logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Rače - Fram
Statistična regija Podravska
Upravna enota Maribor

Podravska občina Rače – Fram leži med Dravskim poljem na eni strani ter gozdnatimi obronki Pohorja na drugi strani. Občani pravijo, da so bistvo njihove občine ljudje, delavni, odprti in gostoljubni.

Grad Rače
Vir: Občina Rače - Fram (http://www.race-fram.si, 28. 6. 2010), arhiv Občine Rače - Fram
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 16,3 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 16,4 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen pa blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 2,6 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 7,0 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 21 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 0,6 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 65,6 %, v Sloveniji pa 64,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 67,6 %, v Sloveniji pa 71,7 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine111
1.2 Prirast prebivalstva17,7017,7006,30
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)03,9003,9005,30
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)09,4009,4015,80
1.5 Stopnja delovne aktivnosti626268,30
1.6 Delovne migracije.........
2.1 Telesni fitnes otrok45,6045,6057,50
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok26,9026,9025,30
2.3 Redni in občasni kadilci.........
2.4 Visokotvegano opijanje.........
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah00,6000,6001,90
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 10,3010,3012,20
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane09,8009,8018,50
3.1 Odzivnost v Program Svit65,6065,6066,50
3.2 Presejanost v Programu Zora67,6067,6080,10
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode.........
3.4 Presejanost v Programu DORA80,7080,7078,70
4.1 Samoocena dobrega zdravja.........
4.2 Bolniška odsotnost16,3016,3014,20
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)01,3001,3001,20
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)01,8001,8001,60
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni05,7005,7004,90
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka24,9024,9023,80
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi131312,10
4.8 Srčna kap (35-74 let)02,6002,6002,10
4.9 Možganska kap (35-84 let)02,7002,7002,80
4.10 Novi primeri raka588,90588,90549,80
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)7709,40
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj16,9016,9014,80
4.13 Pomoč na domu03,1003,103
4.14 Klopni meningoencefalitis10,9010,9003,90
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke58,5058,5066,10
4.16 Novi primeri pljučnega raka62,2062,2070,70
4.17 Novi primeri raka dojke143,20143,2096,20
4.18 Novi primeri malignega melanoma15,1015,1023,70
5.1 Splošna umrljivost966966892,50
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)105,90105,9066
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)174,50174,50146
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)31,3031,3033,70
5.7 Umrljivost zaradi samomora20,9020,9018,10

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine1//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva17,713,06,46,8
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)3,95,85,25,3
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)9,410,013,014,4
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti62,057,959,564,4
%
1.6 Delovne migracije////
%
2.1 Telesni fitnes otrok45,648,649,452,3
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok26,925,127,224,5
%
2.3 Redni in občasni kadilci////
%
2.4 Visokotvegano opijanje////
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah0,60,60,71,4
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 10,38,08,89,1
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane9,825,620,920,7
%
3.1 Odzivnost v Program Svit65,660,862,064,6
%
3.2 Presejanost v Programu Zora67,663,868,471,7
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode////
%
3.4 Presejanost v Programu DORA80,779,079,776,2
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja////
%
4.2 Bolniška odsotnost16,315,617,016,4
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)1,31,10,81
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)1,81,61,91,9
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni5,75,45,35,2
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka24,922,623,523
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi13,012,012,711,9
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)2,62,52,22,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)2,72,62,72,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka588,9566,1545,9562,8
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)7,05,85,86,5
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj16,915,815,714,7
sss/100
4.13 Pomoč na domu3,11,61,51,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis10,93,75,59,2
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke58,570,768,269,9
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka62,272,564,666,8
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke143,2141,1125,0121,3
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma15,120,619,826,3
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost966,0962,41005,4916,2
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)105,987,492,177,1
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)174,5168,9170,5161,6
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)31,347,843,340,7
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora20,915,421,118,7
sss/100.000
Rače - Fram
Statistična regija Podravska
Upravna enota Maribor

Podravska občina Rače – Fram leži med Dravskim poljem na eni strani ter gozdnatimi obronki Pohorja na drugi strani. Občani pravijo, da so bistvo njihove občine ljudje, delavni, odprti in gostoljubni.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 16,3 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 16,4 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen pa blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 2,6 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 7,0 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 21 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 0,6 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 65,6 %, v Sloveniji pa 64,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 67,6 %, v Sloveniji pa 71,7 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690