logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Postojna
Statistična regija Primorsko-notranjska
Upravna enota Postojna

Občina Postojna leži v jugozahodnem delu Slovenije, na stičišču primorskega in celinskega sveta. Zaradi ugodnih prometnih poti in lege med Ljubljano, Trstom, Gorico in Reko je že od nekdaj upravno in gospodarsko središče Notranjske.

Postojnska jama
Vir: Wikipedija (http://sl.wikipedia.org, 29. 6. 2010), CC Stuart Edwards
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 15,6 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 16,4 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil nižji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen pa blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,9 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 6,2 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 12 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,2 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 62,8 %, v Sloveniji pa 64,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 66,6 %, v Sloveniji pa 71,7 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine01,1001,101
1.2 Prirast prebivalstva-1-106,30
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)04,8004,8005,30
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)16,8016,8015,80
1.5 Stopnja delovne aktivnosti68,8068,8068,30
1.6 Delovne migracije.........
2.1 Telesni fitnes otrok54,6054,6057,50
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok23,3023,3025,30
2.3 Redni in občasni kadilci.........
2.4 Visokotvegano opijanje.........
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah01,2001,2001,90
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 09,8009,8012,20
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane20,8020,8018,50
3.1 Odzivnost v Program Svit62,8062,8066,50
3.2 Presejanost v Programu Zora66,6066,6080,10
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode.........
3.4 Presejanost v Programu DORA71,5071,5078,70
4.1 Samoocena dobrega zdravja.........
4.2 Bolniška odsotnost15,6015,6014,20
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)01,8001,8001,20
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)01,6001,6001,60
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni05,1005,1004,90
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka21,6021,6023,80
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi11,2011,2012,10
4.8 Srčna kap (35-74 let)01,9001,9002,10
4.9 Možganska kap (35-84 let)01,8001,8002,80
4.10 Novi primeri raka516,90516,90549,80
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)06,2006,2009,40
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj15,7015,7014,80
4.13 Pomoč na domu03,8003,803
4.14 Klopni meningoencefalitis181803,90
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke70,9070,9066,10
4.16 Novi primeri pljučnega raka62,1062,1070,70
4.17 Novi primeri raka dojke98,2098,2096,20
4.18 Novi primeri malignega melanoma28,7028,7023,70
5.1 Splošna umrljivost853,80853,80892,50
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)89,8089,8066
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)141,90141,90146
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)36,5036,5033,70
5.7 Umrljivost zaradi samomora11,5011,5018,10

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine1,1//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva-1,04,54,16,8
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)4,84,75,75,3
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)16,817,015,214,4
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti68,868,768,664,4
%
1.6 Delovne migracije////
%
2.1 Telesni fitnes otrok54,657,253,152,3
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok23,324,825,524,5
%
2.3 Redni in občasni kadilci////
%
2.4 Visokotvegano opijanje////
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah1,21,21,31,4
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 9,810,69,79,1
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane20,821,117,520,7
%
3.1 Odzivnost v Program Svit62,863,563,764,6
%
3.2 Presejanost v Programu Zora66,666,469,071,7
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode////
%
3.4 Presejanost v Programu DORA71,571,670,776,2
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja////
%
4.2 Bolniška odsotnost15,615,817,316,4
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)1,81,71,21
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)1,61,31,31,9
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni5,15,15,15,2
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka21,62221,723
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi11,211,411,111,9
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)1,91,91,82,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)1,81,91,92,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka516,9533,0536,4562,8
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)6,26,76,76,5
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj15,715,815,414,7
sss/100
4.13 Pomoč na domu3,83,62,31,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis18,017,924,09,2
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke70,967,759,669,9
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka62,157,759,666,8
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke98,2114,3121,0121,3
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma28,728,623,426,3
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost853,8873,4891,8916,2
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)89,886,280,777,1
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)141,9148,3145,8161,6
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)36,535,433,040,7
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora11,511,715,318,7
sss/100.000
Postojna
Statistična regija Primorsko-notranjska
Upravna enota Postojna

Občina Postojna leži v jugozahodnem delu Slovenije, na stičišču primorskega in celinskega sveta. Zaradi ugodnih prometnih poti in lege med Ljubljano, Trstom, Gorico in Reko je že od nekdaj upravno in gospodarsko središče Notranjske.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 15,6 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 16,4 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil nižji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen pa blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,9 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 6,2 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 12 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,2 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 62,8 %, v Sloveniji pa 64,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 66,6 %, v Sloveniji pa 71,7 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690