logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Polzela
Statistična regija Savinjska
Upravna enota Žalec

Občina leži v Savinjski dolini in ima prometno zelo ugoden položaj, kar je bilo s poselitvenega in gospodarskega vidika izkoriščano že od antike dalje. Istoimensko naselje, ki je tudi občinsko središče, sodi med pomembnejša savinjska naselja.

Dvorec Šenek
Vir: Gradovi.net (http://www.gradovi.net, 21. 6. 2010), avtor Gorazd Žagar
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 18,3 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 16,4 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 2,3 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 2,4 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 24 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,7 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 68,9 %, v Sloveniji pa 64,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 77,5 %, v Sloveniji pa 71,7 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine111
1.2 Prirast prebivalstva03,4003,4006,30
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)05,8005,8005,30
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)15,1015,1015,80
1.5 Stopnja delovne aktivnosti65,5065,5068,30
1.6 Delovne migracije.........
2.1 Telesni fitnes otrok505057,50
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok262625,30
2.3 Redni in občasni kadilci.........
2.4 Visokotvegano opijanje.........
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah01,7001,7001,90
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 11,6011,6012,20
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane27,7027,7018,50
3.1 Odzivnost v Program Svit68,9068,9066,50
3.2 Presejanost v Programu Zora77,5077,5080,10
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode.........
3.4 Presejanost v Programu DORA78,9078,9078,70
4.1 Samoocena dobrega zdravja.........
4.2 Bolniška odsotnost18,3018,3014,20
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)00,3000,3001,20
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)01,4001,4001,60
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni05,5005,5004,90
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka22,3022,3023,80
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi12,7012,7012,10
4.8 Srčna kap (35-74 let)02,3002,3002,10
4.9 Možganska kap (35-84 let)02,9002,9002,80
4.10 Novi primeri raka528528549,80
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)02,4002,4009,40
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj151514,80
4.13 Pomoč na domu01,3001,303
4.14 Klopni meningoencefalitis08,6008,6003,90
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke89,3089,3066,10
4.16 Novi primeri pljučnega raka72,9072,9070,70
4.17 Novi primeri raka dojke83,7083,7096,20
4.18 Novi primeri malignega melanoma22,8022,8023,70
5.1 Splošna umrljivost1.033,901.033,90892,50
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)67,8067,8066
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)193,90193,90146
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)44,6044,6033,70
5.7 Umrljivost zaradi samomora24,3024,3018,10

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine1//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva3,43,06,36,8
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)5,85,04,85,3
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)15,115,515,814,4
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti65,564,864,864,4
%
1.6 Delovne migracije////
%
2.1 Telesni fitnes otrok50,056,750,952,3
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok26,024,626,024,5
%
2.3 Redni in občasni kadilci////
%
2.4 Visokotvegano opijanje////
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah1,71,61,51,4
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 11,611,08,49,1
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane27,722,415,220,7
%
3.1 Odzivnost v Program Svit68,967,264,564,6
%
3.2 Presejanost v Programu Zora77,577,575,971,7
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode////
%
3.4 Presejanost v Programu DORA78,977,674,876,2
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja////
%
4.2 Bolniška odsotnost18,316,317,216,4
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)0,30,50,51
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)1,41,31,61,9
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni5,55,65,75,2
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka22,324,12423
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi12,712,512,511,9
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)2,32,52,52,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)2,92,92,92,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka528,0506,2501,3562,8
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)2,44,94,76,5
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj15,015,215,614,7
sss/100
4.13 Pomoč na domu1,31,72,11,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis8,65,68,49,2
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke89,362,368,769,9
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka72,957,055,666,8
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke83,798,1108,8121,3
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma22,826,323,926,3
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost1033,9961,6970,9916,2
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)67,883,281,677,1
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)193,9168,6161,6161,6
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)44,636,935,340,7
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora24,319,924,718,7
sss/100.000
Polzela
Statistična regija Savinjska
Upravna enota Žalec

Občina leži v Savinjski dolini in ima prometno zelo ugoden položaj, kar je bilo s poselitvenega in gospodarskega vidika izkoriščano že od antike dalje. Istoimensko naselje, ki je tudi občinsko središče, sodi med pomembnejša savinjska naselja.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 18,3 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 16,4 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 2,3 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 2,4 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 24 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,7 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 68,9 %, v Sloveniji pa 64,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 77,5 %, v Sloveniji pa 71,7 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690