logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Radlje ob Dravi
Statistična regija Koroška
Upravna enota Radlje ob Dravi

Radlje ob Dravi so ena od občin v Dravski dolini. Občinsko središče je istoimensko naselje, ki je hkrati tudi upravno in gospodarsko središče za širšo okolico. Prostrani nasadi hmelja dajejo podobi kraja svojevrsten okvir.

Ribnik Reš
Vir: STO (http://www.slovenia.info, 22.6.2010), avtor Klemen Florjančič
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 21,8 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 16,4 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen pa nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 2,9 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 6,2 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 10 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,5 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 61,3 %, v Sloveniji pa 64,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 76,7 %, v Sloveniji pa 71,7 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine111
1.2 Prirast prebivalstva-01,10-01,1006,30
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)05,8005,8005,30
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)13,2013,2015,80
1.5 Stopnja delovne aktivnosti57,2057,2068,30
1.6 Delovne migracije.........
2.1 Telesni fitnes otrok60,2060,2057,50
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok28,8028,8025,30
2.3 Redni in občasni kadilci.........
2.4 Visokotvegano opijanje.........
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah01,5001,5001,90
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 06,3006,3012,20
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane10,9010,9018,50
3.1 Odzivnost v Program Svit61,3061,3066,50
3.2 Presejanost v Programu Zora76,7076,7080,10
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode.........
3.4 Presejanost v Programu DORA72,7072,7078,70
4.1 Samoocena dobrega zdravja.........
4.2 Bolniška odsotnost21,8021,8014,20
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)01,1001,1001,20
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)01,9001,9001,60
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni04,3004,3004,90
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka24,3024,3023,80
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi111112,10
4.8 Srčna kap (35-74 let)02,9002,9002,10
4.9 Možganska kap (35-84 let)03,1003,1002,80
4.10 Novi primeri raka513,40513,40549,80
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)06,2006,2009,40
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj15,8015,8014,80
4.13 Pomoč na domu02,1002,103
4.14 Klopni meningoencefalitis21,5021,5003,90
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke67,6067,6066,10
4.16 Novi primeri pljučnega raka767670,70
4.17 Novi primeri raka dojke149,20149,2096,20
4.18 Novi primeri malignega melanoma0023,70
5.1 Splošna umrljivost997,10997,10892,50
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)78,1078,1066
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)149,90149,90146
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)34,5034,5033,70
5.7 Umrljivost zaradi samomora09,8009,8018,10

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine1//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva-1,1-3,50,56,8
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)5,84,95,05,3
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)13,215,815,014,4
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti57,257,360,864,4
%
1.6 Delovne migracije////
%
2.1 Telesni fitnes otrok60,253,251,352,3
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok28,829,027,424,5
%
2.3 Redni in občasni kadilci////
%
2.4 Visokotvegano opijanje////
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah1,51,71,71,4
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 6,38,88,59,1
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane10,98,012,320,7
%
3.1 Odzivnost v Program Svit61,360,565,264,6
%
3.2 Presejanost v Programu Zora76,775,476,771,7
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode////
%
3.4 Presejanost v Programu DORA72,772,774,476,2
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja////
%
4.2 Bolniška odsotnost21,823,124,016,4
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)1,10,90,91
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)1,91,61,81,9
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni4,34,94,95,2
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka24,325,223,323
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi11,011,411,511,9
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)2,93,62,92,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)3,13,13,22,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka513,4537,7551,6562,8
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)6,26,86,46,5
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj15,815,815,414,7
sss/100
4.13 Pomoč na domu2,11,31,11,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis21,521,623,59,2
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke67,670,070,169,9
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka76,092,575,266,8
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke149,2100,6104,0121,3
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma09,619,726,3
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost997,11008,9955,3916,2
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)78,192,183,677,1
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)149,9173,3164,2161,6
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)34,553,846,540,7
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora9,822,020,918,7
sss/100.000
Radlje ob Dravi
Statistična regija Koroška
Upravna enota Radlje ob Dravi

Radlje ob Dravi so ena od občin v Dravski dolini. Občinsko središče je istoimensko naselje, ki je hkrati tudi upravno in gospodarsko središče za širšo okolico. Prostrani nasadi hmelja dajejo podobi kraja svojevrsten okvir.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 21,8 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 16,4 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen pa nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 2,9 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 6,2 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 10 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,5 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 61,3 %, v Sloveniji pa 64,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 76,7 %, v Sloveniji pa 71,7 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690