logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Ptuj
Statistična regija Podravska
Upravna enota Ptuj

Ptujska občina se nahaja v središču Spodnjega Podravja. Občinsko središče Ptuj je najstarejše dokumentirano mesto na Slovenskem. Nosilci razvoja v občini so številna majhna in srednje velika podjetja; pomembno vlogo ima tudi turizem.

Ptuj z reko Dravo
Vir: STO (http://www.slovenia.info, 18. 6. 2010), avtor A. Fevžer
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 16,5 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 16,4 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen pa nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,8 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 4,4 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 20 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 0,7 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 65,9 %, v Sloveniji pa 64,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 73,9 %, v Sloveniji pa 71,7 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine111
1.2 Prirast prebivalstva04,2004,2006,30
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)05,5005,5005,30
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)10,1010,1015,80
1.5 Stopnja delovne aktivnosti62,4062,4068,30
1.6 Delovne migracije.........
2.1 Telesni fitnes otrok51,2051,2057,50
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok272725,30
2.3 Redni in občasni kadilci.........
2.4 Visokotvegano opijanje.........
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah00,7000,7001,90
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 06,7006,7012,20
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane20,6020,6018,50
3.1 Odzivnost v Program Svit65,9065,9066,50
3.2 Presejanost v Programu Zora73,9073,9080,10
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode.........
3.4 Presejanost v Programu DORA78,9078,9078,70
4.1 Samoocena dobrega zdravja.........
4.2 Bolniška odsotnost16,5016,5014,20
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)00,3000,3001,20
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)01,6001,6001,60
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni04,7004,7004,90
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka22,6022,6023,80
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi13,8013,8012,10
4.8 Srčna kap (35-74 let)01,8001,8002,10
4.9 Možganska kap (35-84 let)3302,80
4.10 Novi primeri raka520,30520,30549,80
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)04,4004,4009,40
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj15,6015,6014,80
4.13 Pomoč na domu113
4.14 Klopni meningoencefalitis02,3002,3003,90
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke60,8060,8066,10
4.16 Novi primeri pljučnega raka63,3063,3070,70
4.17 Novi primeri raka dojke114,10114,1096,20
4.18 Novi primeri malignega melanoma25,2025,2023,70
5.1 Splošna umrljivost929,50929,50892,50
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)929266
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)166,70166,70146
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)50,8050,8033,70
5.7 Umrljivost zaradi samomora20,2020,2018,10

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine1//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva4,21,76,46,8
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)5,54,75,25,3
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)10,114,813,014,4
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti62,462,259,564,4
%
1.6 Delovne migracije////
%
2.1 Telesni fitnes otrok51,251,649,452,3
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok27,030,327,224,5
%
2.3 Redni in občasni kadilci////
%
2.4 Visokotvegano opijanje////
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah0,70,70,71,4
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 6,78,08,89,1
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane20,617,520,920,7
%
3.1 Odzivnost v Program Svit65,962,662,064,6
%
3.2 Presejanost v Programu Zora73,973,768,471,7
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode////
%
3.4 Presejanost v Programu DORA78,981,079,776,2
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja////
%
4.2 Bolniška odsotnost16,518,817,016,4
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)0,30,40,81
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)1,62,21,91,9
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni4,75,05,35,2
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka22,624,223,523
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi13,814,512,711,9
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)1,81,92,22,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)3,03,12,72,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka520,3526,7545,9562,8
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)4,45,05,86,5
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj15,615,815,714,7
sss/100
4.13 Pomoč na domu1,00,81,51,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis2,31,95,59,2
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke60,864,668,269,9
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka63,360,564,666,8
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke114,1107,4125,0121,3
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma25,220,219,826,3
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost929,51027,91005,4916,2
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)92,098,592,177,1
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)166,7169,9170,5161,6
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)50,840,843,340,7
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora20,227,221,118,7
sss/100.000
Ptuj
Statistična regija Podravska
Upravna enota Ptuj

Ptujska občina se nahaja v središču Spodnjega Podravja. Občinsko središče Ptuj je najstarejše dokumentirano mesto na Slovenskem. Nosilci razvoja v občini so številna majhna in srednje velika podjetja; pomembno vlogo ima tudi turizem.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 16,5 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 16,4 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen pa nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,8 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 4,4 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 20 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 0,7 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 65,9 %, v Sloveniji pa 64,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 73,9 %, v Sloveniji pa 71,7 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690