logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Puconci
Statistična regija Pomurska
Upravna enota Murska Sobota

V osrčju Prekmurja, kjer se stikata Ravensko in Goričko, se nahaja občina Puconci. V ravninskem delu je pretežno kmetijsko usmerjena, v višjih legah, na Goričkem, pa raste žlahtna trta in uspeva kakovostno sadje.

Moščanci
Vir: Wikipedija (http://sl.wikipedia.org, 22. 6. 2010), CC Franc Lajnšček
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 16,1 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 16,4 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 5,1 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 5,2 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 27 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,5 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 58,9 %, v Sloveniji pa 64,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 63,4 %, v Sloveniji pa 71,7 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine00,8000,801
1.2 Prirast prebivalstva-09,80-09,8006,30
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)05,1005,1005,30
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)25,5025,5015,80
1.5 Stopnja delovne aktivnosti555568,30
1.6 Delovne migracije.........
2.1 Telesni fitnes otrok43,9043,9057,50
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok31,5031,5025,30
2.3 Redni in občasni kadilci.........
2.4 Visokotvegano opijanje.........
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah01,5001,5001,90
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 14,5014,5012,20
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane09,9009,9018,50
3.1 Odzivnost v Program Svit58,9058,9066,50
3.2 Presejanost v Programu Zora63,4063,4080,10
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode.........
3.4 Presejanost v Programu DORA74,4074,4078,70
4.1 Samoocena dobrega zdravja.........
4.2 Bolniška odsotnost16,1016,1014,20
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)01,3001,3001,20
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)02,3002,3001,60
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni06,7006,7004,90
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka28,9028,9023,80
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi14,2014,2012,10
4.8 Srčna kap (35-74 let)05,1005,1002,10
4.9 Možganska kap (35-84 let)04,2004,2002,80
4.10 Novi primeri raka585,50585,50549,80
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)05,2005,2009,40
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj15,5015,5014,80
4.13 Pomoč na domu01,8001,803
4.14 Klopni meningoencefalitis03,3003,3003,90
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke97,5097,5066,10
4.16 Novi primeri pljučnega raka545470,70
4.17 Novi primeri raka dojke100,90100,9096,20
4.18 Novi primeri malignega melanoma18,6018,6023,70
5.1 Splošna umrljivost1.128,201.128,20892,50
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)115,40115,4066
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)156,90156,90146
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)33,2033,2033,70
5.7 Umrljivost zaradi samomora26,6026,6018,10

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine0,8//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva-9,8-5,3-4,36,8
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)5,15,35,25,3
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)25,521,420,514,4
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti55,054,356,064,4
%
1.6 Delovne migracije////
%
2.1 Telesni fitnes otrok43,943,845,352,3
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok31,530,529,324,5
%
2.3 Redni in občasni kadilci////
%
2.4 Visokotvegano opijanje////
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah1,51,41,41,4
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 14,512,313,29,1
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane9,915,112,120,7
%
3.1 Odzivnost v Program Svit58,962,762,664,6
%
3.2 Presejanost v Programu Zora63,464,566,871,7
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode////
%
3.4 Presejanost v Programu DORA74,472,171,576,2
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja////
%
4.2 Bolniška odsotnost16,118,419,516,4
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)1,31,21,11
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)2,32,22,01,9
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni6,75,85,75,2
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka28,92827,123
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi14,213,913,811,9
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)5,14,44,12,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)4,24,03,92,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka585,5605,2583,6562,8
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)5,25,25,26,5
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj15,516,816,114,7
sss/100
4.13 Pomoč na domu1,81,31,11,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis3,35,06,59,2
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke97,592,282,069,9
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka54,063,660,466,8
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke100,999,4102,2121,3
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma18,620,121,426,3
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost1128,21072,41056,6916,2
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)115,4114,0105,277,1
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)156,9169,6167,5161,6
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)33,239,640,640,7
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora26,614,115,018,7
sss/100.000
Puconci
Statistična regija Pomurska
Upravna enota Murska Sobota

V osrčju Prekmurja, kjer se stikata Ravensko in Goričko, se nahaja občina Puconci. V ravninskem delu je pretežno kmetijsko usmerjena, v višjih legah, na Goričkem, pa raste žlahtna trta in uspeva kakovostno sadje.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 16,1 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 16,4 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 5,1 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 5,2 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 27 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,5 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 58,9 %, v Sloveniji pa 64,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 63,4 %, v Sloveniji pa 71,7 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690