logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Poljčane
Statistična regija Podravska
Upravna enota Slovenska Bistrica

Poljčane ležijo v severovzhodni Sloveniji, med Bočem na severu in Dravinjskimi goricami na jugu. Med naravnimi znamenitostmi občine velja omeniti Boč, ki se z 979 metri n.v. strmo dviga nad Poljčanami. Nanj vodi več pešpoti.

Boč
Vir: SOkol ARSO (http://nfp-si.eionet.europa.eu/sokol, 28. 6. 2010), avtor Albert Kolar
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 20,8 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 16,4 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil nižji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,6 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 6,4 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 9 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 0,5 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 65,0 %, v Sloveniji pa 64,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 74,6 %, v Sloveniji pa 71,7 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine00,9000,901
1.2 Prirast prebivalstva16,2016,2006,30
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)06,9006,9005,30
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)13,6013,6015,80
1.5 Stopnja delovne aktivnosti62,3062,3068,30
1.6 Delovne migracije.........
2.1 Telesni fitnes otrok49,7049,7057,50
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok24,9024,9025,30
2.3 Redni in občasni kadilci.........
2.4 Visokotvegano opijanje.........
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah00,5000,5001,90
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 11,3011,3012,20
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane18,3018,3018,50
3.1 Odzivnost v Program Svit656566,50
3.2 Presejanost v Programu Zora74,6074,6080,10
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode.........
3.4 Presejanost v Programu DORA79,6079,6078,70
4.1 Samoocena dobrega zdravja.........
4.2 Bolniška odsotnost20,8020,8014,20
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)00,3000,3001,20
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)01,6001,6001,60
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni04,1004,1004,90
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka20,4020,4023,80
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi09,6009,6012,10
4.8 Srčna kap (35-74 let)01,6001,6002,10
4.9 Možganska kap (35-84 let)02,3002,3002,80
4.10 Novi primeri raka466466549,80
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)06,4006,4009,40
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj13,9013,9014,80
4.13 Pomoč na domu00,8000,803
4.14 Klopni meningoencefalitis01,8001,8003,90
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke54,5054,5066,10
4.16 Novi primeri pljučnega raka37,1037,1070,70
4.17 Novi primeri raka dojke107,20107,2096,20
4.18 Novi primeri malignega melanoma19,7019,7023,70
5.1 Splošna umrljivost1.022,501.022,50892,50
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)75,2075,2066
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)150,90150,90146
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)38,4038,4033,70
5.7 Umrljivost zaradi samomora08,9008,9018,10

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine0,9//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva16,24,56,46,8
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)6,94,45,25,3
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)13,613,613,014,4
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti62,364,259,564,4
%
1.6 Delovne migracije////
%
2.1 Telesni fitnes otrok49,746,949,452,3
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok24,926,627,224,5
%
2.3 Redni in občasni kadilci////
%
2.4 Visokotvegano opijanje////
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah0,50,80,71,4
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 11,39,78,89,1
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane18,318,720,920,7
%
3.1 Odzivnost v Program Svit65,065,462,064,6
%
3.2 Presejanost v Programu Zora74,676,768,471,7
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode////
%
3.4 Presejanost v Programu DORA79,679,779,776,2
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja////
%
4.2 Bolniška odsotnost20,818,017,016,4
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)0,30,60,81
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)1,62,11,91,9
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni4,15,35,35,2
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka20,42423,523
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi9,611,912,711,9
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)1,61,92,22,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)2,32,42,72,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka466,0528,1545,9562,8
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)6,46,25,86,5
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj13,915,115,714,7
sss/100
4.13 Pomoč na domu0,81,21,51,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis1,816,25,59,2
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke54,571,768,269,9
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka37,150,264,666,8
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke107,2111,5125,0121,3
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma19,717,619,826,3
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost1022,51008,81005,4916,2
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)75,283,892,177,1
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)150,9163,1170,5161,6
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)38,435,843,340,7
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora8,925,521,118,7
sss/100.000
Poljčane
Statistična regija Podravska
Upravna enota Slovenska Bistrica

Poljčane ležijo v severovzhodni Sloveniji, med Bočem na severu in Dravinjskimi goricami na jugu. Med naravnimi znamenitostmi občine velja omeniti Boč, ki se z 979 metri n.v. strmo dviga nad Poljčanami. Nanj vodi več pešpoti.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 20,8 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 16,4 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil nižji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,6 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 6,4 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 9 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 0,5 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 65,0 %, v Sloveniji pa 64,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 74,6 %, v Sloveniji pa 71,7 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690