logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Radovljica
Statistična regija Gorenjska
Upravna enota Radovljica

Občina Radovljica obsega Radovljiško ravnino, imenovano tudi Dežela, Dobrave in Jelovico. V občini delujejo manjša podjetja, ki se ukvarjajo z obrtjo, trgovino in storitvami. Radovljica, Linhartovo mesto, ima zaščiteno mestno jedro.

Vidičeva hiša
Vir: Wikipedija (http://sl.wikipedia.org, 22. 6. 2010), CC Lars Plougmann
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 15,8 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 16,4 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil nižji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 2,5 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 7,6 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 19 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji prav tako.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,9 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 67,9 %, v Sloveniji pa 64,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 74,2 %, v Sloveniji pa 71,7 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine01,1001,101
1.2 Prirast prebivalstva07,5007,5006,30
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)06,5006,5005,30
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)11,2011,2015,80
1.5 Stopnja delovne aktivnosti686868,30
1.6 Delovne migracije.........
2.1 Telesni fitnes otrok55,7055,7057,50
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok22,1022,1025,30
2.3 Redni in občasni kadilci.........
2.4 Visokotvegano opijanje.........
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah01,9001,9001,90
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 07,2007,2012,20
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane24,3024,3018,50
3.1 Odzivnost v Program Svit67,9067,9066,50
3.2 Presejanost v Programu Zora74,2074,2080,10
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode.........
3.4 Presejanost v Programu DORA75,2075,2078,70
4.1 Samoocena dobrega zdravja.........
4.2 Bolniška odsotnost15,8015,8014,20
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)00,4000,4001,20
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)02,5002,5001,60
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni04,6004,6004,90
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka20,1020,1023,80
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi11,9011,9012,10
4.8 Srčna kap (35-74 let)02,5002,5002,10
4.9 Možganska kap (35-84 let)02,4002,4002,80
4.10 Novi primeri raka589589549,80
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)07,6007,6009,40
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj13,6013,6014,80
4.13 Pomoč na domu01,6001,603
4.14 Klopni meningoencefalitis141403,90
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke67,1067,1066,10
4.16 Novi primeri pljučnega raka54,7054,7070,70
4.17 Novi primeri raka dojke14114196,20
4.18 Novi primeri malignega melanoma484823,70
5.1 Splošna umrljivost862862892,50
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)50,7050,7066
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)168,90168,90146
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)33,4033,4033,70
5.7 Umrljivost zaradi samomora18,5018,5018,10

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine1,1//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva7,51,55,16,8
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)6,56,45,65,3
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)11,210,013,714,4
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti68,067,968,064,4
%
1.6 Delovne migracije////
%
2.1 Telesni fitnes otrok55,757,556,452,3
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok22,122,321,624,5
%
2.3 Redni in občasni kadilci////
%
2.4 Visokotvegano opijanje////
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah1,91,91,71,4
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 7,28,57,49,1
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane24,321,321,820,7
%
3.1 Odzivnost v Program Svit67,967,168,264,6
%
3.2 Presejanost v Programu Zora74,270,970,871,7
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode////
%
3.4 Presejanost v Programu DORA75,271,675,376,2
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja////
%
4.2 Bolniška odsotnost15,815,116,116,4
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)0,40,711
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)2,52,72,51,9
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni4,64,64,95,2
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka20,120,321,623
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi11,912,311,911,9
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)2,52,62,12,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)2,42,62,32,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka589,0571,9581,0562,8
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)7,67,97,36,5
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj13,613,813,214,7
sss/100
4.13 Pomoč na domu1,61,61,61,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis14,013,319,49,2
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke67,161,565,869,9
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka54,766,571,466,8
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke141,0121,1119,0121,3
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma48,039,833,226,3
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost862,0893,3861,1916,2
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)50,771,564,977,1
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)168,9166,8160,1161,6
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)33,439,841,140,7
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora18,522,120,718,7
sss/100.000
Radovljica
Statistična regija Gorenjska
Upravna enota Radovljica

Občina Radovljica obsega Radovljiško ravnino, imenovano tudi Dežela, Dobrave in Jelovico. V občini delujejo manjša podjetja, ki se ukvarjajo z obrtjo, trgovino in storitvami. Radovljica, Linhartovo mesto, ima zaščiteno mestno jedro.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 15,8 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 16,4 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil nižji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 2,5 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 7,6 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 19 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji prav tako.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,9 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 67,9 %, v Sloveniji pa 64,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 74,2 %, v Sloveniji pa 71,7 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690