,81
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)3,72,21,91,9
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni4,45,05,35,2
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka23,824,223,523
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi12,814,512,711,9
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)2,41,92,22,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)2,43,12,72,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka479,1526,7545,9562,8
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)6,05,05,86,5
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj14,915,815,714,7
sss/100
4.13 Pomoč na domu1,50,81,51,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis01,95,59,2
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke54,064,668,269,9
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka51,160,564,666,8
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke84,9107,4125,0121,3
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma8,820,219,826,3
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost1113,61027,91005,4916,2
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)124,298,592,177,1
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)224,2169,9170,5161,6
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)9,240,843,340,7
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora45,127,221,118,7
sss/100.000
Podlehnik
Statistična regija Podravska
Upravna enota Ptuj

Občina Podlehnik leži v središču osrednjega dela Haloz, v severovzhodnem delu Slovenije. Po dolini teče cesta proti mednarodnemu mejnemu prehodu Gruškovje (s Hrvaško). Na obeh straneh doline se dvigajo vinorodni griči.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 22,0 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 16,4 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 2,4 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 6,0 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil nižji* od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 45 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 0,5 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 54,3 %, v Sloveniji pa 64,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 72,0 %, v Sloveniji pa 71,7 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690