logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Rogašovci
Statistična regija Pomurska
Upravna enota Murska Sobota

Rogašovci so del severovzhodne Slovenije in mejijo na sosednjo Avstrijo. Ekološko vinogradništvo, sadjarstvo, čebelarstvo ter kmetijstvo so glavne dejavnosti prebivalcev občine.

Ledavsko jezero
Vir: Wikipedija (http://sl.wikipedia.org, 22. 6. 2010), CC Feri
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 18,5 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 16,4 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen pa blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 5,5 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 4,2 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil višji* od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 23 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,0 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 57,0 %, v Sloveniji pa 64,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 59,4 %, v Sloveniji pa 71,7 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine00,5000,501
1.2 Prirast prebivalstva-07,80-07,8006,30
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)04,6004,6005,30
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)31,8031,8015,80
1.5 Stopnja delovne aktivnosti39,6039,6068,30
1.6 Delovne migracije.........
2.1 Telesni fitnes otrok444457,50
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok30,5030,5025,30
2.3 Redni in občasni kadilci.........
2.4 Visokotvegano opijanje.........
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah1101,90
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 10,5010,5012,20
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane05,4005,4018,50
3.1 Odzivnost v Program Svit575766,50
3.2 Presejanost v Programu Zora59,4059,4080,10
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode.........
3.4 Presejanost v Programu DORA59,4059,4078,70
4.1 Samoocena dobrega zdravja.........
4.2 Bolniška odsotnost18,5018,5014,20
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)01,5001,5001,20
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)02,5002,5001,60
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni05,4005,4004,90
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka29,8029,8023,80
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi14,8014,8012,10
4.8 Srčna kap (35-74 let)05,5005,5002,10
4.9 Možganska kap (35-84 let)04,2004,2002,80
4.10 Novi primeri raka563,40563,40549,80
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)04,2004,2009,40
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj18,7018,7014,80
4.13 Pomoč na domu02,4002,403
4.14 Klopni meningoencefalitis06,6006,6003,90
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke86,9086,9066,10
4.16 Novi primeri pljučnega raka55,2055,2070,70
4.17 Novi primeri raka dojke73,5073,5096,20
4.18 Novi primeri malignega melanoma11,8011,8023,70
5.1 Splošna umrljivost1.195,501.195,50892,50
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)101,70101,7066
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)219,70219,70146
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)54,3054,3033,70
5.7 Umrljivost zaradi samomora22,8022,8018,10

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine0,5//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva-7,8-5,3-4,36,8
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)4,65,35,25,3
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)31,821,420,514,4
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti39,654,356,064,4
%
1.6 Delovne migracije////
%
2.1 Telesni fitnes otrok44,043,845,352,3
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok30,530,529,324,5
%
2.3 Redni in občasni kadilci////
%
2.4 Visokotvegano opijanje////
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah1,01,41,41,4
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 10,512,313,29,1
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane5,415,112,120,7
%
3.1 Odzivnost v Program Svit57,062,762,664,6
%
3.2 Presejanost v Programu Zora59,464,566,871,7
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode////
%
3.4 Presejanost v Programu DORA59,472,171,576,2
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja////
%
4.2 Bolniška odsotnost18,518,419,516,4
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)1,51,21,11
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)2,52,22,01,9
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni5,45,85,75,2
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka29,82827,123
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi14,813,913,811,9
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)5,54,44,12,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)4,24,03,92,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka563,4605,2583,6562,8
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)4,25,25,26,5
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj18,716,816,114,7
sss/100
4.13 Pomoč na domu2,41,31,11,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis6,65,06,59,2
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke86,992,282,069,9
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka55,263,660,466,8
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke73,599,4102,2121,3
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma11,820,121,426,3
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost1195,51072,41056,6916,2
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)101,7114,0105,277,1
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)219,7169,6167,5161,6
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)54,339,640,640,7
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora22,814,115,018,7
sss/100.000
Rogašovci
Statistična regija Pomurska
Upravna enota Murska Sobota

Rogašovci so del severovzhodne Slovenije in mejijo na sosednjo Avstrijo. Ekološko vinogradništvo, sadjarstvo, čebelarstvo ter kmetijstvo so glavne dejavnosti prebivalcev občine.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 18,5 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 16,4 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen pa blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 5,5 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 4,2 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil višji* od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 23 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,0 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 57,0 %, v Sloveniji pa 64,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 59,4 %, v Sloveniji pa 71,7 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690